BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Piskiego z dnia 07.01.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:25
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Piskiego z dnia 10.01.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:26
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Piskiego z dnia 13.01.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:27
w sprawie ustalenia sposobu zwrotu kosztów używania pojazdów, niebędących własnością pracodawcy, co celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:28
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2014 r.

Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Piskiego z dnia 31.01.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:29
w sprawie ustalenia zasad korzystania z pojazdów służbowych będących własnością Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Piskiego z dnia 10.02.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:31
w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi oraz używania samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy, co celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Piskiego z dnia 10.02.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:32
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 32/2013 z dnia 21.06.2013 w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków pn. "mazurski wilk przedsiębiorczości"

Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Piskiego z dnia 17.02.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:33
zm. Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 26.03.2013 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Piskiego z dnia 20.02.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:34
zmieniające Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 13.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia i poprawy jakości" audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Piskiego z dnia 28.02.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:36
w sprawie powołania Komisji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Piskiego z dnia 07.03.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:37
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2014", "Karta Rowerowa 2014", "karta Motorowerowa 2014" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:38
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 13/2014 Starosty Piskiego z dnia 25.04.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:40
w sprawie zasad i trybu informowania Starosty Powiatu o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Piskiego z dnia 28.04.2014

czwartek, 5 cze 2014 09:41
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Piskiego z dnia 09.06.2014

czwartek, 15 sty 2015 08:00
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 16/2014 Starosty Piskiego z dnia 12.06.2014

czwartek, 15 sty 2015 08:51
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 17/2014 Starosty Piskiego z dnia 12.06.2014

czwartek, 15 sty 2015 08:53
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku głównego ZS Nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową (modernizacją) pomieszczeń dydaktycznych"

Zarządzenie nr 18/2014 Starosty Piskiego z dnia 16.06.2014

czwartek, 15 sty 2015 08:54
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w powiecie piskim

Zarządzenie nr 19/2014 Starosty Piskiego z dnia 01.07.2014

czwartek, 15 sty 2015 08:55
Zmieniające Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 15.03.2011 r.

Zarządzenie nr 20/2014 Starosty Piskiego z dnia 01.07.2014

czwartek, 15 sty 2015 08:56
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2012 z dnia 16.07.2012 r. oraz zmiany zarządzenia nr 8/2013 z dnia 01.03.2013 r.

Zarządzenie nr 21/2014 Starosty Piskiego z dnia 17.07.2014

czwartek, 15 sty 2015 08:57
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu projektu pn. "Mazurski wilk przedsiębiorczości"

Zarządzenie nr 22/2014 Starosty Piskiego z dnia 28.07.2014

czwartek, 15 sty 2015 08:59
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 23/2014 Starosty Piskiego z dnia 11.08.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:02
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 24/2014 Starosty Piskiego z dnia 26.08.2014 r.

środa, 8 lip 2015 13:20
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 25/2014 Starosty Piskiego z dnia 26.08.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:04
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 26/2014 Starosty Piskiego z dnia 01.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:06
w sprawie powołania Przewodniczącego Narada Koordynacyjnych

Zarządzenie nr 27/2014 Starosty Piskiego z dnia 09.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:07
w sprawie powołania komisji spisowej akt osobowych i składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 28/2014 Starosty Piskiego z dnia 09.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:09
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 29/2014 Starosty Piskiego z dnia 11.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:10
zmieniające Zarządzenie nr 73/2013 z dnia 31.12.2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 30/2014 Starosty Piskiego z dnia 19.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:13
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

Zarządzenie nr 31/2014 Starosty Piskiego z dnia 24.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:14
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem inwestycji pn. "Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. warszawskiej 5"

Zarządzenie nr 32/2014 Starosty Piskiego z dnia 29.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:16
w sprawie powierzenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Piszu realizacji umowy o dofinansowanie projektów w ramach "programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarach B, G

Zarządzenie nr 33/2014 Starosty Piskiego z dnia 06.10.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:19
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na terenie kompleksu sportowego przy ZSO w Piszu"

Zarządzenie nr 34/2014 Starosty Piskiego z dnia 15.10.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:22
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 35/2014 Starosty Piskiego z dnia 15.10.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:23
zmieniające Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 15.03.2011 r.

Zarządzenie nr 36/2014 Starosty Piskiego z dnia 24.10.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:24
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 37/2014 Starosty Piskiego z dnia 06.11.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:28
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 38/2014 Starosty Piskiego z dnia 05.11.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:29
w sprawie powołania Komisji odbioru robót wykonanych w ramach umowy dotacyjnej - dot. remontu drogi powiatowej nr 1865N Skomack Wielki - Ogródek - Klusy wraz z remontem przepustu.

Zarządzenie nr 39/2014 Starosty Piskiego z dnia 18.11.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:41
w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organu samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych

Zarządzenie nr 40/2014 Starosty Piskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

środa, 8 lip 2015 13:01
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Pisz, Orzysz i Ruciane - Nida

Zarządzenie nr 41/2014 Starosty Piskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

środa, 8 lip 2015 13:04
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 42/2014 Starosty Piskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.

środa, 8 lip 2015 13:05
w sprawie powołania komisji gwarancyjnej robót związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa i przebudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu"

Zarządzenie nr 43/2014 Starosty Piskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.

środa, 8 lip 2015 13:06
w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie piskim w 2015 r.

Zarządzenie nr 44/2014 Starosty Piskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.

środa, 8 lip 2015 13:07
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie w piskim w 2015 r.

Zarządzenie nr 45/2014 Starosty Piskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

środa, 8 lip 2015 13:10
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu /zasobu nieruchomości Skarbu Państwa/

Zarządzenie nr 46/2014 Starosty Piskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

środa, 8 lip 2015 13:11
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu /druków ścisłego zarachowania i innych druków/

Zarządzenie nr 47/2014 Starosty Piskiego z dnia 31 grudnia 2014 r.

środa, 8 lip 2015 13:13
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu /gruntów powiatu/

Zarządzenie nr 48/2014 Starosty Piskiego z dnia 31 grudnia 2014 r.

środa, 8 lip 2015 13:14
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu