BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Piskiego z dnia 02.01.2017 r.

wtorek, 28 mar 2017 11:36
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Piskiego z dnia 10.01.2017 r.

wtorek, 28 mar 2017 11:26
w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Piskiego z dnia 12.01.2017 r.

wtorek, 28 mar 2017 11:31
zmieniające Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Powiatu Pisz z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Piskiego z dnia 14.02.2017 r.

wtorek, 28 mar 2017 11:36
zmieniające Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Piskiego z dnia 16.02.2017 r.

wtorek, 28 mar 2017 11:41
w sprawie powołania Komisji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Piskiego z dnia 08.03.2017 r.

wtorek, 28 mar 2017 11:43
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2017", "Karta Rowerowa 2017", "Karta Motorowerowa 2017" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Piskiego z dnia 09.03.2017 r.

wtorek, 28 mar 2017 11:55
w sprawie powołania komisji gwarancyjnej robót związanych z inwestycją pn. "Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową (modernizacją) pomieszczeń dydaktycznych"

Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2017 r.

wtorek, 28 mar 2017 11:59
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Piskiego z dnia 26.04.2017 r.

środa, 7 cze 2017 11:42
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 11/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2017 r.

środa, 7 cze 2017 11:43
zmieniające Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Piskiego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi oraz używania samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy, do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2017 r.

środa, 7 cze 2017 11:45
zmieniające Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Piskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Piskiego z dnia 30.05.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 11:52
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Piskiego z dnia 30.05.2017 r.

poniedziałek, 12 cze 2017 14:18
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Piskiego z dnia 30.05.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 11:57
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Piskiego z dnia 30.05.2017 r.

poniedziałek, 12 cze 2017 14:38
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Piskiego z dnia 07.06.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 11:58
w sprawie powołania komisji do odbioru pracy geodezyjnej

Zarządzenie nr 15/2017 Starosty Piskiego z dnia 07.06.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:00
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 15/2017 Starosty Piskiego z dnia 07.06.2017 r.

poniedziałek, 12 cze 2017 14:39
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 16/2017 Starosty Piskiego z dnia 14.06.2017 r.

wtorek, 24 paź 2017 08:19
w sprawie wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli planowej przedsiębiorców

Zarządzenie nr 17/2017 Starosty Piskiego z dnia 30.06.2017 r.

wtorek, 24 paź 2017 08:22
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Piskiego z dnia 07.07.2017 r.

środa, 29 lis 2017 08:49
zmieniające Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Powiatu Pisz z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Piskiego z dnia 07.07.2017 r.

środa, 29 lis 2017 08:54
w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 20/2017 Starosty Piskiego z dnia 31.08.2017 r.

środa, 29 lis 2017 13:34
w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piszu w zastępstwie Pani Moniki Cwalińskiej

Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Piskiego z dnia 31.08.2017 r.

środa, 29 lis 2017 13:36
w sprawie powołania Zespołu powypadkowego przy Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 22/2017 Starosty Piskiego z dnia 26.09.2017 r.

środa, 29 lis 2017 13:38
w sprawie zapewnienia pracownikom Starostwa Powiatowego w Piszu higienicznych warunków pracy

Zarządzenie nr 23/2017 Starosty Piskiego z dnia 06.10.2017 r.

środa, 29 lis 2017 13:40
w sprawie kontroli wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2017 r.

środa, 29 lis 2017 13:42
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników oraz ich likwidacji

Zarządzenie nr 25/2017 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2017 r.

środa, 29 lis 2017 13:45
w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim

Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2017 r.

środa, 29 lis 2017 13:48
w sprawie powołania komisji do odbioru pracy geodezyjnej

Zarządzenie nr 27/2017 Starosty Piskiego z dnia 23.10.2017 r.

środa, 29 lis 2017 13:51
w sprawie zatwierdzenia ceny czynszu dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 28/2017 Starosty Piskiego z dnia 23.10.2017 r.

środa, 29 lis 2017 13:54
zmieniające Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Piskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad postępowania ze zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone jest Starostwo Powiatowe w Piszu

Zarządzenie nr 29/2017 Starosty Piskiego z dnia 17.11.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:03
zmieniające Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 30/2017 Starosty Piskiego z dnia 17.11.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:04
w sprawie wprowadzenia do stosowania "Wewnętrznej Procedury Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej" w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 31/2017 Starosty Piskiego z dnia 22.11.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:06
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 32/2017 Starosty Piskiego z dnia 05.12.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:08
w sprawie zatwierdzenia formy zagospodarowania nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 33/2017 Starosty Piskiego z dnia 05.12.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:10
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 34/2017 Starosty Piskiego z dnia 07.12.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:11
w sprawie powołania komisji do odbioru pracy geodezyjnej

Zarządzenie nr 35/2017 Starosty Piskiego z dnia 11.12.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:12
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie w 2018 roku

Zarządzenie nr 36/2017 Starosty Piskiego z dnia 11.12.2017 r.

wtorek, 14 sty 2020 10:24
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2018 roku

Zarządzenie nr 37/2017 Starosty Piskiego z dnia 22.12.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:13
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 38/2017 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:15
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 39/2017 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2017 r.

poniedziałek, 25 cze 2018 12:16
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych