BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2018 Starosty Piskiego z dnia 11.01.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 14:25
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 14:28
w sprawie powołania Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Piskiego z dnia 21.02.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 14:29
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z „Rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Powiecie Piskim” na 2018 rok

Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.02.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 15:03
w sprawie zatwierdzenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Piskiego z dnia 05.03.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 15:05
w sprawie powołania komisji w celu dokonania wyceny składników majątku ujawnionego w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Piskiego z dnia 12.03.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 15:06
w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Piskiego z dnia 19.03.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 15:07
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2018", "Karta Rowerowa 2018", "Karta Motorowerowa 2017" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Piskiego z dnia 12.04.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 15:09
w sprawie powołania komisji do odbioru pracy geodezyjnej

Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Piskiego z dnia 13.04.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 15:11
w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych dotyczących projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonach Piskim i Alytusie” w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020

Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Piskiego z dnia 16.04.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 15:12
zmieniające Zarządzenie nr 39/2017 Starosty Piskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 15:14
w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych dotyczących projektu pn. „Zarządzanie procesami w urzędach transgranicznych” w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020

Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 15:19
w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 12:47
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie nr 14/2018 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 12:49
w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w obiekcie budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Piskiego z dnia 11.06.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 12:50
w sprawie powołania Jury konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Czyste niebo nad nami to oddech nadziei”

Zarządzenie nr 16/2018 Starosty Piskiego z dnia 11.06.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 12:51
w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Piskiego z dnia 18.06.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 12:55
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Piskiego z dnia 29.06.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 13:07
zmieniające Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 19/2018 Starosty Piskiego z dnia 29.06.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 13:20
zmieniające Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 20/2018 Starosty Piskiego z dnia 02.07.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 13:26
w sprawie dokonywania płatności w Starostwie Powiatowym w Piszu za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

Zarządzenie nr 21/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 13:32
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 13:49
w sprawie szczegółowych zasad opracowania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych stanowiących załączniki do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Piskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

wtorek, 14 sty 2020 10:31
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie piskim

Zarządzenie nr 24/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 13:54
zmieniające Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Piskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Zarządzenie nr 25/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 13:59
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 11/2018 z dnia 22 maja 2018r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych dotyczących projektu pn. „Zarządzanie procesami w urzędach transgranicznych” w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020

Zarządzenie nr 26/2018 Starosty Piskiego z dnia 18.07.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:01
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Piskiego z dnia 23.07.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:03
zmieniające Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 28/2018 Starosty Piskiego z dnia 24.07.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:05
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników oraz ich likwidacji

Zarządzenie nr 29/2018 Starosty Piskiego z dnia 31.07.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:16
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 30/2018 Starosty Piskiego z dnia 31.07.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:17
w sprawie powołania Komisji odbioru robót wykonanych w ramach umowy dotacyjnej: - Nr ZK-I.6334.12.3.2018 z dnia 25.06.2018r. dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1865N w km 0+490 - 1+590 wraz z trzema przepustami w km 0+509, 0+744 i 1+283”

Zarządzenie nr 31/2018 Starosty Piskiego z dnia 08.08.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:19
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.08.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:23
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.09.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:30
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej działkami 411/68 i 411/69 położonej w mieście Orzysz

Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.09.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:48
w sprawie powołania Komisji odbioru robót wykonanych w ramach umowy dotacyjnej: - Nr ZK-I.6334.12.9.2018 z dnia 20.08.2018r. dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1686N w km 0+000 - 0+300 w miejscowości Karwik”

Zarządzenie nr 35/2018 Starosty Piskiego z dnia 12.10.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:49
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

Zarządzenie nr 36/2018 Starosty Piskiego z dnia 18.10.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:50
w sprawie zatwierdzenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 37/2018 Starosty Piskiego z dnia 26.10.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:51
w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnych porad w Powiecie Piskim w 2019 roku

Zarządzenie nr 38/2018 Starosty Piskiego z dnia 06.11.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:53
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych polegających na remoncie – naprawie zapadniętych nawierzchni z kostki betonowej przy nabrzeżu na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu przy Al. Turystów 22

Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Piskiego z dnia 14.11.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:54
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu pokrycia dachowego, w szczególności: przełożenia dachówki ceramicznej, wyremontowaniu kominów i czapek kominowych, wymianie orynnowania oraz wykonaniu obróbek blacharskich, na budynku mieszkalnym nr 2, stanowiącym własność Skarbu Państwa, posadowionym na działce geod. nr 128 położonej w Piszu, obręb Pisz 2 przy ul. Staszica 2

Zarządzenie nr 40/2018 Starosty Piskiego z dnia 19.11.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 10:57
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 41/2018 Starosty Piskiego z dnia 25.11.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:49
w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych dotyczących projektu pn. „Zarządzanie procesami w urzędach transgranicznych” w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020

Zarządzenie nr 42/2018 Starosty Piskiego z dnia 03.12.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:49
zmieniające Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Piskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Zarządzenie nr 43/2018 Starosty Piskiego z dnia 04.12.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:50
w sprawie powołania komisji do odbioru pracy geodezyjnej

Zarządzenie nr 44/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.12.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:51
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 45/2018 Starosty Piskiego z dnia 13.12.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:53
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych polegających na remoncie – naprawie dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1

Zarządzenie nr 46/2018 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:54
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 47/2018 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2018 r.

wtorek, 14 sty 2020 10:28
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2019 roku

Zarządzenie nr 48/2018 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:55
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie w 2019 roku

Zarządzenie nr 49/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:56
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 50/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:57
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 51/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:57
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr Nr 41/2018 z dnia 25 listopada 2018w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych dotyczących projektu pn. „Zarządzanie procesami w urzędach transgranicznych” w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020

Zarządzenie nr 52/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2018 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:58
w sprawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 53/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2018 r.

wtorek, 15 paź 2019 08:26
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do realizacji projektu