BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2011

czwartek, 13 sty 2011 09:47
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Piskiego z dnia 10.01.2011

czwartek, 13 sty 2011 09:48
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Piskiego z dnia 11.01.2011

czwartek, 20 sty 2011 13:33
w sprawie wprowadzenia zasad [polityki] rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 4/2011 Starosty Piskiego z dnia 11.01.2011

czwartek, 20 sty 2011 13:36
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Piskiego z dnia 17.01.2011

piątek, 28 sty 2011 08:58
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Piskiego z dnia 18.01.2011

piątek, 28 sty 2011 09:04
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego

Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Piskiego z dnia 21.01.2011

piątek, 28 sty 2011 09:05
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Piskiego z dnia 09.02.2011

wtorek, 28 cze 2011 12:58
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 9/2011 Starosty Piskiego z dnia 10.02.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:01
w sprawie powołania Zespołu Do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej

Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Piskiego z dnia 22.02.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:02
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Piskiego z dnia 07.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:04
w sprawie powołania Komisji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 12/2011 Starosty Piskiego z dnia 07.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:05
w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 13/2011 Starosty Piskiego z dnia 09.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:06
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 14/2011 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:08
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:10
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:11
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 17/2011 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:13
w sprawie ustalenia limitu opłat dla pracowników Starostwa korzystających z telefonii komórkowej do celów służbowych

Zarządzenie nr 18/2011 Starosty Piskiego z dnia 25.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:14
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 19/2011 Starosty Piskiego z dnia 28.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:16
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 20/2011 Starosty Piskiego z dnia 28.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:18
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 21/2011 Starosty Piskiego z dnia 28.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:22
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 22/2011 Starosty Piskiego z dnia 05.04.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:24
w sprawie ograniczenia wysokości kwoty dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Zarządzenie nr 23/2011 Starosty Piskiego z dnia 06.04.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:30
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2011", "Karta Rowerowa 2011", "Karta Motorowerowa 2011" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 24/2011 Starosty Piskiego z dnia 07.04.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:55
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej i drzewostanu stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 25/2011 Starosty Piskiego z dnia 28.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 13:57
w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego pomieszczenia kotłowni w budynku ZS Nr 1 w Białej Piskiej położonego przy ul. Sienkiewicza 16

Zarządzenie nr 26/2011 Starosty Piskiego z dnia 28.03.2011

wtorek, 28 cze 2011 14:00
w sprawie powołania komisji do odbioru pomieszczeń adaptowanych, modernizowanych w placówkach oświatowych, dla których powiat piski jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr 27/2011 Starosty Piskiego z dnia 14.04.2011

środa, 26 paź 2011 08:19
w sprawie zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 28/2011 Starosty Piskiego z dnia 15.04.2011

środa, 26 paź 2011 08:28
zm. zarządzenie nr 20/2011 z dnia 28.03.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 29/2011 Starosty Piskiego z dnia 20.04.2011

środa, 26 paź 2011 08:31
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 30/2011 Starosty Piskiego z dnia 20.04.2011

środa, 26 paź 2011 08:33
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Informatyczno - Historycznego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie piskim

Zarządzenie nr 31/2011 Starosty Piskiego z dnia 20.04.2011

środa, 26 paź 2011 08:37
w sprawie zmian w regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 32/2011 Starosty Piskiego z dnia 20.04.2011

środa, 26 paź 2011 08:40
zm. zarządzenie nr 3 z dnia 11.01.2011 w sprawie wprowadzenia zasad [polityki] rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 33/2011 Starosty Piskiego z dnia 22.04.2011

środa, 26 paź 2011 08:44
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnego środka trwałego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 34/2011 Starosty Piskiego z dnia 26.07.2011

środa, 26 paź 2011 08:49
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 35/2011 Starosty Piskiego z dnia 28.07.2011

środa, 26 paź 2011 08:52
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 36/2011 Starosty Piskiego z dnia 29.07.2011

środa, 26 paź 2011 08:54
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem klimatyzacji pomieszczeń poddasza w budynku Starostwa przy ul. Warszawskiej 1

Zarządzenie nr 37/2011 Starosty Piskiego z dnia 02.08.2011

środa, 26 paź 2011 08:57
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piszu

Zarządzenie nr 38/2011 Starosty Piskiego z dnia 08.08.2011

środa, 26 paź 2011 08:58
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 39/2011 Starosty Piskiego z dnia 09.08.2011

środa, 26 paź 2011 08:59
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 40/2011 Starosty Piskiego z dnia 01.09.2011

piątek, 18 lis 2011 09:34
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 17/2011 z dnia 15.03.2011

Zarządzenie nr 41/2011 Starosty Piskiego z dnia 01.09.2011

piątek, 18 lis 2011 09:35
w sprawie celu i sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 42/2011 Starosty Piskiego z dnia 08.09.2011

piątek, 18 lis 2011 09:37
zm. zarządzenie nr 22/2009 z dnia 22.06.2009 w sprawie powołania wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 43/2011 Starosty Piskiego z dnia 08.09.2011

piątek, 18 lis 2011 09:40
w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 44/2011 Starosty Piskiego z dnia 08.09.2011

piątek, 18 lis 2011 09:41
w sprawie powołania komisji do odbioru pomieszczeń adaptowanych, modernizowanych w placówkach oświatowych, dla których powiat piski jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr 45/2011 Starosty Piskiego z dnia 26.09.2011

piątek, 18 lis 2011 09:44
w sprawie organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej i psychologicznej ofiarom sytuacji kryzysowych, klęsk naturalnych, ekologicznych i katastrof na obszarze powiatu piskiego

Zarządzenie nr 46/2011 Starosty Piskiego z dnia 27.09.2011

piątek, 18 lis 2011 09:46
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 47/2011 Starosty Piskiego z dnia 27.09.2011

piątek, 18 lis 2011 09:48
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnego środka trwałego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 48/2011 Starosty Piskiego z dnia 06.10.2011

piątek, 18 lis 2011 10:04
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 49/2011 Starosty Piskiego z dnia 14.10.2011

piątek, 18 lis 2011 10:05
w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzenie nr 50/2011 Starosty Piskiego z dnia 20.10.2011

piątek, 18 lis 2011 10:10
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 51/2011 Starosty Piskiego z dnia 20.10.2011

piątek, 18 lis 2011 10:11
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 52/2011 Starosty Piskiego z dnia 21.10.2011

piątek, 18 lis 2011 10:13
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 53/2011 Starosty Piskiego z dnia 21.10.2011

piątek, 18 lis 2011 10:14
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży składnika majątku ruchomego

Zarządzenie nr 54/2011 Starosty Piskiego z dnia 07.11.2011

wtorek, 22 lis 2011 09:41
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 55/2011 Starosty Piskiego z dnia 07.11.2011

wtorek, 22 lis 2011 09:43
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 17/2011 z dnia 15.03.2011 r.

Zarządzenie nr 56/2011 Starosty Piskiego z dnia 18.11.2011

poniedziałek, 27 lut 2012 14:31
w sprawie kontroli wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 57/2011 Starosty Piskiego z dnia 22.11.2011

poniedziałek, 27 lut 2012 14:34
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnego środka trwałego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 58/2011 Starosty Piskiego z dnia 23.11.2011

poniedziałek, 27 lut 2012 14:35
zm. Zarządzenie nr 8/2002 z dnia 21.05.2002 w sprawie ustalenia opłaty za egzamin sprawdzający wiedzę kandydatów na kierowców taksówek osobowych oraz kierowców taksówek osobowych w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie nr 59/2011 Starosty Piskiego z dnia 23.11.2011

poniedziałek, 27 lut 2012 14:46
zm. Zarządzenie nr 3 z dnia 11.01.2011 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 60/2011 Starosty Piskiego z dnia 05.12.2011

poniedziałek, 27 lut 2012 14:48
w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie piskim w 2012 r.

Zarządzenie nr 61/2011 Starosty Piskiego z dnia 06.12.2011

poniedziałek, 27 lut 2012 14:51
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem rozbudowy i przebudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Zarządzenie nr 62/2011 Starosty Piskiego z dnia 12.12.2011

poniedziałek, 27 lut 2012 14:55
w sprawie powołania stałej komisji do oceny stanu technicznego, wyceny, organizacji przetargu i likwidacji pojazdów przejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Piszu

Zarządzenie nr 63/2011 Starosty Piskiego z dnia 21.12.2011

poniedziałek, 27 lut 2012 14:57
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Zarządzenie nr 64/2011 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2011

poniedziałek, 27 lut 2012 14:59
w sprawie ustalenia regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

Zarządzenie nr 65/2011 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2011

poniedziałek, 27 lut 2012 15:01
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu