BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 20/2024 Starosty Piskiego z dnia 28.03.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 11:50
W sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej działającej przy Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 19/2024 Starosty Piskiego z dnia 28.03.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 11:47
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 18/2024 Starosty Piskiego z dnia 28.03.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 11:44
W sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Warmińsko - Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2024, Warmińsko- Mazurskiego Turnieju Motoryzacyjnego 2024 oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje.

Zarządzenie nr 17/2024 Starosty Piskiego z dnia 25.03.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 11:32
W sprawie szczegółowych zasad realizacji zadań Host Nation Support (HNS) w Powiecie Piskim.

Zarządzenie nr 16/2024 Starosty Piskiego z dnia 18.03.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 11:20
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Biała Piska przy ul. Moniuszki oraz zatwierdzenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 15/2024 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 11:08
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 48/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawy za dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 14/2024 Starosty Piskiego z dnia 29.02.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 11:03
Zmieniające Zarządzenie nr 50/2015 Starosty Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia i poprawy jakości " audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 13/2024 Starosty Piskiego z dnia 28.02.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 10:30
W sprawie powołania Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".

Zarządzenie nr 12/2024 Starosty Piskiego z dnia 16.02.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 10:26
W sprawie umorzenia cywilnoprawnych należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami przypadającymi Skarbowi Państwa.

Zarządzenie nr 11/2024 Starosty Piskiego z dnia 12.02.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 10:21
W sprawie ustanowienia koordynatora ds. informatyki oraz powołania zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie nr 10/2024 Starosty Piskiego z dnia 12.02.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 10:16
W sprawie dokonania przeglądu informacji i danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie nr 9/2024 Starosty Piskiego z dnia 9.02.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 10:11
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użyczenie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Piaski, gmina Ruciane- Nida.

Zarządzenie nr 8/2024 Starosty Piskiego z dnia 9.02.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 09:54
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Szczechy Małe, gmina Pisz oraz zatwierdzenie wysokości stawki czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 7/2024 Starosty Piskiego z dnia 26.01.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 09:44
W sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS).

Zarządzenie nr 6/2024 Starosty Piskiego z dnia 26.01.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 09:39
W sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 5/2024 Starosty Piskiego z dnia 16.01.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 09:28
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 4/2024 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2024 r.

poniedziałek, 6 maj 2024 08:46
W sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 3/2024 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2024 r.

piątek, 26 kwi 2024 14:51
W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży mienia ruchowego stanowiacego własność Powiatu Piskiego.

Zarządzenie nr 2/2024 Starosty Piskiego z dnia 8.01.2024 r.

piątek, 26 kwi 2024 14:48
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2024 roku.

Zarządzenie nr 1/2024 Starosty Piskiego z dnia 8.01.2024 r.

piątek, 26 kwi 2024 14:46
W sprawie powołania komisji konkursowej.