BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2005 Starosty Piskiego z dnia 01 stycznia 2005r.

czwartek, 12 paź 2006 11:29
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 2/2005 Starosty Piskiego z dnia 10 stycznia 2005r.

czwartek, 12 paź 2006 11:31
w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości gruntowych stanowiących własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 3/2005 Starosty Piskiego z dnia 11 stycznia 2005r.

piątek, 13 paź 2006 12:32
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 4/2005 Starosty Piskiego z dnia 28 stycznia 2005r.

piątek, 13 paź 2006 12:34
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Zarządzenie Nr 5/2005 Starosty Piskiego z dnia 16 lutego 2005r.

piątek, 13 paź 2006 12:37
w sprawie przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu piskiego na potrzeby obronne państwa

Zarządzenie Nr 6/2005 Starosty Piskiego z dnia 28 stycznia 2005r.

piątek, 13 paź 2006 12:41
w sprawie zmiany m-cznego limitu opłat dla pracowników Starostwa mających telefony służbowe sieci IDEA

Zarządzenie Nr 7/2005 Starosty Piskiego z dnia 21 lutego 2005r.

piątek, 13 paź 2006 12:44
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego

Zarządzenie Nr 8/2005 Starosty Piskiego z dnia 22 lutego 2005r.

piątek, 13 paź 2006 12:46
w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 4/2005 w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 9/2005 Starosty Piskiego z dnia 11 marca 2005r.

piątek, 13 paź 2006 12:49
w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 10/2005 Starosty Piskiego z dnia 16 marca 2005r.

piątek, 13 paź 2006 12:51
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2005", "Karta Rowerowa 2005", "Karta Motorowerowa 2005" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie Nr 11/2005 Starosty Piskiego z dnia 31 marca 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 12:45
w sprawie ustalenia wysokości ceny za specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zarządzenie Nr 12/2005 Starosty Piskiego z dnia 05 kwietnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 12:46
w sprawie zatwierdzenia czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 13/2005 Starosty Piskiego z dnia 05 kwietnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 12:48
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu, jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb i straży

Zarządzenie Nr 14/2005 Starosty Piskiego z dnia 12 kwietnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 12:50
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 15/2005 Starosty Piskiego z dnia 12 kwietnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 12:52
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 16/2005 Starosty Piskiego z dnia 14 kwietnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 12:54
w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 17/2005 Starosty Piskiego z dnia 05 kwietnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 12:56
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2005 Starosty Piskiego z dn. 16.03.2005r.

Zarządzenie Nr 18/2005 Starosty Piskiego z dnia 22 kwietnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 12:58
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w m-cu maju 2005r.

Zarządzenie Nr 19/2005 Starosty Piskiego z dnia 04 maja 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 12:59
w sprawie powołania komisji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 20/2005 Starosty Piskiego z dnia 16 maja 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:01
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w m-cu maju 2005r.

Zarządzenie Nr 21/2005 Starosty Piskiego z dnia 23 maja 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:03
w sprawie powołania komisji ds. określenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym

Zarządzenie Nr 22/2005 Starosty Piskiego z dnia 09 czerwca 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:04
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 23/2005 Starosty Piskiego z dnia 09 czerwca 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:06
w sprawie zmiany regulaminu ZFŚS Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 24/2005 Starosty Piskiego z dnia 29 czerwca 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:08
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Piskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 25/2005 Starosty Piskiego z dnia 26 sierpnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:11
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Katalogu Usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Piszu i procedury jego aktualizacji

Zarządzenie Nr 26/2005 Starosty Piskiego z dnia 26 sierpnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:14
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania procedury rekrutacji pracowników na stanoiwska urzędnicze do Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 27/2005 Starosty Piskiego z dnia 26 sierpnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:16
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania procedury rekrutacji kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 28/2005 Starosty Piskiego z dnia 28 sierpnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:26
w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego budynków szkolnych ZS Nr 1 w Białej Piskiej i ZSDiL w Rucianem Nidzie

Zarządzenie Nr 29/2005 Starosty Piskiego z dnia 20 września 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:29
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie Nr 30/2005 Starosty Piskiego z dnia 22 wrzesnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:30
w sprawie powołania komisji do przyjmowania środków pieniężnych ze zbiórki przeprowadzonej w dniach 25-26 września 2005r. z inicjatywy Caritas Diecezji Ełckiej

Zarządzenie Nr 31/2005 Starosty Piskiego z dnia 07 października 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:33
w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 32/2005 Starosty Piskiego z dnia 25 października 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:34
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w m-cu październiku i listopadzie 2005r.

Zarządzenie Nr 33/2005 Starosty Piskiego z dnia 10 listopada 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:37
w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury opracowywania i rozpowszechniania informacji dla mieszkańców nt. dochodów i wydatków powiatu

Zarządzenie Nr 34/2005 Starosty Piskiego z dnia 21 listopada 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:39
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochód służbowy

Zarządzenie Nr 35/2005 Starosty Piskiego z dnia 28 listopada 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:40
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowymw Piszu

Zarządzenie Nr 36/2005 Starosty Piskiego z dnia 29 listopada 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:41
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie Nr 37/2005 Starosty Piskiego z dnia 12 grudnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:43
w sprawie realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w powiecie w 2006r.

Zarządzenie Nr 38/2005 Starosty Piskiego z dnia 19 grudnia 2005r.

czwartek, 19 paź 2006 13:45
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu