BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Piskiego z dnia 06.01.2010

środa, 14 lip 2010 08:42
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego, powiatowego ćwiczenia "ŚNIARDWY 2010"

Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Piskiego z dnia 26.01.2010

środa, 22 wrz 2010 14:03
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2009 z dn. 30.06.2009 w sprawie ustalenia maksymalnego m-go wynagrodzenie dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Piskiego z dnia 08.02.2010

środa, 22 wrz 2010 14:06
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Piskiego z dnia 28.01.2010

środa, 22 wrz 2010 14:08
w sprawie określenia standardu technicznego opracowania i przekazywania do zasobu wyników wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przygotowania opracowań projektowych, przekładanych do koordynacji uzgodnień

Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Piskiego z dnia 02.02.2010

środa, 22 wrz 2010 14:13
w sprawie powołania komisji do oceny materiałów, które utraciły przydatność użytkową i podlegają wyłączeniu z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu

Zarządzenie nr 6/2010 Starosty Piskiego z dnia 02.03.2010

środa, 22 wrz 2010 14:15
w sprawie powołania Komisji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 7/2010 Starosty Piskiego z dnia 02.03.2010

środa, 22 wrz 2010 14:17
w sprawie ustalenia regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

Zarządzenie nr 8/2010 Starosty Piskiego z dnia 08.03.2010

środa, 22 wrz 2010 14:19
w sprawie ustalenia opłaty za egzamin sprawdzający wiedzę kandydatów na kierowców taksówek osobowych oraz kierowców taksówek osobowych w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie nr 9/2010 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2010

środa, 22 wrz 2010 14:21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podręczników i pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych w związku z realizacją projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość" współfinansowanego przez UE w ramach EFS

Zarządzenie nr 10/2010 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2010

środa, 22 wrz 2010 14:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku Powiatu Piskiego

Zarządzenie nr 11/2010 Starosty Piskiego z dnia 17.03.2010

środa, 22 wrz 2010 14:26
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 12/2010 Starosty Piskiego z dnia 18.03.2010

środa, 22 wrz 2010 14:28
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Języka Polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Piskim

Zarządzenie nr 13/2010 Starosty Piskiego z dnia 22.03.2010

środa, 22 wrz 2010 14:30
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2010", "Karta Rowerowa 2010", "Karta Motorowerowa 2010" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 14/2010 Starosty Piskiego z dnia 06.04.2010

środa, 22 wrz 2010 14:34
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Informatyczno - Historycznego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie piskim

Zarządzenie nr 15/2010 Starosty Piskiego z dnia 06.04.2010

środa, 22 wrz 2010 14:36
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 16/2010 Starosty Piskiego z dnia 07.04.2010

środa, 22 wrz 2010 14:37
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 17/2010 Starosty Piskiego z dnia 07.04.2010

środa, 22 wrz 2010 14:48
w sprawie wyznaczenia firm do holowania pojazdów i parkingów strzeżonych, na których pojazdy będą przechowywane

Zarządzenie nr 18/2010 Starosty Piskiego z dnia 08.04.2010

środa, 22 wrz 2010 14:53
w sprawie zasad i trybu informowania Starosty Powiatu Piskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 19/2010 Starosty Piskiego z dnia 09.04.2010

środa, 22 wrz 2010 14:55
w sprawie ograniczenia wysokości kwoty dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Zarządzenie nr 20/2010 Starosty Piskiego z dnia 14.04.2010

środa, 22 wrz 2010 14:57
w sprawie regulaminu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 21/2010 Starosty Piskiego z dnia 14.04.2010

środa, 22 wrz 2010 14:59
w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 22/2010 Starosty Piskiego z dnia 14.04.2010

środa, 22 wrz 2010 15:01
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 23/2010 Starosty Piskiego z dnia 20.04.2010

czwartek, 23 wrz 2010 08:34
w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu oraz Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 24/2010 Starosty Piskiego z dnia 28.04.2010

czwartek, 23 wrz 2010 08:50
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 25/2010 Starosty Piskiego z dnia 06.05.2010

czwartek, 23 wrz 2010 08:52
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej i drzewostanu leśnego stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 26/2010 Starosty Piskiego z dnia 12.05.2010

czwartek, 23 wrz 2010 08:54
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 27/2010 Starosty Piskiego z dnia 22.06.2010

czwartek, 23 wrz 2010 09:32
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 28/2010 Starosty Piskiego z dnia 28.06.2010

czwartek, 23 wrz 2010 09:35
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego

Zarządzenie nr 29/2010 Starosty Piskiego z dnia 28.06.2010

czwartek, 23 wrz 2010 09:43
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 30/2010 Starosty Piskiego z dnia 28.06.2010

czwartek, 23 wrz 2010 09:45
w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego budynku szkolnego ZS Nr 1 w Białej Piskiej położonego przy ul. Sienkiewicza 21

Zarządzenie nr 31/2010 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2010

czwartek, 23 wrz 2010 09:47
w sprawie powołania komisji do odbioru robót

Zarządzenie nr 32/2010 Starosty Piskiego z dnia 11.07.2010

czwartek, 23 wrz 2010 10:34
zm. Zarządzenie Nr 8/2002 Starosty z dn. 21.05.2002 w sprawie ustalenia opłaty za egzamin sprawdzający wiedzę kandydatów na kierowców taksówek osobowych oraz kierowców taksówek osobowych w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie nr 33/2010 Starosty Piskiego z dnia 02.08.2010

czwartek, 23 wrz 2010 10:43
w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza" i powołania zespołu projektowego

Zarządzenie nr 34/2010 Starosty Piskiego z dnia 06.08.2010

czwartek, 23 wrz 2010 10:46
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 35/2010 Starosty Piskiego z dnia 01.09.2010

czwartek, 23 wrz 2010 10:51
w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Polsko - litewski przegląd artystyczno - kulinarny" i powołania zespołu projektowego

Zarządzenie nr 36/2010 Starosty Piskiego z dnia 01.09.2010

czwartek, 23 wrz 2010 10:54
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z termomodernizacją budynku PPP-P w Piszu

Zarządzenie nr 37/2010 Starosty Piskiego z dnia 01.09.2010

czwartek, 23 wrz 2010 10:55
zm. Zarządzenie nr 43/2008 z dn. 29.08.2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez Powiat Piski

Zarządzenie nr 38/2010 Starosty Piskiego z dnia 07.09.2010

czwartek, 23 wrz 2010 11:02
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 39/2010 Starosty Piskiego z dnia 24.09.2010

środa, 15 gru 2010 13:15
w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 40/2010 Starosty Piskiego z dnia 24.09.2010

środa, 15 gru 2010 13:19
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego

Zarządzenie nr 41/2010 Starosty Piskiego z dnia 27.09.2010

środa, 15 gru 2010 13:22
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 42/2010 Starosty Piskiego z dnia 06.10.2010

środa, 15 gru 2010 13:28
w sprawie powołania komisji odbioru ostatecznego robót ...

Zarządzenie nr 43/2010 Starosty Piskiego z dnia 13.10.2010

środa, 15 gru 2010 13:30
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 44/2010 Starosty Piskiego z dnia 20.10.2010

piątek, 17 gru 2010 10:58
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej i drzewostanu leśnego stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 45/2010 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2010

piątek, 17 gru 2010 11:00
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 46/2010 Starosty Piskiego z dnia 09.11.2010

piątek, 17 gru 2010 11:01
w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Zarządzenie nr 47/2010 Starosty Piskiego z dnia 10.11.2010

piątek, 17 gru 2010 11:04
w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych ...

Zarządzenie nr 48/2010 Starosty Piskiego z dnia 16.11.2010

piątek, 17 gru 2010 11:06
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Poświęconego Fryderykowi Chopinowi w roku szkolnym 2010/2011

Zarządzenie nr 49/2010 Starosty Piskiego z dnia 16.11.2010

piątek, 17 gru 2010 11:08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku Powiatu Piskiego

Zarządzenie nr 50/2010 Starosty Piskiego z dnia 22.11.2010

piątek, 17 gru 2010 11:10
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu wokół budynków Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, polegającym na budowie parkingu na 78 stanowisk postojowych, wykonaniem zjazdu z drogi gminnej oraz budowie budynku gospodarczego

Zarządzenie nr 51/2010 Starosty Piskiego z dnia 01.12.2010

czwartek, 13 sty 2011 09:30
w sprawie oddelegowania pracownika

Zarządzenie nr 52/2010 Starosty Piskiego z dnia 14.12.2010

czwartek, 13 sty 2011 09:33
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie piskim w 2011r.

Zarządzenie nr 53/2010 Starosty Piskiego z dnia 14.12.2010

czwartek, 13 sty 2011 09:35
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Piskim w 2011r.

Zarządzenie nr 54/2010 Starosty Piskiego z dnia 20.12.2010

czwartek, 13 sty 2011 09:37
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 55/2010 Starosty Piskiego z dnia 21.12.2010

czwartek, 13 sty 2011 09:38
w sprawie zasad i trybu informowania Starosty Powiatu Piskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 56/2010 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2010

czwartek, 13 sty 2011 09:40
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 57/2010 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2010

piątek, 25 lis 2011 10:36
w sprawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 58/2010 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2010

piątek, 25 lis 2011 10:39
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 59/2010 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2010

piątek, 25 lis 2011 10:43
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu