BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2006 Starosty Piskiego z dnia 11 stycznia 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:14
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Zarządzenie Nr 2/2006 Starosty Piskiego z dnia 11 stycznia 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:19
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Piskiego z dnia 11 stycznia 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:21
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 4/2006 Starosty Piskiego z dnia 24 stycznia 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:25
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Procedury naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 5/2006 Starosty Piskiego z dnia 26 stycznia 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:30
w sprawie wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów na koszt właściciela

Zarządzenie Nr 6/2006 Starosty Piskiego z dnia 03 lutego 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:34
w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego budynku internatu ZSDiL w Rucianem Nidzie

Zarządzenie Nr 7/2006 Starosty Piskiego z dnia 20 lutego 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:37
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego, powiatowego cwiczenia Obrony Cywilnej pod kryptonimem "EDYTA 2006"

Zarządzenie Nr 8/2006 Starosty Piskiego z dnia 01 marca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:41
w sprawie powołania Komisji Powiatowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu wspaniałych"

Zarządzenie Nr 9/2006 Starosty Piskiego z dnia 01 marca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:43
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego W-M Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2006 i W-M Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2006 oraz składu sędziowskiego na poszczegółne konkurencje

Zarządzenie Nr 10/2006 Starosty Piskiego z dnia 06 marca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:47
w sprawie stawek rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 11/2006 Starosty Piskiego z dnia 08 marca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:50
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu, za lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób Skarbu Państwa na terenie Powiatu Piskiego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartośc użytkową

Zarządzenie Nr 12/2006 Starosty Piskiego z dnia 13 marca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:54
w sprawie powołania Zespołu do dokonania merytorycznej i formalnej oceny wniosku Stowarzyszenia "Przymierze - Ziemia Piska"

Zarządzenie Nr 13/2006 Starosty Piskiego z dnia 17 marca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 08:57
w sprawie powołania Powiatowej Komisji do opracowania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Powiecie Piskim

Zarządzenie Nr 14/2006 Starosty Piskiego z dnia 28 marca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:00
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniujacego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 15/2006 Starosty Piskiego z dnia 24 marca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:11
w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeńtwa i Porządku

Zarządzenie Nr 16/2006 Starosty Piskiego z dnia 28 marca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:14
w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 17/2006 Starosty Piskiego z dnia 18 kwietnia 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:17
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 18/2006 Starosty Piskiego z dnia 25 kwietnia 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:20
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 19/2006 Starosty Piskiego z dnia 10 maja 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:39
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiacej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 20/2006 Starosty Piskiego z dnia 11 maja 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:42
w sprawie powołania komisji do przyjmowania środków pieniężnych ze zbiórki przeprowadzonej w dniach 21-22 maja 2006r. z inicjatywy Caritas Diecezji Ełckiej

Zarządzenie Nr 21/2006 Starosty Piskiego z dnia 10 maja 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:44
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora PCPR w Piszu

Zarządzenie Nr 22/2006 Starosty Piskiego z dnia 11 maja 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:46
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 23/2006 Starosty Piskiego z dnia 22 maja 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:49
w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 24/2006 Starosty Piskiego z dnia 02 czerwca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:52
w sprawie wprowadzenia w życie systemu badania funkcjonowania katalogu usług w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 25/2006 Starosty Piskiego z dnia 05 czerwca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:54
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodenizacji budynków ZSO w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Zarządzenie Nr 26/2006 Starosty Piskiego z dnia 14 czerwca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 09:56
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora PCPR w Piszu

Zarządzenie Nr 27/2006 Starosty Piskiego z dnia 24 czerwca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:04
w sprawie powołania Zespołu do opracowania Powiatowej Strategii Przeciwdziałania uzależnieniom w Powiecie Piskim

Zarządzenie Nr 27A/2006 Starosty Piskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:08
w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeńtwa i Porządku

Zarządzenie Nr 28/2006 Starosty Piskiego z dnia 27 czerwca 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:11
w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego budynku szkoły ZS Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 29/2006 Starosty Piskiego z dnia 02 sierpnia 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:13
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 30/2006 Starosty Piskiego z dnia 02 sierpnia 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:16
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 31/2006 Starosty Piskiego z dnia 03 sierpnia 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:19
w sprawie wprowadzenia w życie procedury monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 32/2006 Starosty Piskiego z dnia 05 września 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:21
w sprawie organizacji i funkcjonowania "Stałego Dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństa państwa i wojny na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie Nr 33/2006 Starosty Piskiego z dnia 21 września 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:25
w sprawie stawek rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 34/2006 Starosty Piskiego z dnia 06 października 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:27
w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego budynku szkoły ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Zarządzenie Nr 35/2006 Starosty Piskiego z dnia 27 października 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:36
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie Nr 36/2006 Starosty Piskiego z dnia 31 października 2006r.

czwartek, 30 lis 2006 10:38
w sprawie wprowadzenia zasad [polityki] rachunkowości

Zarządzenie Nr 37/2006 Starosty Piskiego z dnia 17 listopada 2006r.

czwartek, 9 paź 2008 13:58
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie Nr 38/2006 Starosty Piskiego z dnia 28 listopada 2006r.

czwartek, 9 paź 2008 14:02
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Języka Polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Piskim

Zarządzenie Nr 39/2006 Starosty Piskiego z dnia 7 grudnia 2006r.

czwartek, 9 paź 2008 14:08
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów Szkolnego Turnieju Kabaretowego szkół ponadgimnazjalnych

Zarządzenie Nr 40/2006 Starosty Piskiego z dnia 7 grudnia 2006r.

czwartek, 9 paź 2008 14:11
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 41/2006 Starosty Piskiego z dnia 11 grudnia 2006r.

czwartek, 9 paź 2008 14:13
w sprawie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego w powiecie piskim w 2007r.

Zarządzenie Nr 42/2006 Starosty Piskiego z dnia 11 grudnia 2006r.

czwartek, 9 paź 2008 14:20
w sprawie planowania w Obronie Cywilnej i organizacji ewakuacji /przyjęcia/ ludności w powiecie

Zarządzenie Nr 43/2006 Starosty Piskiego z dnia 12 grudnia 2006r.

środa, 25 lut 2009 12:54
w sprawie zmian Zarządzenia nr 4/2004 z dnia 09.03.2004r. w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu