BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Piskiego z dnia 09.01.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:27
zmieniające Zarządzenie Nr 54/2009 z dnia 23.12.2009 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych

Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:28
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Piskiego z dnia 16.01.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:29
w sprawie wyznaczenia osoby do realizowania zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:30
w sprawie zatwierdzenia ceny czynszu najmu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Piskiego z dnia 20.01.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:31
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Rynku Pracy

Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Piskiego z dnia 09.02.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:32
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Piskiego z dnia 09.02.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:33
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Piskiego z dnia 20.02.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:34
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:35
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Piskiego z dnia 09.03.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:36
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2015", "Karta Rowerowa 2015", "Karta Motorowerowa 2015" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:37
w sprawie ustalenia limitu opłat dla pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu korzystających z telefonii komórkowej do celów służbowych

Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:39
w sprawie ustalenia zasad udzielania zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:41
w sprawie powołania Komisji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 14/2015 Starosty Piskiego z dnia 18.03.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:43
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Piskiego z dnia 20.04.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:46
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Piskiego z dnia 23.04.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:47
w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2012 z dnia 16.07.2012 r. oraz zmiany zarządzenia nr 46/2013 z dnia 01.10.2013 r.

Zarządzenie nr 17/2015 Starosty Piskiego z dnia 28.04.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:56
w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2015

Zarządzenie nr 18/2015 Starosty Piskiego z dnia 30.04.2015 r.

czwartek, 11 lut 2016 08:46
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie powiatu piskiego oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do wykonania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych

Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Piskiego z dnia 30.04.2015 r.

środa, 8 lip 2015 13:58
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Piskiego z dnia 30.04.2015 r.

czwartek, 11 lut 2016 08:53
w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej - Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania

Zarządzenie nr 21/2015 Starosty Piskiego z dnia 08.05.2015 r.

środa, 8 lip 2015 14:00
w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym

Zarządzenie nr 22/2015 Starosty Piskiego z dnia 17.06.2015 r.

środa, 8 lip 2015 14:02
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 23/2015 Starosty Piskiego z dnia 22.06.2015 r.

środa, 8 lip 2015 14:05
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 24/2015 Starosty Piskiego z dnia 22.06.2015 r.

wtorek, 21 lip 2015 13:48
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

Zarządzenie nr 25/2015 Starosty Piskiego z dnia 13.07.2015 r.

wtorek, 21 lip 2015 13:49
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 26/2015 Starosty Piskiego z dnia 13.07.2015 r.

wtorek, 21 lip 2015 13:51
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Piskiego z dnia 30.07.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 08:48
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 28/2015 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 08:50
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 29/2015 Starosty Piskiego z dnia 18.08.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 08:52
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 30/2015 Starosty Piskiego z dnia 20.08.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 08:58
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 31/2015 Starosty Piskiego z dnia 08.09.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:00
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 32/2015 Starosty Piskiego z dnia 21.09.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:02
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 33/2015 Starosty Piskiego z dnia 21.09.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:03
w sprawie powołania komisji do odbioru pracy geodezyjnej

Zarządzenie nr 34/2015 Starosty Piskiego z dnia 05.10.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:05
w sprawie przeprowadzenia przeglądu składników majątku znajdującego się na stanie Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 35/2015 Starosty Piskiego z dnia 05.10.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:07
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu składników majątku znajdującego się na stanie Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 36/2015 Starosty Piskiego z dnia 07.10.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:09
w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim

Zarządzenie nr 37/2015 Starosty Piskiego z dnia 02.11.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:11
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa samochodu służbowego

Zarządzenie nr 38/2015 Starosty Piskiego z dnia 04.11.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:13
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 11/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 39/2015 Starosty Piskiego z dnia 04.11.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:14
w sprawie powołania komisji do odbioru pracy geodezyjnej

Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Piskiego z dnia 04.11.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:15
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 75/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 41/2015 Starosty Piskiego z dnia 09.11.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:16
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 42/2015 Starosty Piskiego z dnia 20.11.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:18
w sprawie Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 43/2015 Starosty Piskiego z dnia 24.11.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:19
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 44/2015 Starosty Piskiego z dnia 10.12.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:21
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie w 2016 r.

Zarządzenie nr 45/2015 Starosty Piskiego z dnia 10.12.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:23
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2016 r.

Zarządzenie nr 46/2015 Starosty Piskiego z dnia 21.12.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:24
w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze obowiązujące od 01.01.2016 r.

Zarządzenie nr 47/2015 Starosty Piskiego z dnia 21.12.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:32
w sprawie powołania komisji do odbioru pracy geodezyjnej

Zarządzenie nr 48/2015 Starosty Piskiego z dnia 21.12.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:33
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania komisji przetargowej w postępowaniu przetargowym na dostawę energii elektrycznej w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 49/2015 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:35
w sprawie wprowadzenia Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 50/2015 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:36
w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia i poprawy jakości" audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 51/2015 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:38
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 52/2015 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2015 r.

czwartek, 7 lip 2016 09:39
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu