BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2002 Starosty Piskiego z dnia 28 stycznia 2002r.

środa, 2 sie 2006 13:39
w sprawie zbycia zbędnego wyposażenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zarządzenie Nr 2/2002 Starosty Piskiego z dnia 04 lutego 2002r.

środa, 2 sie 2006 13:42
w sprawie ustalenia cen za wykonywanie kserokopii, wydruków i wyplotów ze zbiorów powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zarządzenie Nr 3/2002 Starosty Piskiego z dnia 05 lutego 2002r.

środa, 2 sie 2006 13:48
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie Nr 4/2002 Starosty Piskiego z dnia 19 kwietnia 2002r.

środa, 2 sie 2006 13:51
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 6/2002 Starosty Piskiego z dnia 30 kwietnia 2002r.

środa, 2 sie 2006 13:56
w sprawie powołania komisji do przeglądu urządzeń alarmowych i nadawczych

Zarządzenie Nr 7/2002 Starosty Piskiego z dnia 17 maja 2002r.

środa, 2 sie 2006 13:59
w sprawie zasad procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, wstępnej oceny celowości tych wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli

Zarządzenie Nr 8/2002 Starosty Piskiego z dnia 21 maja 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:03
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej wiedzę kandydatów na kierowców taksówek osobowych oraz kierowców taksówek osobowych w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie Nr 9/2002 Starosty Piskiego z dnia 18 czerwca 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:06
w sprawie zmian w Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 10/2002 Starosty Piskiego z dnia 03 lipca 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:10
w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadzceń socjalnych Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 11/2002 Starosty Piskiego z dnia 04 lipca 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:25
w sprawie powołania Powiatowego Sztabu Kryzysowego

Zarządzenie Nr 12/2002 Starosty Piskiego z dnia 15 lipca 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:35
w sprawie powołania komisji do określenia wysokości strat w szkołach i placówkach powiatu piskiego

Zarządzenie Nr 13/2002 Starosty Piskiego z dnia 30 lipca 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:38
w sprawie zasad postępowania ze zwróconymi, zużytymi tablicami rejestracyjnymi pojazdów

Zarządzenie Nr 14/2002 Starosty Piskiego z dnia 01 sierpnia 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:39
w sprawie powierzenia zadań służby bhp

Zarządzenie Nr 14A/2002 Starosty Piskiego z dnia 30 sierpnia 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:41
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej 30.000 EURO

Zarządzenie Nr 15/2002 Starosty Piskiego z dnia 16 października 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:43
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie Nr 16/2002 Starosty Piskiego z dnia 29 października 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:49
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej 30.000 EURO

Zarządzenie Nr 17/2002 Starosty Piskiego z dnia 04 listopada 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:51
w sprawie odwołania Powiatowego Sztabu Kryzysowego

Zarządzenie Nr 18/2002 Starosty Piskiego z dnia 02 grudnia 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:52
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 19/2002 Starosty Piskiego z dnia 12 grudnia 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:55
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie Nr 20/2002 Starosty Piskiego z dnia 23 grudnia 2002r.

środa, 2 sie 2006 14:57
w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własnośc Skarbu Państwa