BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Piskiego z dnia 17.01.2013

środa, 17 lip 2013 10:03
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Piskiego z dnia 24.01.2013

środa, 17 lip 2013 10:05
zm. zarządzenie nr 8/2002 z dnia 21.05.2002 w sprawie ustalenia opłaty za egzamin sprawdzający wiedzę kandydatów na kierowców taksówek osobowych oraz kierowców taksówek osobowych w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Piskiego z dnia 30.01.2013

środa, 17 lip 2013 10:07
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Piskiego z dnia 15.02.2013

środa, 17 lip 2013 10:08
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w powiecie piskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Piskiego z dnia 26.02.2013

środa, 17 lip 2013 10:09
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.02.2013

środa, 17 lip 2013 10:10
w sprawie powołania Komisji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.02.2013

środa, 17 lip 2013 10:12
w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2013-2022

Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Piskiego z dnia 01.03.2013

środa, 17 lip 2013 10:12
zm. zarządzenie nr 20/2012 z dnia 16.07.2012 w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Chronione środowisko – zdrowe młode pokolenie” i powołania zespołu projektowego

Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2013

środa, 17 lip 2013 10:13
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2013

środa, 17 lip 2013 10:18
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2013

środa, 17 lip 2013 10:19
w sprawie wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy jakości” audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Piskiego z dnia 20.03.2013

środa, 17 lip 2013 10:20
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur „Prawo Jazdy 2013”, „Karta Rowerowa 2013”, „Karta Motorowerowa 2013” oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.03.2013

środa, 17 lip 2013 10:21
w sprawie wprowadzenia Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 14/2013 Starosty Piskiego z dnia 26.03.2013

środa, 17 lip 2013 10:22
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 15/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.03.2013

środa, 17 lip 2013 10:23
w sprawie powołania komisji ds. określenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym

Zarządzenie nr 16/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.03.2013

środa, 17 lip 2013 10:24
w sprawie powołania komisji do odbioru pomieszczeń w szkołach i placówkach powiatu piskiego, adaptowanych na sale dydaktyczne

Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.04.2013

środa, 17 lip 2013 10:25
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości’”

Zarządzenie nr 18/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.04.2013

środa, 17 lip 2013 10:26
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 17/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

Zarządzenie nr 19/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.04.2013

środa, 17 lip 2013 10:27
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Piskiego z dnia 17.04.2013

środa, 17 lip 2013 10:44
w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty ds. Zarządzania Jakością oraz Zespołu Wdrażającego

Zarządzenie nr 21/2013 Starosty Piskiego z dnia 18.04.2013

środa, 17 lip 2013 10:45
w sprawie zm. zarządzenia nr 17/2013 z dnia 10.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości’”

Zarządzenie nr 22/2013 Starosty Piskiego z dnia 06.05.2013

środa, 17 lip 2013 10:46
w sprawie powołania Powiatowej Komisji dla Zdrowia

Zarządzenie nr 23/2013 Starosty Piskiego z dnia 06.05.2013

środa, 17 lip 2013 10:48
w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ramach realizowanego projektu POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie pod nazwą „Mazurski wilk przedsiębiorczości’

Zarządzenie nr 24/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.05.2013

czwartek, 25 lip 2013 11:55
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”

Zarządzenie nr 25/2013 Starosty Piskiego z dnia 14.05.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:16
w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”

Zarządzenie nr 26/2013 Starosty Piskiego z dnia 16.05.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:19
w sprawie powołania zespołu projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”

Zarządzenie nr 27/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.05.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:20
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem „Termomodernizacji budynku pawilonu pediatryczno – położniczego wraz z budynkiem administracji w SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu”

Zarządzenie nr 28/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:21
w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piszu”

Zarządzenie nr 29/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:22
w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych odnoszących się do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 30/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:23
w sprawie zmian w regulaminie udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 31/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:24
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków poza budżetowych w ramach projektów nieinwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 32/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:25
w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”

Zarządzenie nr 33/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:26
w sprawie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Zarządzenie nr 34/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:27
w sprawie powołania Zespołu Auditu Wewnętrznego ds. Systemu Zarządzania Jakością

Zarządzenie nr 35/2013 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:28
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie usługi szkoleniowo – doradczej w ramach projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”

Zarządzenie nr 36/2013 Starosty Piskiego z dnia 12.07.2013

piątek, 22 lis 2013 10:33
w sprawie zasad używania samochodu prywatnego jako środka transportu do odbycia podróży służbowej związanej z monitorowaniem dotacji w ramach realizowanego projektu POKL współfinansowanego ze środków EFS działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pm. "Mazurski wilk przedsiębiorczości".

Zarządzenie nr 37/2013 Starosty Piskiego z dnia 19.07.2013

piątek, 22 lis 2013 10:39
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem inwestycji pn. "Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w ZSL w Rucianem - Nidzie"

Zarządzenie nr 38/2013 Starosty Piskiego z dnia 02.09.2013

piątek, 22 lis 2013 10:41
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 39/2013 Starosty Piskiego z dnia 02.09.2013

piątek, 22 lis 2013 10:43
w sprawie powołania komisji do odbioru pomieszczeń w szkołach i placówkach powiatu piskiego, adaptowanych na sale dydaktyczne

Zarządzenie nr 40/2013 Starosty Piskiego z dnia 06.09.2013

piątek, 22 lis 2013 10:44
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 41/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.09.2013

piątek, 22 lis 2013 10:46
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 42/2013 Starosty Piskiego z dnia 11.09.2013

piątek, 22 lis 2013 10:47
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 43/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.09.2013

piątek, 22 lis 2013 10:48
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 44/2013 Starosty Piskiego z dnia 16.09.2013

piątek, 22 lis 2013 10:50
zm. Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie powołania Koalicji dla Zdrowia

Zarządzenie nr 45/2013 Starosty Piskiego z dnia 23.09.2013

piątek, 22 lis 2013 10:51
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia powiatowego "DZIK 2013"

Zarządzenie nr 46/2013 Starosty Piskiego z dnia 01.10.2013

piątek, 22 lis 2013 10:53
w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2012 z dnia 16.07.2012 r. oraz zmiany zarządzenia nr 8/2013 z dnia 01.03.2013 r.

Zarządzenie nr 47/2013 Starosty Piskiego z dnia 01.10.2013

piątek, 22 lis 2013 10:55
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa samochodu służbowego

Zarządzenie nr 48/2013 Starosty Piskiego z dnia 07.10.2013

piątek, 22 lis 2013 10:56
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 49/2013 Starosty Piskiego z dnia 15.10.2013

piątek, 22 lis 2013 10:57
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 50/2013 Starosty Piskiego z dnia 15.10.2013

piątek, 22 lis 2013 10:59
w sprawie zmian w regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 51/2013 Starosty Piskiego z dnia 15.10.2013

piątek, 22 lis 2013 11:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Piskiego

Zarządzenie nr 52/2013 Starosty Piskiego z dnia 16.10.2013

piątek, 22 lis 2013 11:11
w sprawie opracowania "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Piskiego, procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania

Zarządzenie nr 53/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.10.2013

piątek, 22 lis 2013 11:14
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem inwestycji pn."Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 21"

» Zarządzenie nr 54/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.10.2013

czwartek, 8 maj 2014 13:15
zmieniające zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ramach realizowanego projektu POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie pod nazwą "Mazurski wilk przedsiębiorczości"

Zarządzenie nr 55/2013 Starosty Piskiego z dnia 28.10.2013

piątek, 22 lis 2013 11:35
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu projektu pn. "Mazurski wilk przedsiębiorczości"

Zarządzenie nr 56/2013 Starosty Piskiego z dnia 29.10.2013

piątek, 22 lis 2013 11:39
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 57/2013 Starosty Piskiego z dnia 29.10.2013

piątek, 22 lis 2013 11:40
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 58/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.10.2013

piątek, 22 lis 2013 11:41
w sprawie wprowadzenia systemu pomiaru realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 59/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.10.2013

piątek, 22 lis 2013 11:43
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem inwestycji pn. "Remont tarasu nad wejściem głównym do budynku oraz wymiana 2 szt. drzwi w budynku OSW w Łupkach

» Zarządzenie nr 60/2013 Starosty Piskiego z dnia 05.11.2013

czwartek, 8 maj 2014 13:22
w sprawie zatwierdzenia ceny czynszu najmu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 61/2013 Starosty Piskiego z dnia 05.11.2013

piątek, 22 lis 2013 11:45
zm. Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 15.03.2011 r.

Zarządzenie nr 62/2013 Starosty Piskiego z dnia 08.11.2013

piątek, 22 lis 2013 11:47
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku OSW w Łupkach"

Zarządzenie nr 63/2013 Starosty Piskiego z dnia 08.11.2013

piątek, 22 lis 2013 11:49
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 64/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.11.2013

piątek, 22 lis 2013 11:50
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 65/2013 Starosty Piskiego z dnia 15.11.2013

piątek, 22 lis 2013 11:55
w sprawie powierzenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Piszu realizacji Umowy nr WRR/000184/14D o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" obszarze G z dnia 31.10.2013 r.

Zarządzenie nr 66/2013 Starosty Piskiego z dnia 19.11.2013

wtorek, 27 maj 2014 12:42
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku ZSO w Orzyszu " oraz "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana parapetów w ramach realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku ZSO w Orzyszu"

Zarządzenie nr 67/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.12.2013

wtorek, 27 maj 2014 12:44
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 68/2013 Starosty Piskiego z dnia 09.12.2013

wtorek, 27 maj 2014 12:45
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 69/2013 Starosty Piskiego z dnia 16.12.2013

wtorek, 27 maj 2014 12:46
w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie piskim w 2014 r.

Zarządzenie nr 70/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2013

wtorek, 27 maj 2014 12:47
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Biała Piska, Powiat Piski

Zarządzenie nr 71/2013 Starosty Piskiego z dnia 30.12.2013

wtorek, 27 maj 2014 12:48
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie nr 72/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2013

wtorek, 27 maj 2014 12:50
w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej" i powołania zespołu projektowego

Zarządzenie nr 73/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2013

czwartek, 5 cze 2014 09:04
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 74/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2013

czwartek, 5 cze 2014 09:09
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 75/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2013

czwartek, 5 cze 2014 09:13
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 76/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2013

czwartek, 5 cze 2014 09:14
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 77/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2013

czwartek, 5 cze 2014 09:19
w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 78/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2013

czwartek, 5 cze 2014 09:19
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu współfinansowanych ze środków poza budżetowych w ramach projektów nieinwestycyjnych

Zarządzenie nr 79/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2013

czwartek, 5 cze 2014 09:21
w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ramach realizowanego projektu PO KL dofinansowanego ze środków EFS Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pn. "Mazurski wilk przedsiębiorczości"

Zarządzenie nr 80/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2013

czwartek, 15 sty 2015 10:32
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów oraz przechowywania i archiwizacji dla projektu "Rozwój Inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego