BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2003 Starosty Piskiego z dnia 02 stycznia 2003r.

poniedziałek, 25 wrz 2006 15:31
w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 16/1999 z dn. 12.07.1999r. w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej do zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 2/2003 Starosty Piskiego z dnia 07 stycznia 2003r.

poniedziałek, 25 wrz 2006 15:36
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa (etyliny i gazu propan -butan) przez samochody służbowe

Zarządzenie Nr 3/2003 Starosty Piskiego z dnia 17 stycznia 2003r.

poniedziałek, 25 wrz 2006 15:38
w sprawie zmian w regulaminie funduszu nagród w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 4/2003 Starosty Piskiego z dnia 21 stycznia 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:00
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie Nr 5/2003 Starosty Piskiego z dnia 31 stycznia 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:01
zmieniające instrukcję kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu, wprowadzoną zarządzeniem nr 6/99 z dnia 12.03.1999r.

Zarządzenie Nr 6/2003 Starosty Piskiego z dnia 06 lutego 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:04
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Zarządzenie Nr 7/2003 Starosty Piskiego z dnia 24 lutego 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:09
dot. zuzytych tablic rejestracyjnych pojazdów

Zarządzenie Nr 9/2003 Starosty Piskiego z dnia 09 kwietnia 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:44
w sprawie powołania komisji ds. określenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych

Zarządzenie Nr 8/2003 Starosty Piskiego z dnia 31 marca 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:11
w sprawie zatwierdzenia czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 10/2003 Starosty Piskiego z dnia 22 kwietnia 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:46
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w powiecie w 2003r.

Zarządzenie Nr 11/2003 Starosty Piskiego z dnia 24 kwietnia 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:49
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 12/2003 Starosty Piskiego z dnia 06 maja 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:50
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 13/2003 Starosty Piskiego z dnia 07 maja 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:53
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 14/2003 Starosty Piskiego z dnia 16 maja 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:55
dot. dokumentacji archiwalnej

Zarządzenie Nr 15/2003 Starosty Piskiego z dnia 26 maja 2003r.

piątek, 6 paź 2006 13:58
zmieniające zarządzenie nr 7a/99 z dnia 15.03.1999r.

Zarządzenie Nr 16/2003 Starosty Piskiego z dnia 10 czerwca 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:00
w sprawie powołania Zespołu Rehabilitacji Społecznej

Zarządzenie Nr 17/2003 Starosty Piskiego z dnia 10 czerwca 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:01
w sprawie powołania Zespołu Do Spraw Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 18/2003 Starosty Piskiego z dnia 12 czerwca 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:02
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piszu

Zarządzenie Nr 19/2003 Starosty Piskiego z dnia 30 czerwca 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:04
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 20/2003 Starosty Piskiego z dnia 03 lipca 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:06
w sprawie uczczenia rocznicy wystąpienia huraganu na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie Nr 21/2003 Starosty Piskiego z dnia 07 lipca 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:07
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 22/2003 Starosty Piskiego z dnia 18 lipca 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:08
w sprawie zatwierdzenia czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 23/2003 Starosty Piskiego z dnia 26 sierpnia 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:10
w sprawie prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w organach samorządu terytorialnego i zakładach pracy powiatu piskiego

Zarządzenie Nr 24/2003 Starosty Piskiego z dnia 26 sierpnia 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:12
w sprawie wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania na koszt właściciela

Zarządzenie Nr 25/2003 Starosty Piskiego z dnia 01 września 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:14
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 26/2003 Starosty Piskiego z dnia 01 października 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:16
w sprawie zabezpieczenia dostępu do zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 27/2003 Starosty Piskiego z dnia 28 października 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:17
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie Nr 28/2003 Starosty Piskiego z dnia 13 listopada 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:18
w sprawie powołania komisji do przyjmowania środków pieniężnych ze zbiórki przeprowadzonej z inicjatywy Caritas Diecezji ełckiej

Zarządzenie Nr 29/2003 Starosty Piskiego z dnia 10 grudnia 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:20
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w powiecie w 2004r.

Zarządzenie Nr 30/2003 Starosty Piskiego z dnia 12 grudnia 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:23
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie Nr 31/2003 Starosty Piskiego z dnia 15 grudnia 2003r.

piątek, 6 paź 2006 14:24
w sprawie udzielenia upoważnień do zlecania wyjazdów służbowych pracownikom Starostwa Powiatowego w Piszu