BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/6/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.01.2007r.

piątek, 9 maj 2008 11:39
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr 2/6/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.01.2007r.

piątek, 9 maj 2008 11:43
zm. uchwałę Nr 233/3/06 z dn. 18.12.2006r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora nauczycielowi ZPKU w Piszu Panu Leszkowi Leńcowi oraz zwolnienia z obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dydaktycznych

Uchwała nr 3/7/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.01.2007r.

piątek, 9 maj 2008 13:25
w sprawie powołania zespołu do negocjacji regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski na 2007 rok

Uchwała nr 4/9/07 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 01.02.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:32
w sprawie uzgodnienia dotyczącego powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w zawodzie rolnik w ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 5/9/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 01.02.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:36
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, ustalenia wysokosci bonifikat, rozłożenia na raty i wysokości oprocentowania

Uchwała nr 6/9/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 01.02.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:38
w sprawie oddania do nieodpłatnego używania mienia ruchomego stanowiącego własność powiatu.

Uchwała nr 7/9/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 01.02.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:40
w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem wielodzietnym rodzinom zastępczym

Uchwała nr 8/10/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08.02.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:41
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Piskiego na rok 2007

Uchwała nr 9/10/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08.02.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:44
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZPKU w Piszu

Uchwała nr 10/12/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23.02.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:45
w sprawie uzgodnienia dotyczącego powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie rolnik

Uchwała nr 11/12/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23.02.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:48
w sprawie wyrażenia opinii dot. przyznania przez Starostę dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek powiatu piskiego

Uchwała nr 12/13/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 01.03.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:50
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora MOS w Piszu

Uchwała nr 13/14/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 05.03.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:51
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006r.

Uchwała nr 14/14/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 05.03.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:54
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2006

Uchwała nr 15/14/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 05.03.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:56
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 16/15/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13.03.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 12:58
zm. uchwałę nr 9/10/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyretora ZPKU w Piszu

Uchwała nr 17/16/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.03.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 13:00
w sprawie oddania do nieodpłatnego używania nieruchomości zabudowanej położonej w Białej Piskiej stanowiącej własność powiatu piskiego

Uchwała nr 18/17/07 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.03.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 13:02
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZPKU w Piszu

Uchwała nr 19/17/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.03.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 13:04
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007

Uchwała nr 20/17/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.03.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 13:05
w sprawie upoważnienia Dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 21/18/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 13:07
zm. uchwałę w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego położonej w Białej Piskiej

Uchwała nr 22/18/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 13:09
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r.

Uchwała nr 23/18/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 13:30
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

Uchwała nr 24/19/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 13:58
w sprawie przyjęcia kryteriów oceny ofert na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań powiatu piskiego

Uchwała nr 25/19/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 14:00
w sprawie powołania składu komisji grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia

Uchwała nr 26/19/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 14:07
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań powiatu piskiego

Uchwała nr 27/19/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 14:09
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2006/2007

Uchwała nr 28/19//2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 14:12
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej w ZSDiL w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 28/19/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 14:10
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej w ZSDiL w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 29/19/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 14:28
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w szkole policealnej w ZSDiL w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 30/19/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 14:29
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 31/19/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.04.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 14:31
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r.

Uchwała nr 32/21/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 16.05.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 14:32
w sprawie podwyższenia czynszu najmu za lokale mieszkalne stanowiące zasób mieszkaniowy powiatu piskiego na terenie gminy Ruciane Nida

Uchwała nr 33/22/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 21.05.2007r.

czwartek, 8 sty 2009 14:34
w sprawie wydania upoważnienia do reprezentowania powiatu piskiego na spotkaniu założycielskim i w pracach związanych z założeniem Stowarzyszenia SZESNASTKA

Uchwała nr 34/24/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.06.2007r.

środa, 25 lut 2009 11:50
zm. uchwałę Nr 149/42/05 z dnia 15.11.2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/1/2003 z dnia 09.01.2003r. w sprawie powołania Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała nr 35/24/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.06.2007r.

środa, 25 lut 2009 11:52
w sprawie przeniesienia kształcenia zawodowego nieleśnych z ZSDiL w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 36/24/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.06.2007r.

środa, 25 lut 2009 11:54
zm. uchwałę w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność powiatu piskiego położonych w Białej Piskiej

Uchwała nr 37/26/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.07.2007r.

środa, 25 lut 2009 11:58
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSO w Orzyszu

Uchwała nr 38/26/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.07.2007r.

środa, 25 lut 2009 11:59
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZS Nr 1 w Piszu

Uchwała nr 39/27/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.07.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:01
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora OS-W w Łupkach

Uchwała nr 40/27/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.07.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:02
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 41/27/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.07.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:04
w sprawie wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stapień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 42/28/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 26.07.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:06
zm. uchwałę w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości lokalowych stanowiących własność powiatu piskiego położonych w Białej Piskiej

Uchwała nr 43/28/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 26.07.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:08
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia wysokości bonifikat

Uchwała nr 44/29/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.08.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:10
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007r.

Uchwała nr 45/29/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.08.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:11
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2007r.

Uchwała nr 46/29/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.08.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:12
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2007r.

Uchwała nr 47/29/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.08.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:14
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w szkole policealnej ZPKU w Piszu

Uchwała nr 48/29/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.08.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:15
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS Nr 1 w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 49/32/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.09.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:22
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZS Nr 1 w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 50/34/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 28.09.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:24
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2008

Uchwała nr 51/34/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 28.09.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:25
w sprawie powołania Komisji opiniującej przyznawanie Nagród Starosty Piskiego w 2007r.

Uchwała nr 52/35/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 16.10.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:26
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na docieplenie ścian budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Polna2A w Rucianem Nidzie oraz wyrażenia zgody na udzielenie Zarządowi Wspólnoty pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu

Uchwała nr 53/35/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 16.10.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:29
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Piskiego dot. Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2009

Uchwała nr 54/37/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.10.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:36
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży ustalenia wysokości bonifikaty i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność powiatu piskiego, położonych w Białej Piskiej

Uchwała nr 55/37/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.10.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:38
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r.

Uchwała nr 56/37/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.10.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:39
w sprawie ustalenia zawodów w ZS Nr 1 w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 57/39/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 07.11.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:40
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela celem reprezentowania powiatu piskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury Południowe"

Uchwała nr 58/39/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 07.11.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:42
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 59/40/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.11.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:44
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2008r.

Uchwała nr 60/40/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.11.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:44
w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr 61/42/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.12.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:46
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r.

Uchwała nr 62/46/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 31.12.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:47
w sprawie powołania zespołu do negocjacji regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski w 2008r.

Uchwała nr 63/46/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 31.12.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:49
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r.

Uchwała nr 64/46/2007 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 31.12.2007r.

środa, 25 lut 2009 12:50
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego PCPR w Piszu