BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 104/3/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.12.2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej dla otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2019 – 2023: ,,Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych” ,,Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi” ,,Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 26 mar 2019 12:02
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2019 13:17
Opublikował(a): Monika Puchalska
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 572 razy