BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2023 Starosty Piskiego z dnia 10.01.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:11
W sprawie ustalenia sposobu zwrotu kosztów używania pojazdów, niebędących własnością pracodawcy, do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu.

Zarządzenie nr 2/2023 Starosty Piskiego z dnia 16.01.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:12
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 3/2023 Starosty Piskiego z dnia 18.01.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:13
W sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 4/2023 Starosty Piskiego z dnia 18.01.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:13
Zmieniające Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Piskiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 6/2023 Starosty Piskiego z dnia 24.01.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:14
Zmieniające Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Powiatu Pisz z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i instrukcji sporządzania , obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 8/2023 Starosty Piskiego z dnia 24.02.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:15
W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcia części nieruchomości, tj. pomieszczeń w nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 21.

Zarządzenie nr 9/2023 Starosty Piskiego z dnia 01.03.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:16
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2020 Starosty Piskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Piszu.

Zarządzenie nr 10/2023 Starosty Piskiego z dnia 02.03.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:17
W sprawie wprowadzenia procedury udzielania i odwoływania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Piskiego oraz trybu ich rejestrowania.

Zarządzenie nr 11/2023 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:18
Zmieniające Zarządzenie nr 49/2015 Starosty Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 12/2023 Starosty Piskiego z dnia 17.03.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:19
W sprawie zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania Powiatu Piskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie nr 13/2023 Starosty Piskiego z dnia 17.03.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:20
W sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2023, Warmińsko-mazurskiego Turnieju Motoryzacyjnego 2023 oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje.

Zarządzenie nr 14/2023 Starosty Piskiego z dnia 23.03.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:21
W sprawie powołania Komisji do oceny możliwości partycypacji w kosztach całodobowego zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego przez obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Zarządzenie nr 16/2023 Starosty Piskiego z dnia 04.04.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:22
Zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego nr 11/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 17/2023 Starosty Piskiego z dnia 07.04.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:22
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 18/2023 Starosty Piskiego z dnia 07.04.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:23
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 19/2023 Starosty Piskiego z dnia 07.04.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:24
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 20/2023 Starosty Piskiego z dnia 21.04.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:25
W sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 21/2023 Starosty Piskiego z dnia 21.04.2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:26
W sprawie powołania komisji konkursowej.