BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 102/1/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.01.2005r.

środa, 28 wrz 2005 09:58
w sprawie powołania komisji do uznania poniesionych przez dzierżawców nakładów na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego

Uchwała nr 103/1/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.01.2005r.

środa, 28 wrz 2005 10:02
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005

Uchwała nr 104/1/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.01.2005r.

środa, 28 wrz 2005 10:04
zmieniająca Uchwałę Nr 98/48/2004 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2004r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego.

Uchwała nr 105/2/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.01.2005r.

środa, 28 wrz 2005 10:07
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Piskiego na rok 2005.

Uchwała nr 106/2/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.01.2005r.

środa, 28 wrz 2005 10:09
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.

Uchwała nr 107/7/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.02.2005r.

środa, 28 wrz 2005 10:12
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 108/9/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 03.03.2005r.

środa, 28 wrz 2005 10:14
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004r.

Uchwała nr 109/10/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.03.2005r.

środa, 28 wrz 2005 13:40
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg

Uchwała nr 110/14/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13.04.2005r.

środa, 28 wrz 2005 13:42
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg

Uchwała nr 111/15/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.04.2005r.

środa, 28 wrz 2005 13:45
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 112/15/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.04.2005r.

środa, 28 wrz 2005 13:48
w sprawie podwyższenia czynszu najmu za lokale mieszkalne stanowiące zasób mieszkaniowy powiatu na terenie gminy Ruciane Nida

Uchwała nr 113/17/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.05.2005r.

środa, 28 wrz 2005 13:50
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 114/17/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.05.2005r.

środa, 28 wrz 2005 13:56
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg

Uchwała nr 115/17/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.05.2005r.

środa, 28 wrz 2005 13:59
w sprawie stałej komisji przetargowej

Uchwała nr 116/19/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.05.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:01
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 117/20/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 07.06.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:04
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg

Uchwała nr 118/21/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.06.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:07
zmieniająca Uchwałę nr 113/17/05 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.05.2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 119/24/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.06.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:12
zmieniająca Uchwałę nr 116/19/05 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.05.2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 120/24/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.06.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:17
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg

Uchwała nr 121/24/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.06.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:18
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.

Uchwała nr 122/25/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.07.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:21
w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym niespokrewnionym z dziećmi rodzinom zastępczym

Uchwała nr 123/25/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.07.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:24
w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

Uchwała nr 124/25/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.07.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:27
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu

Uchwała nr 125/25/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.07.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:29
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 126/25/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.07.2005r.

środa, 28 wrz 2005 14:32
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 127/27/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 18.07.2005r.

piątek, 24 lut 2006 10:23
w sprawie wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 128/30/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.08.2005r.

piątek, 24 lut 2006 10:33
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005r.

Uchwała nr 129/30/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.08.2005r.

piątek, 24 lut 2006 10:39
w sprawie przyjęcia kryteriów oceny wyboru ofert oraz regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego

Uchwała nr 130/31/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23.08.2005r.

piątek, 24 lut 2006 10:42
w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia ceny nieruchomości lokalowych stanowiących własnośc Powiatu Piskiego

Uchwała nr 131/31/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23.08.2005r.

piątek, 24 lut 2006 10:47
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSDiL w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 132/31/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23.08.2005r.

piątek, 24 lut 2006 10:49
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania przez Starostę Piskiego dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek powiatu piskiego

Uchwała nr 133/31/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23.08.2005r.

piątek, 24 lut 2006 10:52
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2004/2005

Uchwała nr 134/32/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.08.2005r.

piątek, 24 lut 2006 10:54
w sprawie powołania składu Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu z zakresu upowszechniania turystyki, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji zdrowia

Uchwała nr 135/32/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.08.2005r.

piątek, 24 lut 2006 11:01
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

Uchwała nr 136/33/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.09.2005r.

piątek, 24 lut 2006 11:12
w sprawie Młodzieżowej Rady Powiatu Piskiego

Uchwała nr 137/34/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.09.2005r.

piątek, 24 lut 2006 11:15
w sprawie przyjęcia formy przetagu i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Piskiego

Uchwała nr 138/34/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.09.2005r.

piątek, 24 lut 2006 11:26
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg

Uchwała nr 139/34/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.09.2005r.

piątek, 24 lut 2006 11:58
w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości Powiatu Piskiego od dzierżawcy

Uchwała nr 140/35/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.09.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:00
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.

Uchwała nr 141/35/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.09.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:01
w sprawie powołania Komisji opiniującej przyznawanie Nagród Starosty Piskiego

Uchwała nr 142/38/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 18.10.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:05
zmieniająca uchwałę Nr 45/36/2003 z dnia 23.12.2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 143/40/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.10.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:09
w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Piskiego

Uchwała nr 144/40/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.10.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:11
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu do podpisywania dokumentów związanych z realizacją remontu sali gimnastycznej

Uchwała nr 145/40/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.10.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:13
w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków studentów oraz sporządzenia listy osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Uchwała nr 146/41/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.11.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:16
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 147/42/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.11.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:18
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

Uchwała nr 148/42/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.11.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:19
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2006r.

Uchwała nr 149/42/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.11.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:21
w sprawie zmiany uchwały Nr 10/1/2003 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.01.2003r. w sprawie powołania Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała nr 150/42/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.11.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:23
w sprawie powołania zespołu do negocjacji regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski na 2006r.

Uchwała nr 151/45/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.11.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:25
w sprawie stałej komisji przetargowej

Uchwała nr 152/46/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.12.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:27
w sprawie stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 153/46/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.12.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:28
w sprawie skargi Witolda Januszewskiego na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Piskiego, położonych w obrębie wsi Szkody, Bełcząc i miasta Biała Piska

Uchwała nr 154/49/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.12.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:31
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.

Uchwała nr 155/49/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.12.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:33
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr 156/49/2005 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.12.2005r.

piątek, 24 lut 2006 12:34
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.