BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2004 Starosty Piskiego z dnia 04 lutego 2004r.

piątek, 6 paź 2006 14:38
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie Nr 2/2004 Starosty Piskiego z dnia 16 lutego 2004r.

piątek, 6 paź 2006 15:00
w sprawie powołania komisji ds. oceny stanu technicznego budynków sal gimnastycznych w ZSO w Piszu i ZS Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 3/2004 Starosty Piskiego z dnia 01 marca 2004r.

piątek, 6 paź 2006 15:04
w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód

Zarządzenie Nr 4/2004 Starosty Piskiego z dnia 09 marca 2004r.

piątek, 6 paź 2006 15:06
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetragowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 5/2004 Starosty Piskiego z dnia 12 marca 2004r.

piątek, 6 paź 2006 15:10
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zakładowego Funduszu Świadzceń Socjalnych

Zarządzenie Nr 6/2004 Starosty Piskiego z dnia 12 marca 2004r.

piątek, 6 paź 2006 15:12
w sprawie określenia terminu składania przez pracowników oświadczeń o dochodach w celu ustalenia wysokości pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 7/2004 Starosty Piskiego z dnia 22 marca 2004r.

piątek, 6 paź 2006 15:15
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 8/2004 Starosty Piskiego z dnia 22 marca 2004r.

piątek, 6 paź 2006 15:17
w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 8a/2004 Starosty Piskiego z dnia 22 marca 2004r.

piątek, 6 paź 2006 15:19
w sprawie powołania Piskiego Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 9/2004 Starosty Piskiego z dnia 06 kwietnia 2004r.

piątek, 6 paź 2006 15:21
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Zarządzenie Nr 10/2004 Starosty Piskiego z dnia 06 kwietnia 2004r.

środa, 11 paź 2006 12:34
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2004", "Karta Rowerowa 2004", "Karta Motorowerowa 2004" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie Nr 11/2004 Starosty Piskiego z dnia 07 kwietnia 2004r.

środa, 11 paź 2006 12:40
w sprawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 12/2004 Starosty Piskiego z dnia 09 kwietnia 2004r.

środa, 11 paź 2006 12:42
w sprawie wprowadzenia stałych dyżurów CZK

Zarządzenie Nr 13/2004 Starosty Piskiego z dnia 09 kwietnia 2004r.

środa, 11 paź 2006 12:45
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przedmiocie likwidacji skutków katastrofy drogowej na terenie powiatu

Zarządzenie Nr 13a/2004 Starosty Piskiego z dnia 09 kwietnia 2004r.

środa, 11 paź 2006 13:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły ZSZ w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Zarządzenie Nr 14/2004 Starosty Piskiego z dnia 19 maja 2004r.

środa, 11 paź 2006 13:41
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 15/2004 Starosty Piskiego z dnia 20 maja 2004r.

środa, 11 paź 2006 13:48
w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 4/2004 w sprawie organizacji, składu ososbowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetragowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 16/2004 Starosty Piskiego z dnia 20 maja 2004r.

środa, 11 paź 2006 13:50
w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 17/2004 Starosty Piskiego z dnia 28 maja 2004r.

środa, 11 paź 2006 13:52
w sparwie określenia zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczajacej równowartości 6.000 EURO

Zarządzenie Nr 18/2004 Starosty Piskiego z dnia 09 czerwca 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:26
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie Nr 19/2004 Starosty Piskiego z dnia 12 lipca 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:28
w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 4/2004 w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 20/2004 Starosty Piskiego z dnia 12 lipca 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:30
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 21/2004 Starosty Piskiego z dnia 12 lipca 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:32
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 22/2004 Starosty Piskiego z dnia 21 sierpnia 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:36
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowego do jednostki wojskowej

Zarządzenie Nr 23/2004 Starosty Piskiego z dnia 23 sierpnia 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:37
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie Nr 24/2004 Starosty Piskiego z dnia 10 września 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:42
w sprawie powołania komisji do przyjmowania środków pieniężnych ze zbiórki przeprowadzonej w dn. 12-13.09.2006r. z inicjatywy Caritas Diecezji Ełckiej

Zarządzenie Nr 25/2004 Starosty Piskiego z dnia 13 września 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:44
w sprawie ustalenia m-nego limitu opłat dla pracowników Starostwa mających telefony służbowe sieci IDEA

Zarządzenie Nr 26/2004 Starosty Piskiego z dnia 30 września 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:46
w sprawie powołania komisji ds. określenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym

Zarządzenie Nr 27/2004 Starosty Piskiego z dnia 18 października 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:49
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 28/2004 Starosty Piskiego z dnia 25 października 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:52
w sprawie przestrzegania przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, będących pracodawcami; wymogów określonych w przepisach prawa pracy

Zarządzenie Nr 29/2004 Starosty Piskiego z dnia 03 listopada 2004r.

środa, 11 paź 2006 14:55
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Psizu

Zarządzenie Nr 30/2004 Starosty Piskiego z dnia 03 listopada 2004r.

czwartek, 12 paź 2006 10:58
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

Zarządzenie Nr 30a/2004 Starosty Piskiego z dnia 03 listopada 2004r.

czwartek, 12 paź 2006 11:00
w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piszu"

Zarządzenie Nr 31/2004 Starosty Piskiego z dnia 08 grudnia 2004r.

czwartek, 12 paź 2006 11:04
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w powiecie w 2005r.

Zarządzenie Nr 32/2004 Starosty Piskiego z dnia 20 grudnia 2004r.

czwartek, 12 paź 2006 11:06
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w m-cu styczniu 2005r.

Zarządzenie Nr 33/2004 Starosty Piskiego z dnia 21 grudnia 2004r.

czwartek, 12 paź 2006 11:07
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie Nr 34/2004 Starosty Piskiego z dnia 31 grudnia 2004r.

czwartek, 12 paź 2006 11:09
w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 35/2004 Starosty Piskiego z dnia 31 grudnia 2004r.

czwartek, 12 paź 2006 11:10
w sprawie zmiany opłat za połączenia transmisji danych dla pracowników Starostwa mających telefony służbowe sieci IDEA

Zarządzenie Nr 36/2004 Starosty Piskiego z dnia 31 grudnia 2004r.

czwartek, 12 paź 2006 11:13
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa (oleju napędowego, etyliny i gazu) przez samochody służbowe

Zarządzenie Nr 37/2004 Starosty Piskiego z dnia 31 grudnia 2004r.

czwartek, 12 paź 2006 11:15
w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Starostwa Powiatu Piskiego w Piszu na czas wojny

Zarządzenie Nr 38/2004 Starosty Piskiego z dnia 31 grudnia 2004r.

czwartek, 12 paź 2006 11:16
w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny