BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 11:35
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 11:39
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 3/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 11:43
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 4/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 11:48
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu współfinansowanych ze środków poza budżetowych w ramach projektów nieinwestycyjnych

Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 11:51
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Szczechy Małe, gmina Pisz oraz zatwierdzanie wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 6/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:42
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Biała Piska przy ul. Moniuszki, oraz zatwierdzenie wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 7/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:45
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użyczanie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Piaski, gmina Ruciane-Nida

Zarządzenie nr 8/2021 Starosty Piskiego z dnia 15.02.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:49
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 9/2021 Starosty Piskiego z dnia 16.03.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:51
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 10/2021 Starosty Piskiego z dnia 16.03.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:53
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 11/2021 Starosty Piskiego z dnia 19.03.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:56
w sprawie wprowadzenia zasad rotacyjnego systemu pracy i pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Piszu w związku z zagrożeniem zakażania koronawirusem SARS-CoV2

Zarządzenie nr 12/2021 Starosty Piskiego z dnia 29.03.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:59
w sprawie wprowadzenia zasad rotacyjnego systemu pracy i pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Piszu w związku z zagrożeniem zakażania koronawirusem SARS-CoV2

Zarządzenie nr 13/2021 Starosty Piskiego z dnia 08.04.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 13:01
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 14/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.04.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 13:03
zmieniające zarządzenie nr 12/2021 w sprawie wprowadzenia zasad rotacyjnego systemu pracy i pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Piszu w związku z zagrożeniem zakażania koronawirusem SARS-CoV2

Zarządzenie nr 15/2021 Starosty Piskiego z dnia 15.04.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 13:05
zmieniające zarządzenie nr 12/2021 w sprawie wprowadzenia zasad rotacyjnego systemu pracy i pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Piszu w związku z zagrożeniem zakażania koronawirusem SARS-CoV2

Zarządzenie nr 16/2021 Starosty Piskiego z dnia 26.05.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 13:56
w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych

Zarządzenie nr 17/2021 Starosty Piskiego z dnia 26.05.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:09
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 22/2020 z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego i organizacji udzielania porad przez telefon lub drogą e-mail

Zarządzenie nr 18/2021 Starosty Piskiego z dnia 01.06.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:11
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 19/2021 Starosty Piskiego z dnia 14.06.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:22
w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 20/2021 Starosty Piskiego z dnia 14.06.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:24
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Zarządzenie nr 21/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.06.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:26
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 22/2021 Starosty Piskiego z dnia 23.06.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:28
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Piskiego z dnia 23.06.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:29
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 11/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 24/2021 Starosty Piskiego z dnia 30.06.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:31
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 25/2021 Starosty Piskiego z dnia 07.07.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:32
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 26/2021 Starosty Piskiego z dnia 08.07.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:34
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 27/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:36
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 28/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:38
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników oraz ich likwidacji

Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:41
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Zarządzenie nr 30/2021 Starosty Piskiego z dnia 12.07.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:46
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 31/2021 Starosty Piskiego z dnia 02.08.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:48
zmieniające Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Piskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Zarządzenie nr 32/2021 Starosty Piskiego z dnia 06.08.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:50
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania komisji przetargowej w postępowaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteka Pedagogiczną w Piszu"

Zarządzenie nr 33/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.08.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 14:52
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych

Zarządzenie nr 34/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.08.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 15:01
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania komisji przetargowej w postępowaniu pn. "Konserwacja muzealiów należących do zbioru Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu - Zmiana sposobu prezentacji prac malarskich autorstwa Andrzeja Strumiły"

Zarządzenie nr 35/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.08.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 15:07
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 11/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 36/2021 Starosty Piskiego z dnia 19.08.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 15:09
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania komisji przetargowej w postępowaniu pn. "Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania"

Zarządzenie nr 37/2021 Starosty Piskiego z dnia 20.08.2021 r.

czwartek, 9 wrz 2021 15:12
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych polegających na wykonaniu siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu

Zarządzenie nr 38/2021 Starosty Piskiego z dnia 13.09.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 13:27
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania komisji przetargowej w postępowaniu pn. "Dostawa energii elektrycznej od dnia 31.13.2021 r. (negocjacje bez ogłoszenia)"

Zarządzenie nr 39/2021 Starosty Piskiego z dnia 20.09.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 13:32
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części budynku Sądu Rejonowego w Piszu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w mieście Pisz obręb Pisz 1, przy ul. Warszawskiej 47

Zarządzenie nr 40/2021 Starosty Piskiego z dnia 21.09.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 13:35
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 41/2021 Starosty Piskiego z dnia 11.10.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 13:43
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania komisji przetargowej w postępowaniu pn. "Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu"

Zarządzenie nr 42/2021 Starosty Piskiego z dnia 14.10.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 13:47
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej

Zarządzenie nr 43/2021 Starosty Piskiego z dnia 18.10.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 13:50
w sprawie zatwierdzenia ceny i formy sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Gdańskiej

Zarządzenie nr 44/2021 Starosty Piskiego z dnia 18.10.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 13:56
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 45/2021 Starosty Piskiego z dnia 18.10.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 13:58
zmieniające Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Piskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Zarządzenie nr 46/2021 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:00
w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r.

Zarządzenie nr 47/2021 Starosty Piskiego z dnia 17.11.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:03
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 48/2021 Starosty Piskiego z dnia 17.11.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:10
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 49/2021 Starosty Piskiego z dnia 23.11.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:12
w sprawie powołania komisji odbiorowej prac polegających na "konserwacji zbiorów muzealnych Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu - zmiana sposobu prezentacji prac malarskich autorstwa Andrzeja Strumiłły"

Zarządzenie nr 50/2021 Starosty Piskiego z dnia 29.11.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:15
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Piszu w 2021 i 2022 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie nr 51/2021 Starosty Piskiego z dnia 07.12.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:17
w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac dotyczących skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdującego się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z zaimplementowaniem do programu Ośrodek

Zarządzenie nr 52/2021 Starosty Piskiego z dnia 07.12.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:20
w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac dotyczących usługi przenumerowania w księgach ewidencyjnych i analiza operatów podziałowych

Zarządzenie nr 53/2021 Starosty Piskiego z dnia 07.12.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:22
w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac dotyczących usługi naprawy błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli baz danych EGiB

Zarządzenie nr 54/2021 Starosty Piskiego z dnia 08.12.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:25
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej

Zarządzenie nr 55/2021 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:29
w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 56/2021 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:33
w sprawie powołania komisji odbiorowej prac polegających na konserwacji zbiorów muzealnych Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Zarządzenie nr 57/2021 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:36
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2022 roku

Zarządzenie nr 58/2021 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2021 r.

wtorek, 22 mar 2022 14:39
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych