BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/86/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2021

środa, 12 maj 2021 13:19
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie do współużytkowania pomieszczeń znajdujących się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 2/88/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.01.2021

środa, 12 maj 2021 13:24
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski w 2021 roku

Uchwała nr 3/89/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.02.2021

środa, 12 maj 2021 13:27
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr 4/89/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.02.2021

środa, 12 maj 2021 13:29
w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Piskim

Uchwała nr 5/90/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.02.2021

środa, 12 maj 2021 13:33
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - ul. Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika

Uchwała nr 6/91/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:36
w sprawie zatwierdzenia regulaminu stosowania monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Uchwała nr 7/92/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:39
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 21

Uchwała nr 8/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:46
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Piskiego

Uchwała nr 9/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:48
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Uchwała nr 10/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:51
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2020

Uchwała nr 11/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:53
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2020

Uchwała nr 12/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:55
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2020

Uchwała nr 13/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:57
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2020

Uchwała nr 14/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:00
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Uchwała nr 15/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:01
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2020 rok

Uchwała nr 16/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:04
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 17/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:06
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach Pani Justynie Siemion

Uchwała nr 18/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:09
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wynajem sali dydaktycznej na potrzeby prowadzenia kursu pn. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, znajdującej się na nieruchomości położonej w Piszu przy Alei Turystów 22

Uchwała nr 19/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:12
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Biała Piska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr 20/95/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:26
w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 21/95/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:28
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej Panu Dariuszowi Charubinowi

Uchwała nr 22/95/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:30
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu Panu Stanisławowi Zduniakowi

Uchwała nr 23/95/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:32
w sprawie zaopiniowania zmiany regulaminu organizacyjnego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 24/95/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:34
w sprawie ustalenia w Szkole Branżowej I stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach nowego kierunku kształcenia kucharz HGT.02

Uchwała nr 25/96/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:36
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała nr 26/96/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:39
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku przez organizację pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 27/96/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:43
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady"

Uchwała nr 28/96/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:45
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 29/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.05.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:20
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Ruciane-Nida przy ul. 11-go Listopada

Uchwała nr 30/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.05.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:24
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pisz raportu o stanie Powiatu Piskiego za 2020 rok

Uchwała nr 31/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.05.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:26
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała nr 32/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.05.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:30
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Piskiego

Uchwała nr 33/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.05.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:33
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Uchwała nr 34/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.05.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:35
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu Panu Andrzejowi Zadrodze

Uchwała nr 35/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.05.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:37
zmieniająca Uchwałę Nr 8/6/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu piskiego

Uchwała nr 36/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.05.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:46
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 37/99/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:48
w sprawie umorzenia w całości należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny przysługującej Powiatowi Piskiemu - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Piszu od dłużnika

Uchwała nr 38/99/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:51
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ruciane-Nida do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr 39/99/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:53
w sprawie zaopiniowania propozycji wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi publicznej drogi gminnej, ul. Al. Piłsudskiego w Piszu

Uchwała nr 40/99/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:56
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała nr 41/100/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2021

wtorek, 28 gru 2021 14:59
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 42/101/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.06.2021

wtorek, 28 gru 2021 15:02
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Piaski, gmina Ruciane - Nida

Uchwała nr 43/101/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.06.2021

wtorek, 28 gru 2021 15:04
w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie składu Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała nr 44/102/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.07.2021

wtorek, 28 gru 2021 15:06
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej dla przebudowy drogi Powiatowej Nr 1670N Pisz-Łupki-Rybitwy-DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 9+433

Uchwała nr 45/102/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.07.2021

wtorek, 28 gru 2021 15:09
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Giżyckim

Uchwała nr 46/102/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.07.2021

wtorek, 28 gru 2021 15:10
w sprawie wyrażenia opinii o zmianie odległości obiektu budowlanego od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 4663N

Uchwała nr 47/102/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.07.2021

wtorek, 28 gru 2021 15:15
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 48/102/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.07.2021

wtorek, 28 gru 2021 15:19
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa Staroście Piskiemu

Uchwała nr 49/103/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2021

środa, 29 gru 2021 08:30
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej na ponowne wydzierżawienie nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w mieście Biała Piska w obrębach Bełcząc i Szkody, gmina Biała Piska

Uchwała nr 50/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.08.2021

środa, 29 gru 2021 08:32
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 51/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.08.2021

środa, 29 gru 2021 09:01
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2021 roku

Uchwała nr 52/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.08.2021

środa, 29 gru 2021 09:04
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2021 roku

Uchwała nr 53/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.08.2021

środa, 29 gru 2021 09:07
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 54/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.08.2021

środa, 29 gru 2021 09:09
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu pełnomocnictwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr 55/105/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.08.2021

środa, 29 gru 2021 09:18
w sprawie wystąpienia do stowarzyszeń zawodowych i twórczych w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania Pana Wojciecha Kassa na stanowisko dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu na następny okres

Uchwała nr 56/106/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.08.2021

środa, 29 gru 2021 09:24
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu do dokonywania w imieniu Powiatu Piskiego czynności związanych z realizacją projektu pilotażowego "Nowe spojrzenie - nowe możliwości"

Uchwała nr 57/106/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.08.2021

środa, 29 gru 2021 09:27
w sprawie powierzenia nauczycielowi pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 58/106/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.08.2021

środa, 29 gru 2021 09:33
w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała nr 59/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.09.2021

środa, 29 gru 2021 09:34
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu

Uchwała nr 60/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.09.2021

środa, 29 gru 2021 09:36
w sprawie wyrażenia opinii dokonania zmiany w sieci dróg przebiegających przez Gminę Rzekuń w Powiecie Ostrołęckim

Uchwała nr 61/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.09.2021

środa, 29 gru 2021 09:38
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 62/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.09.2021

środa, 29 gru 2021 09:41
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 63/108/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2021

środa, 29 gru 2021 09:43
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "Przebudowa drogi nr 175516N, Kumielsk - Guzki - etap IV, gmina Biała Piska, na działkach o nr geod. 617, 156/1, 113/1, 114/1 (obręb Guzki)"

Uchwała nr 64/108/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2021

środa, 29 gru 2021 09:46
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1867N w msc. Drygały od km 13+838 do km 14+137"

Uchwała nr 65/108/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2021

środa, 29 gru 2021 09:49
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór z drogą krajową nr 58"

Uchwała nr 66/108/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2021

środa, 29 gru 2021 09:51
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia na sklepik szkolny znajdującego się w budynku położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26

Uchwała nr 67/108/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2021

środa, 29 gru 2021 09:53
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15 z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Uchwała nr 68/108/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2021

środa, 29 gru 2021 09:55
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 69/108/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2021

środa, 29 gru 2021 10:13
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Kaliszki, gmina Biała Piska oraz zatwierdzenia wysokości wyjściowej stawki czynszu dzierżawnego

Uchwała nr 70/108/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2021

środa, 29 gru 2021 10:18
w sprawie wydania upoważnienia do reprezentowania Powiatu Piskiego na spotkaniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Szesnastka"

Uchwała nr 71/110/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2021

środa, 29 gru 2021 10:20
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Piskiego na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Uchwała nr 72/110/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2021

środa, 29 gru 2021 10:23
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Piskiego w 2021 roku

Uchwała nr 73/111/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.10.2021

środa, 29 gru 2021 10:24
w sprawie zatwierdzenia wyniku zapytania ofertowego oraz wskazanie osób do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Uchwała nr 74/111/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.10.2021

środa, 29 gru 2021 10:29
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej znajdującej się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 75/112/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.10.2021

środa, 29 gru 2021 10:32
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Uchwała nr 76/112/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.10.2021

środa, 29 gru 2021 10:33
w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 77/112/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.10.2021

środa, 29 gru 2021 10:35
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku

Uchwała nr 78/112/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.10.2021

środa, 29 gru 2021 10:38
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r.

Uchwała nr 79/112/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.10.2021

środa, 29 gru 2021 10:41
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 80/112/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.10.2021

środa, 29 gru 2021 10:47
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu do dokonywania w imieniu Powiatu Piskiego czynności związanych z realizacją projektu pilotażowego "Nowe spojrzenie - nowe możliwości"

Uchwała nr 81/114/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 04.11.2021

środa, 29 gru 2021 10:50
w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr 82/115/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2021

środa, 29 gru 2021 10:52
w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 83/115/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2021

środa, 29 gru 2021 10:54
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 84/115/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2021

środa, 29 gru 2021 10:57
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030" wraz z projektem "Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030"

Uchwała nr 85/115/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:01
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku

Uchwała nr 86/115/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:07
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 87/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:10
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Uchwała nr 88/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:12
w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2022 r.

Uchwała nr 89/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:14
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Uchwała nr 90/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:15
w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki

Uchwała nr 91/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:19
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Uchwała nr 92/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:21
w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała nr 93/117/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:22
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1686N, od km 0+300 do km 2+757, w msc. Karwik"

Uchwała nr 94/117/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:24
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 95/117/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:26
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku

Uchwała nr 96/117/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.11.2021

środa, 29 gru 2021 11:29
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 97/118/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.12.2021

środa, 29 gru 2021 11:31
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geod. Góra, gmina Orzysz

Uchwała nr 98/118/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.12.2021

środa, 29 gru 2021 11:35
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Uchwała nr 99/119/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.12.2021

środa, 29 gru 2021 11:39
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 100/122/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2021

wtorek, 4 sty 2022 08:06
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Uchwała nr 101/122/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2021

wtorek, 4 sty 2022 08:07
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Uchwała nr 102/122/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2021

wtorek, 4 sty 2022 08:10
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Uchwała nr 103/122/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2021

wtorek, 4 sty 2022 08:12
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2 oraz garażu posadowionego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 104/122/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2021

wtorek, 4 sty 2022 08:16
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteka Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 105/122/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2021

wtorek, 4 sty 2022 08:19
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 106/122/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2021

wtorek, 4 sty 2022 08:30
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem garażu posadowionego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

Uchwała nr 107/122/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2021

wtorek, 4 sty 2022 08:32
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie z pominięciem procedury przetargowej firmie BUDIMEX S.A., części nieruchomości, z przeznaczeniem na cele budowlane, w postaci trzech stanowisk parkingowych, w celu zainstalowania w tym obszarze dwóch systemów do ładowania pojazdów elektrycznych