BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2009 Starosty Piskiego z dnia 27.01.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 12:20
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 2/2009 Starosty Piskiego z dnia 27.01.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 12:23
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 3/2009 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 12:26
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 02.02.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 12:28
w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu "Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce" i powołania zespołu projektowego

Zarządzenie nr 5/2009 Starosty Piskiego z dnia 10.02.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 12:31
w sprawie wyznaczenia osoby - Sekretarza Powiatu do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy

Zarządzenie nr 6/2009 Starosty Piskiego z dnia 11.02.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 12:34
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Informatyczno - Historycznego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie piskim.

Zarządzenie nr 7/2009 Starosty Piskiego z dnia 24.02.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 12:37
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Piskiego z dnia 09.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 12:39
w sprawie ograniczenia wysokości kwoty dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 9/2009 Starosty Piskiego z dnia 11.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 12:42
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruch Drogowym 2009 i Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2009 oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 10/2009 Starosty Piskiego z dnia 11.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 13:12
w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz jej kwalifikowania

Zarządzenie nr 11/2009 Starosty Piskiego z dnia 12.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 13:15
w sprawie powołania komisji ds. określenia normy zużycia paliwa w samochodzie osobowym przeznaczonego na realizację projektu pn. "Pewnym kokiem w dorosłe życie - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych powiatu piskiego" w ramach PO KL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przeznaczonego do nauki jazdy.

Zarządzenie nr 12/2009 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 19.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 13:20
w sprawie powołania zespołu konsultacyjno-opiniującego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 13/2009 Starosty Piskiego z dnia 26.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 13:22
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Języka Polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Piskim

Zarządzenie nr 14/2009 Starosty Piskiego z dnia 06.04.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 10:36
w sprawie powołania Zespołu Do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej

Zarządzenie nr 15/2009 Starosty Piskiego z dnia 14.04.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 10:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu przetargowym dot. wykonania technicznej rozbudowy i przebudowy obiektów MOS w Piszu

Zarządzenie nr 16/2009 Starosty Piskiego z dnia 04.05.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 10:44
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego

Zarządzenie nr 17/2009 Starosty Piskiego z dnia 07.05.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 10:47
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 18/2009 Starosty Piskiego z dnia 05.06.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 10:49
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w m-cu czerwcu 2009r.

Zarządzenie nr 19/2009 Starosty Piskiego z dnia 10.06.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 10:52
w sprawie powołania komisji do przyjmowania środków pieniężnych ze zbiórki przeprowadzonej w dniach 14-15 czerwca 2009 z inicjatywy Caritas Diecezji Ełckiej

Zarządzenie nr 20/2009 Starosty Piskiego z dnia 20.05.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 10:54
w sprawie powołania komisji do odbioru cyfrowej centrali telefonicznej oraz sprzętu komputerowego

Zarządzenie nr 21/2009 Starosty Piskiego z dnia 10.06.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 10:56
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z adaptacją i nadbudową poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1

Zarządzenie nr 22/2009 Starosty Piskiego z dnia 22.06.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 10:59
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 23/2009 Starosty Piskiego z dnia 22.06.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 11:00
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie nr 24/2009 Starosty Piskiego z dnia 30.06.2009.

środa, 4 lis 2009 12:11
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 25/2009 Starosty Piskiego z dnia 30.06.2009.

środa, 4 lis 2009 12:15
w sprawie ustalenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 26/2009 Starosty Piskiego z dnia 14.07.2009.

środa, 4 lis 2009 12:17
w sprawie powołania komisji do oceny materiałów zasobu przejściowego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji ..., które utraciły przydatność użytkową

Zarządzenie nr 27/2009 Starosty Piskiego z dnia 20.08.2009.

środa, 4 lis 2009 12:20
w sprawie komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego

Zarządzenie nr 28/2009 Starosty Piskiego z dnia 07.09.2009.

środa, 4 lis 2009 12:21
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 29/2009 Starosty Piskiego z dnia 09.09.2009.

środa, 4 lis 2009 12:24
w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 30/2009 Starosty Piskiego z dnia 09.09.2009.

środa, 4 lis 2009 12:28
w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego budynków szkolnych ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Zarządzenie nr 31/2009 Starosty Piskiego z dnia 14.09.2009.

środa, 4 lis 2009 12:46
w sprawie powołania komisji do odbioru pomieszczeń w szkołach i placówkach powiatu piskiego, adaptowanych na sale dydaktyczne

Zarządzenie nr 32/2009 Starosty Piskiego z dnia 05.10.2009.

środa, 4 lis 2009 12:49
w sprawie uchylenia regulaminu o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 33/2009 Starosty Piskiego z dnia 05.10.2009.

środa, 4 lis 2009 12:51
w sprawie ustalenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 34/2009 Starosty Piskiego z dnia 05.10.2009.

środa, 4 lis 2009 12:54
w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Nagród w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 35/2009 Starosty Piskiego z dnia 09.10.2009

środa, 4 lis 2009 12:56
w sprawie powołania Komisji odbioru robót wykonanych w ramach umowy dotacyjnej Nr WAR-MAZ/344/RC/MSWiA/2009 z dnia 22.09.2009 dot. remontu drogi powiatowej Nr 1522 (Karpa) - Turośl - dr. kr. nr 58 (Pisz) od km 16+245 do km 18+500

Zarządzenie nr 36/2009 Starosty Piskiego z dnia 15.10.2009.

środa, 4 lis 2009 13:00
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z termomodernizacją budynku szkoły ZSL w Rucianem - Nidzie

Zarządzenie nr 37/2009 Starosty Piskiego z dnia 21.10.2009.

środa, 4 lis 2009 13:02
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 38/2009 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2009.

środa, 4 lis 2009 13:04
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 39/2009 Starosty Piskiego z dnia 23.10.2009.

środa, 27 sty 2010 14:40
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu poświęconego Juliuszowi Słowackiemu

Zarządzenie nr 40/2009 Starosty Piskiego z dnia 23.10.2009.

czwartek, 28 sty 2010 10:54
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów Szkolnego Turnieju Kabaretowego "SzTuKa 2009"

Zarządzenie nr 41/2009 Starosty Piskiego z dnia 26.10.2009.

czwartek, 28 sty 2010 10:56
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 42/2009 Starosty Piskiego z dnia 28.10.2009.

czwartek, 28 sty 2010 10:58
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 43/2009 Starosty Piskiego z dnia 09.11.2009.

czwartek, 28 sty 2010 10:59
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 44/2009 Starosty Piskiego z dnia 09.11.2009.

czwartek, 28 sty 2010 11:01
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 45/2009 Starosty Piskiego z dnia 09.11.2009.

czwartek, 28 sty 2010 11:12
w sprawie wprowadzenia do stosowania układu współrzędnych "2000"

Zarządzenie nr 46/2009 Starosty Piskiego z dnia 25.11.2009.

czwartek, 28 sty 2010 11:14
w sprawie zmian w regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 47/2009 Starosty Piskiego z dnia 01.12.2009.

czwartek, 28 sty 2010 11:16
w sprawie powołania pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie nr 48/2009 Starosty Piskiego z dnia 01.12.2009.

czwartek, 28 sty 2010 11:17
w sprawie przekazania obowiązków Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie nr 49/2009 Starosty Piskiego z dnia 01.12.2009.

czwartek, 28 sty 2010 11:20
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z termomodernizacją budynku internatu ZSL w Rucianem - Nidzie

Zarządzenie nr 50/2009 Starosty Piskiego z dnia 08.12.2009.

czwartek, 28 sty 2010 11:22
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie w 2010r.

Zarządzenie nr 51/2009 Starosty Piskiego z dnia 08.12.2009.

czwartek, 28 sty 2010 11:25
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Piskim w 2010r.

Zarządzenie nr 52/2009 Starosty Piskiego z dnia 08.12.2009.

czwartek, 28 sty 2010 11:29
w sprawie ustalenia opłaty za egzamin sprawdzający wiedzę kandydatów na kierowców taksówek osobowych oraz kierowców taksówek osobowych w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie nr 53/2009 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2009.

środa, 3 lut 2010 12:40
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 54/2009 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2009.

czwartek, 8 lip 2010 08:26
w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych