BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/37/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.01.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:19
w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Piskiego, położonych na terenie m. Pisz przy ul. Warszawskiej

Uchwała nr 2/40/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.02.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:23
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uchwała nr 3/41/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.02.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:25
w sprawie wyrażenia zgody dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach na wydzierżawienie działek gruntu, położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz

Uchwała nr 4/41/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.02.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:28
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu

Uchwała nr 5/44/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:29
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 r.

Uchwała nr 6/44/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:31
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uchwała nr 7/45/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:36
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uchwała nr 8/45/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:39
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uchwała nr 9/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:41
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2011

Uchwała nr 10/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:43
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatu za rok 2011

Uchwała nr 11/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:49
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2011

Uchwała nr 12/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:51
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2011

Uchwała nr 13/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:52
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2012 r.

Uchwała nr 14/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:54
w sprawie zmiany miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Piskiego na terenie miasta i gminy Ruciane - Nida

Uchwała nr 15/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 14:56
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Agnieszce Długołęckiej

Uchwała nr 16/47/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.03.2012r.

środa, 3 paź 2012 15:04
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2012 r.

Uchwała nr 17/48/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.04.2012r.

środa, 3 paź 2012 15:06
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2018"

Uchwała nr 18/48/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.04.2012r.

środa, 3 paź 2012 15:10
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 19/49/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2012r.

środa, 3 paź 2012 15:13
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uchwała nr 20/49/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2012r.

środa, 3 paź 2012 15:15
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu

Uchwała nr 21/49/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2012r.

środa, 3 paź 2012 15:16
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2011/2012

Uchwała nr 22/50/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2012r.

środa, 3 paź 2012 15:17
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 23/51/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.05.2012r.

środa, 3 paź 2012 15:19
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu

Uchwała nr 24/51/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.05.2012r.

środa, 3 paź 2012 15:22
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

Uchwała nr 25/51/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.05.2012r.

środa, 3 paź 2012 15:23
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uchwała nr 26/52/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.05.2012r.

czwartek, 4 paź 2012 14:17
zm. Uchwałę nr 7/6/2011 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Uchwała nr 27/52/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.05.2012r.

czwartek, 4 paź 2012 14:19
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość rolną położoną w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska

Uchwała nr 28/52/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.05.2012r.

czwartek, 4 paź 2012 14:21
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

Uchwała nr 29/52/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.05.2012r.

czwartek, 4 paź 2012 14:23
w sprawie ustalenia w Szkole Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa

Uchwała nr 30/52/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.05.2012r.

czwartek, 4 paź 2012 14:28
w sprawie ustalenia w Szkole Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu nowego kierunku kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

Uchwała nr 31/52/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.05.2012r.

czwartek, 4 paź 2012 14:31
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

Uchwała nr 32/52/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.05.2012r.

czwartek, 4 paź 2012 14:33
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Uchwała nr 33/52/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.05.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:28
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład ZS Nr 1 w Białej Piskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie rolnik

Uchwała nr 34/52/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.05.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:30
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład ZS Nr 1 w Białej Piskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz

Uchwała nr 35/53/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.05.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:31
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2012 r.

Uchwała nr 36/53/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.05.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:33
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora ZS Nr 1 w Piszu

Uchwała nr 37/53/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.05.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:34
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora ZSO w Orzyszu

Uchwała nr 38/54/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:35
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSO w Orzyszu

Uchwała nr 39/54/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:36
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZS Nr 1 w Piszu

Uchwała nr 40/54/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:37
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

Uchwała nr 41/54/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:39
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład ZSZ w Piszu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk

Uchwała nr 42/54/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:40
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład ZSZ w Piszu nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz

Uchwała nr 43/54/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:42
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład ZSZ w Piszu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Uchwała nr 44/54/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:45
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład ZSZ w Piszu nowego kierunku kształcenia w zawodzie sprzedawca

Uchwała nr 45/54/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2012r.

piątek, 5 paź 2012 14:46
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

Uchwała nr 46/55/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.06.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:07
w sprawie wydania uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, przy ul. Polnej w granicach działki nr 142

Uchwała nr 47/55/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.06.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:12
w sprawie wydania uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującego tereny położone pomiędzy kanałem Orzysz, ulicami Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejonem istniejącego cmentarza

Uchwała nr 48/56/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 04.07.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:15
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 49/56/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 04.07.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:17
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydawanie kserokopii dokumentów w Starostwie Powiatowym w Piszu

Uchwała nr 49/57/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.07.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:19
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej

Uchwała nr 50/57/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:22
w sprawie upoważnienia Starosty Piskiego do podejmowania czynności w sprawach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych regulowanych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Uchwała nr 51/57/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:24
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz"

Uchwała nr 52/59/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.08.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:27
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dotychczasowej kategorii dróg powiatowej, zaliczeniu do kategorii dróg gminnych, wyłączeniu z użytkowania odcinka drogi oraz zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 53/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:30
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2012 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr 54/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:32
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2012 r.

Uchwała nr 55/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:34
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2012 r.

Uchwała nr 56/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:36
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 57/63/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:40
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 58/63/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:42
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała nr 59/63/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:43
w sprawie ustalenia w Szkole Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu nowego kierunku kształcenia technik archiwista

Uchwała nr 60/63/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:44
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Uchwała nr 61/64/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.09.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:45
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego oraz trybu wydzierżawienia nieruchomości Powiatu Piskiego, położonej w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska

Uchwała nr 62/65/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:48
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

Uchwała nr 63/65/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:49
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr 64/65/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:52
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Powiatu Piskiego w 2012 r.

Uchwała nr 65/65/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:54
w sprawie zmiany uchwały nr 5/44/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.03.2012 r.

Uchwała nr 66/65/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2012r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:55
w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zstępował dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu w czasie jego nieobecności

Uchwała nr 67/68/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.11.2012r.

wtorek, 29 sty 2013 14:33
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała nr 68/70/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2012r.

wtorek, 29 sty 2013 14:37
w sprawie projektu Wieloletniego Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2013-2017

Uchwała nr 69/70/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2012r.

środa, 30 sty 2013 08:57
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2013 rok

Uchwała nr 70/69/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2012r.

środa, 30 sty 2013 09:00
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uchwała nr 71/70/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.11.2012r.

środa, 30 sty 2013 09:02
w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, lokali użytkowych (biurowych) usytuowanych w budynku, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5

Uchwała nr 72/70/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.11.2012r.

środa, 30 sty 2013 09:06
w sprawie wyrażenia zgody dla ZS Nr 1 w Białej Piskiej na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w mieście Biała Piska oraz w obrębach Bełcząc i Szkody, gmina Biała Piska - /uchwała uchylona/

Uchwała nr 73/70/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.11.2012r.

środa, 30 sty 2013 09:09
w sprawie wyrażenia zgody dla ZSO w Orzyszu na wynajem sali dydaktycznej

Uchwała nr 74/72/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2012r.

środa, 30 sty 2013 09:12
w sprawie zmiany uchwały nr 72/70/2012 z dnia 19.11.2012 w sprawie wyrażenia zgody dla ZS Nr 1 w Białej Piskiej na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w m. Biała Piska oraz w obrębach Bełcząc i Szkody, gmina Biała Piska - /uchwała uchylona/

Uchwała nr 75/72/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2012r.

środa, 30 sty 2013 09:14
w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora ZSO w Orzyszu w czasie jego nieobecności

Uchwała nr 76/72/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2012r.

środa, 30 sty 2013 09:26
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 77/72/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2012r.

środa, 30 sty 2013 09:28
w sprawie wskazania osób do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Uchwała nr 78/74/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2012r.

środa, 30 sty 2013 09:30
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.