BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 55/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.08.2019

w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu do podejmowania czynności w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO), Osi Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 paź 2019 10:15
Data opublikowania: środa, 2 paź 2019 10:45
Opublikował(a): Monika Mentel
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 432 razy