BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 97/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu do podejmowania czynności w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO), Osi Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 lut 2018 14:48
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2018 15:05
Opublikował(a): Monika Mentel
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 517 razy