BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 61/188/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2023

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK„ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 lis 2023 17:16
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2023 08:25
Opublikował(a): Aleskandra Królicka
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 21 razy