BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Piskiego z dnia 11.01.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 12:50
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.01.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 12:53
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Piskiego z dnia 01.02.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 12:55
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów komunalnych należących do Gminy Orzysz, położonych na terenie Gminy Orzysz, Powiat Piski

Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Piskiego z dnia 01.02.2016 r.

wtorek, 13 cze 2017 08:47
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Piskiego z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Piskiego z dnia 25.02.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 12:57
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Piskiego z dnia 25.02.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 12:58
w sprawie powołania Komisji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Piskiego z dnia 25.02.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 12:59
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2016 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 14:36
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:01
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2016", "Karta Rowerowa 2016", "Karta Motorowerowa 2016" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Piskiego z dnia 11.03.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:03
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Piskiego z dnia 11.03.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:04
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Piskiego z dnia 11.03.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:05
w sprawie powołania komisji do ponownego ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym

Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Piskiego z dnia 31.03.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:06
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 14/2016 Starosty Piskiego z dnia 31.03.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:07
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 15/2016 Starosty Piskiego z dnia 18.04.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:09
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 16/2016 Starosty Piskiego z dnia 18.04.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:10
w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Piskiego z dnia 19.04.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:11
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 18/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.04.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:12
w sprawie przyjęcia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 19/2016 Starosty Piskiego z dnia 16.05.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:14
w sprawie zatwierdzenia wartości jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 20/2016 Starosty Piskiego z dnia 16.05.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:18
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Piskiego z dnia 27.05.2016 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 14:37
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 22/2016 Starosty Piskiego z dnia 08.06.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:20
zmieniające Zarządzenie nr 34/2012 w sprawie zapewnienia pracownikom Starostwa Powiatowego w Piszu higienicznych warunków pracy

Zarządzenie nr 23/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.06.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:22
zmieniające Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty z dnia 29.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 24/2016 Starosty Piskiego z dnia 15.06.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:24
w sprawie powołania komisji w celu dokonania wyceny składników majątku ujawnionego w protokole z przeglądu składników majątku z dnia 15 listopada 2015 r. znajdującego się na stanie Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 25/2016 Starosty Piskiego z dnia 27.06.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:26
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 26/2016 Starosty Piskiego z dnia 27.06.2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 13:27
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 27/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.07.2016 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 14:39
w sprawie ustalenia wykazu podmiotów przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej

Zarządzenie nr 28/2016 Starosty Piskiego z dnia 25.07.2016 r.

środa, 12 paź 2016 13:41
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 29/2016 Starosty Piskiego z dnia 25.07.2016 r.

środa, 12 paź 2016 13:43
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 37/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.

Zarządzenie nr 30/2016 Starosty Piskiego z dnia 28.07.2016 r.

środa, 12 paź 2016 13:46
w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Piskiego z dnia 05.08.2016 r.

środa, 12 paź 2016 13:48
w sprawie określenia zasad postępowania ze zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone jest Starostwo Powiatowe w Piszu

Zarządzenie nr 32/2016 Starosty Piskiego z dnia 08.08.2016 r.

środa, 12 paź 2016 13:50
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 33/2016 Starosty Piskiego z dnia 18.08.2016 r.

środa, 12 paź 2016 13:52
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 34/2016 Starosty Piskiego z dnia 02.09.2016 r.

środa, 12 paź 2016 13:55
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 35/2016 Starosty Piskiego z dnia 02.09.2016 r.

środa, 12 paź 2016 13:56
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 36/2016 Starosty Piskiego z dnia 12.09.2016 r.

środa, 12 paź 2016 13:59
w sprawie egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych

Zarządzenie nr 37/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.09.2016 r.

środa, 12 paź 2016 14:01
zmieniające Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 38/2016 Starosty Piskiego z dnia 15.09.2016 r.

środa, 12 paź 2016 14:03
w sprawie przyjęcia dokumentacji spraw będących w toku oraz teczek z dokumentami spraw załatwionych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 39/2016 Starosty Piskiego z dnia 05.10.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:45
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników oraz ich likwidacji

Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Piskiego z dnia 11.10.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:47
w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim

Zarządzenie nr 41/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.10.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:49
w sprawie powierzenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Piszu realizacji Umowy nr WRR/000235/14/D z dnia 11 października 2016 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G

Zarządzenie nr 42/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.10.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:50
w sprawie ustalenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Piskiego z dnia 28.10.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:52
w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie oraz procedur kontroli ich stosowania w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 44/2016 Starosty Piskiego z dnia 02.11.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:53
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 45/2016 Starosty Piskiego z dnia 10.11.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:55
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 46/2016 Starosty Piskiego z dnia 10.11.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:57
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 47/2016 Starosty Piskiego z dnia 10.11.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:57
w sprawie powołania komisji do odbioru pracy geodezyjnej

Zarządzenie nr 48/2016 Starosty Piskiego z dnia 18.11.2016 r.

środa, 7 cze 2017 11:11
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2012 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie utworzenia oraz przygotowania stanowiska kierowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Piskiego z dnia 30.11.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:58
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 50/2016 Starosty Piskiego z dnia 06.12.2016 r.

środa, 15 lut 2017 12:59
W sprawie powołania komisji do odbioru pracy geodezyjnej

Zarządzenie nr 51/2016 Starosty Piskiego z dnia 08.12.2016 r.

środa, 15 lut 2017 13:00
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie w 2017 roku

Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.12.2016 r.

środa, 15 lut 2017 13:02
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 53/2016 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2016 r.

środa, 15 lut 2017 13:03
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 54/2016 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2016 r.

środa, 15 lut 2017 13:06
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 55/2016 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2016 r.

środa, 15 lut 2017 13:07
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 56/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2016 r.

środa, 7 cze 2017 11:17
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2017 roku

Zarządzenie nr 57/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2016 r.

środa, 15 lut 2017 13:08
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Rynku Pracy

Zarządzenie nr 58/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2016 r.

środa, 15 lut 2017 13:09
w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 59/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2016 r.

środa, 15 lut 2017 13:10
w sprawie zatwierdzenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa