BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Piskiego z dnia 02.01.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 11:54
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Piskiego z dnia 16.01.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 11:56
w sprawie zmian w regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Piskiego z dnia 23.01.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 11:58
zmieniające Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 27.12.2010 w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Piskiego z dnia 09.02.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:00
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Piskiego z dnia 16.02.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:01
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Piskiego z dnia 20.02.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:02
zmieniające Zarządzenie nr 43/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez Powiat Piski

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Piskiego z dnia 07.03.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:04
w sprawie powołania Komisji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Piskiego z dnia 30.03.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:06
w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin

Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Piskiego z dnia 02.04.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:07
w sprawie zmian w składzie Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Piskiego z dnia 02.04.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:08
w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Piskiego z dnia 02.04.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:10
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2012", "Karta Rowerowa 2012", "Karta Motorowerowa 2012" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Piskiego z dnia 11.04.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:14
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 13/2012 Starosty Piskiego z dnia 19.04.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:15
w sprawie powołania komisji do dokonania oględzin budynków internatu ZSL w Rucianem - Nidzie

Zarządzenie nr 14/2012 Starosty Piskiego z dnia 19.04.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:16
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Piskiego z dnia 10.05.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:23
w sprawie utworzenia oraz przygotowania stanowiska kierowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Piskiego z dnia 11.06.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:26
w sprawie powołania komisji do dokonania oceny wykonania robót gwarancyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1

Zarządzenie nr 17/2012 Starosty Piskiego z dnia 15.06.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:28
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie nr 18/2012 Starosty Piskiego z dnia 26.06.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:29
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 19/2012 Starosty Piskiego z dnia 04.07.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:31
zmieniające Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 10.02.2011 w sprawie powołania Zespołu Do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej

Zarządzenie nr 20/2012 Starosty Piskiego z dnia 16.07.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:36
w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Chronione środowisko - zdrowe młode pokolenie" i powołania zespołu projektowego

Zarządzenie nr 21/2012 Starosty Piskiego z dnia 16.07.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:38
dotyczące powołania Zespołu powypadkowego przy Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 22/2012 Starosty Piskiego z dnia 16.07.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:40
w sprawie powołania komisji odbioru robót

Zarządzenie nr 23/2012 Starosty Piskiego z dnia 18.07.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:41
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu

Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Piskiego z dnia 20.07.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:44
w sprawie powołania komisji do dokonania oględzin budynku szkoły ZSL w Rucianem - Nidzie

Zarządzenie nr 25/2012 Starosty Piskiego z dnia 06.08.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 12:45
dotyczące powołania zespołu powypadkowego przy Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 26/2012 Starosty Piskiego z dnia 10.08.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:32
w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej

Zarządzenie nr 27/2012 Starosty Piskiego z dnia 13.08.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:34
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. usługa polegająca na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. "Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu"

Zarządzenie nr 28/2012 Starosty Piskiego z dnia 22.08.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:39
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2012 z 13.08.2012

Zarządzenie nr 29/2012 Starosty Piskiego z dnia 30.08.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:41
w sprawie zasady oceny formalnej wniosków składanych w ramach wszystkich obszarów programu "Aktywny Samorząd"

Zarządzenie nr 30/2012 Starosty Piskiego z dnia 30.08.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:45
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w ZSL w Rucianem - Nidzie

Zarządzenie nr 31/2012 Starosty Piskiego z dnia 30.08.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:48
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. "Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w ZSL w Rucianem - Nidzie"

Zarządzenie nr 32/2012 Starosty Piskiego z dnia 30.08.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:52
zmieniające Zarządzenie nr 3 z dnia 11.01.2011 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 33/2012 Starosty Piskiego z dnia 10.09.2012

środa, 30 sty 2013 12:15
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 34/2012 Starosty Piskiego z dnia 10.09.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:53
w sprawie zapewnienia pracownikom Starostwa Powiatowego w Piszu higienicznych warunków pracy

Zarządzenie nr 35/2012 Starosty Piskiego z dnia 14.09.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:54
zmieniające Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 15.03.2011 r.

Zarządzenie nr 36/2012 Starosty Piskiego z dnia 03.10.2012

środa, 30 sty 2013 12:17
w sprawie powołania komisji do likwidacji rzeczy znalezionych

Zarządzenie nr 37/2012 Starosty Piskiego z dnia 03.10.2012

środa, 30 sty 2013 12:21
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 38/2012 Starosty Piskiego z dnia 16.10.2012

środa, 30 sty 2013 12:27
w sprawie powołania komisji do dokonania oceny wykonania napraw gwarancyjnych internatu ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie

Zarządzenie nr 39/2012 Starosty Piskiego z dnia 17.10.2012

środa, 30 sty 2013 12:42
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 40/2012 Starosty Piskiego z dnia 15.10.2012

środa, 30 sty 2013 12:43
w sprawie wprowadzenia do stosowania planu obrony cywilnej powiatu piskiego

Zarządzenie nr 41/2012 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2012

środa, 30 sty 2013 12:45
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 42/2012 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2012

środa, 30 sty 2013 12:46
uchylające Zarządzenie nr 43/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek oraz wysokości opat za posiłki w szkołach prowadzonych przez powiat piski

Zarządzenie nr 43/2012 Starosty Piskiego z dnia 30.10.2012

środa, 30 sty 2013 12:48
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi przeciwpożarowej w ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie

Zarządzenie nr 44/2012 Starosty Piskiego z dnia 31.10.2012

środa, 30 sty 2013 12:51
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie nr 45/2012 Starosty Piskiego z dnia 21.11.2012

środa, 30 sty 2013 12:54
w sprawie zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w powiecie piskim

Zarządzenie nr 46/2012 Starosty Piskiego z dnia 11.12.2012

środa, 30 sty 2013 12:56
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 47/2012 Starosty Piskiego z dnia 14.12.2012

środa, 30 sty 2013 13:41
w sprawie zmiany regulaminu premiowania pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 48/2012 Starosty Piskiego z dnia 14.12.2012

środa, 30 sty 2013 13:43
w sprawie zmiany regulaminy wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 49/2012 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2012

środa, 30 sty 2013 13:45
w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie piskim w 2013 r.

Zarządzenie nr 50/2012 Starosty Piskiego z dnia 18.12.2012

środa, 30 sty 2013 13:47
w sprawie powołania komisji do zlikwidowania nieeksploatowanego i nieaktualnego oprogramowania komputerowego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 51/2012 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2012

środa, 30 sty 2013 13:52
w sprawie zmian w regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 52/2012 Starosty Piskiego z dnia 20.12.2012

środa, 30 sty 2013 13:54
w sprawie zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 53/2012 Starosty Piskiego z dnia 20.12.2012

środa, 30 sty 2013 13:56
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 54/2012 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2012

środa, 30 sty 2013 13:58
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2013 r.

Zarządzenie nr 55/2012 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2012

czwartek, 18 lip 2013 10:26
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów oraz przechowywania i archiwizacji dla projektu "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na lata 2007-2013

Zarządzenie nr 56/2012 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2012

czwartek, 18 lip 2013 10:30
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu