BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2022 Starosty Piskiego z dnia 03.01.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:18
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 46/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zarządzenie nr 2/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.01.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:25
w sprawie wprowadzenia zasad rotacyjnego systemu pracy i pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Piszu w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV2

Zarządzenie nr 3/2022 Starosty Piskiego z dnia 01.02.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:29
w sprawie wydania burmistrzom zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 4/2022 Starosty Piskiego z dnia 04.02.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:33
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Piskiego z dnia 18.02.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:35
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Piskiego z dnia 25.02.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:37
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2020 Starosty Piskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 7/2022 Starosty Piskiego z dnia 03.03.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:41
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji, wyznaczenia sposobu przeprowadzenia i terminu narad koordynacyjnych do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci i przyłączy uzbrojenia terenu na obszarze powiatu piskiego

Zarządzenie nr 8/2022 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:45
zmieniające Zarządzenie Nr 49/2015 Starosty Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 9/2022 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:49
zmieniające Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Piskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Zarządzenie nr 10/2022 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:52
w sprawie powołania komisji do wyceny składników majątku nie będących w ewidencji

Zarządzenie nr 11/2022 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:54
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 12:57
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2022, Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Motoryzacyjnego 2022 oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 13/2022 Starosty Piskiego z dnia 29.03.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:02
w sprawie powołania komisji do wyceny składników majątku odkupionego

Zarządzenie nr 14/2022 Starosty Piskiego z dnia 26.04.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:05
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlano – instalacyjnych w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Zarządzenie nr 15/2022 Starosty Piskiego z dnia 10.05.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:09
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 16/2022 Starosty Piskiego z dnia 16.05.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:15
w sprawie ustalenia sposobu zwrotu kosztów używania pojazdów, niebędących własnością pracodawcy, do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 17/2022 Starosty Piskiego z dnia 09.06.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:17
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 18/2022 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:21
w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 19/2022 Starosty Piskiego z dnia 01.07.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:24
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 20/2022 Starosty Piskiego z dnia 01.07.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:26
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Rynku Pracy

Zarządzenie nr 21/2022 Starosty Piskiego z dnia 22.07.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:29
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 22/2022 Starosty Piskiego z dnia 22.07.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:32
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Piskiego z dnia 17.08.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:47
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 24/2022 Starosty Piskiego z dnia 24.08.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:51
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 25/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.08.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:53
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 26/2022 Starosty Piskiego z dnia 12.09.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 13:58
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie nr 27/2022 Starosty Piskiego z dnia 26.09.2022 r.

wtorek, 22 lis 2022 14:01
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowej obronnej gry decyzyjnej

Zarządzenie nr 28/2022 Starosty Piskiego z dnia 28.09.2022 r.

środa, 30 lis 2022 14:02
w sprawie powołania komisji odbiorowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu” adres inwestycji: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 3, gm. Pisz, powiat piski

Zarządzenie nr 29/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.09.2022 r.

środa, 30 lis 2022 14:09
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników oraz ich likwidacji

Zarządzenie nr 30/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.09.2022 r.

środa, 30 lis 2022 14:12
w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2023 r.

Zarządzenie nr 31/2022 Starosty Piskiego z dnia 13.10.2022 r.

środa, 30 lis 2022 14:17
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

Zarządzenie nr 32/2022 Starosty Piskiego z dnia 17.11.2022 r.

środa, 30 lis 2022 14:20
w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w powiecie piskim

Zarządzenie nr 33/2022 Starosty Piskiego z dnia 21.11.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 16:50
W sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac dotyczących usługi poprawy użytków ekologicznych oraz weryfikacja zgodności użytków część graficzna (Ewmapa)- część opisowa ( Ewopis)

Zarządzenie nr 34/2022 Starosty Piskiego z dnia 21.11.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 16:52
W sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru praca dotyczących usługi dostosowania baz BDOT, EGIB.

Zarządzenie nr 35/2022 Starosty Piskiego z dnia 21.11.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 16:53
W sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac dotyczących usługi uzupełnienia atrybutów punktów granicznych.

Zarządzenie nr 36/2022 Starosty Piskiego z dnia 21.11.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 16:54
W sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac dotyczących usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w ewidencji gruntów i budynków w Piszu oraz włączenie dokumentów do systemu Ewopis.

Zarządzenie nr 37/2022 Starosty Piskiego z dnia 25.11.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 16:55
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 38/2022 Starosty Piskiego z dnia 05.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 16:56
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa będącego w zarządzie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Zarządzenie nr 39/2022 Starosty Piskiego z dnia 09.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 16:57
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 40/2022 Starosty Piskiego z dnia 09.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 16:58
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zarządzenie nr 41/2022 Starosty Piskiego z dnia 09.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 16:59
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w użyczenie części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0046 Bemowo Piskie, gmina Pisz.

Zarządzenie nr 42/2022 Starosty Piskiego z dnia 09.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 16:59
W sprawie podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy.

Zarządzenie nr 43/2022 Starosty Piskiego z dnia 12.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:00
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2020 Starosty Piskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Piszu.

Zarządzenie nr 44/2022 Starosty Piskiego z dnia 20.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:02
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2023 roku.

Zarządzenie nr 45/2022 Starosty Piskiego z dnia 21.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:02
W sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze obowiązujące od 01.01.2023 r.

Zarządzenie nr 46/2022 Starosty Piskiego z dnia 22.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:03
W sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2023 r.

Zarządzenie nr 47/2022 Starosty Piskiego z dnia 22.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:04
W sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w powiecie piskim w 2023 roku.

Zarządzenie nr 48/2022 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:05
W sprawie ustalenia minimalnych stawek rocznego czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 49/2022 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 17:06
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu.