BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2007 Starosty Piskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 15.01.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 10:42
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 2/2007 Starosty Piskiego z dnia 23.01.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 10:56
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z termomodernizacją ZSO w Piszu

Zarządzenie nr 3/2007 Starosty Piskiego z dnia 25.01.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 10:59
w sprawie powołania komisji do oceny szkód w infrastrukturze komunalnej szkół i placówek, spowodowanych przez huragan w dniach 18-19 stycznia 2007r.

Zarządzenie nr 4/2007 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 29.01.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 11:01
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 5/2007 Starosty Piskiego z dnia 30.01.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 11:04
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Zarządzenie nr 6/2007 Starosty Piskiego z dnia 16.02.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 11:09
w sprawie zmiany miesięcznego limitu opłat dla pracowników Starostwa mających telefony służbowe sieci Orange

Zarządzenie nr 7/2007 Starosty Piskiego z dnia 06.03.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 11:12
w sprawie powołania Komisji Konkursu "MŁODZIEŻOWY WOLONTARIUSZ ROKU 2007"

Zarządzenie nr 8/2007 Starosty Piskiego z dnia 14.03.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 11:14
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2007", "Karta Rowerowa 2007", "Karta Motorowerowa 2007" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 8a/2007 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 21.03.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 11:18
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 9/2007 Starosty Piskiego z dnia 04.02.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 11:23
w sprawie wyznaczenia firm do holowania pojazdów i parkingów strzeżonych na których pojazdy będą przechowywane

Zarządzenie nr 10/2007 Starosty Piskiego z dnia 05.04.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 13:24
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 11/2007 Starosty Piskiego z dnia 16.04.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 13:33
w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Zarządzenie nr 12/2007 Starosty Powiatu w Piszu z dnia 20.04.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 13:36
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 13/2007 Starosty powiatu w Piszu z dnia 20.04.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 13:38
w sprawie powołania Zespołu Rehabilitacji Społecznej

Zarządzenie nr 14/2007 Starosty Piskiego z dnia 04.05.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 13:40
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynków ZS Nr 1 w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26

Zarządzenie nr 15/2007 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 09.05.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 13:45
w sprawie dopłaty do okularów korygujących wzrok dla pracowników starostwa

Zarządzenie nr 16/2007 Starosty Piskiego z dnia 09.05.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 13:47
w sprawie powołania komisji do przyjmowania środków pieniężnych ze zbiórki przeprowadzonej w dniach 27-28 maja 2007 roku z inicjatywy Caritas Diecezji Ełckiej

Zarządzenie nr 17/2007 Starosty Piskiego z dnia 14.05.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 13:50
w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 12.11.2006 roku

Zarządzenie nr 18/2007 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 16.05.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 13:54
w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Starosty Powiatu Piskiego o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 18A/2007 Starosty Piskiego z dnia 18.05.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 13:58
zmieniające zasady (politykę) rachunkowości Starostwa Powiatowego w Piszu, wprowadzone zarządzeniem Nr 36/2006 z dnia 31 października 2006r.

Zarządzenie nr 19/2007 Starosty Piskiego z dnia 18.05.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:02
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego

Zarządzenie nr 19A/2007 Starosty Pisiego z dnia 06.06.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:04
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarzadzenie nr 20/2007 Starosty Piskiego z dnia 11.06.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:07
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie nr 21/2007 Starosty Piskiego z dnia 15.06.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:10
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 22/2007 Starosty Powiatu w Piszu z dnia 16.07.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:14
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piszu

Zarządzenie nr 23/2007 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:21
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 24/2007 Starosty Piskiego z dnia 14.08.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:24
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 25/2007 Starosty Piskiego z dnia 14.08.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:38
w sprawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 26/2007 Starosty Piskiego z dnia 14.08.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:42

Zarządzenie nr 27/2007 Starosty Piskiego z dnia 06.09.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:45
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 28/2007 Starosty Piskiego z dnia 10.09.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:47
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 29/2007 Starosty Piskiego z dnia 17.09.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:49
w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie nr 30/2007 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 19.09.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:52
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 31/2007 Starosty Piskiego z dnia 19.09.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 14:56
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 25/2004 z dnia 13 września 2004r.

Zarządzenie nr 32/2007 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 11.10.2007r

czwartek, 9 kwi 2009 14:58
w sprawie zarządzania kryzysowego w Powiecie Piskim

Zarządzenie nr 33/2007 Starosty Piskiego z dnia 11.10.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 15:00
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z termomodernizacją ZS nr 1 w Piszu

Zarządzenie nr 34/2007 Starosty Piskiego z dnia 24.10.2007 r.

czwartek, 9 kwi 2009 15:03
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Zarządzenie nr 35/2007 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 31.10.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 15:07
w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 36/2007 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 06.11.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 15:12
w sprawie powołania Zespołu konsultacyjno - opiniującego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 37/2007 Starosty Piskiego z dnia 07.11.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 15:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku Powiatu Piskiego

Zarządzenie nr 38/2007 Starosty Piskiego z dnia 07.11.2007r.

czwartek, 9 kwi 2009 15:19
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży składnika majątku ruchomego

Zarządzenie nr 39/2007 Starosty Piskiego z dnia 09.11.2007r.

piątek, 10 kwi 2009 08:12
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 40/2007 Starosty Piskiego z dnia 30.11.2007r.

piątek, 10 kwi 2009 08:15
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów Szkolnego Turnieju Kabaretowego szkół ponadgimnazjalnych

Zarządzenie nr 41 Starosty Powiatu Piskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 10.12.2007r.

piątek, 10 kwi 2009 08:18
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie piskim w 2008 roku

Zarządzenie nr 42 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 10.12.2007 r.

piątek, 10 kwi 2009 08:20
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Piskim w 2008 roku

Zarządzenie nr 43/2007 Starosty Piskiego z dnia 10.12.2007r.

piątek, 10 kwi 2009 08:23
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 44/2007 Starosty Piskiego z dnia 10.12.2007r.

piątek, 10 kwi 2009 08:25
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 45/2007 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 10.12.2007r.

piątek, 10 kwi 2009 08:27
w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód

Zarządzenie nr 46/2007 Starosty Piskiego z dnia 11.12.2007r.

piątek, 10 kwi 2009 08:29
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 25/2004 z dnia 13 września 2004r.