BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2027

poniedziałek, 14 lis 2022 12:57
Uchwała nr 121/158/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2023 R.

poniedziałek, 14 lis 2022 13:08
Uchwała nr 122/158/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2023 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

czwartek, 15 gru 2022 08:14

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2023 rok

czwartek, 15 gru 2022 08:17

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2023 rok

czwartek, 15 gru 2022 08:18

Uchwała nr LII/297/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

piątek, 30 gru 2022 12:06

Uchwała nr LII/298/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 30 gru 2022 12:10

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

poniedziałek, 6 lut 2023 08:59
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-80/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Piskiego na 2023 rok

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

poniedziałek, 6 lut 2023 09:01
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-81/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2023

Uchwała nr LIV/303/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

piątek, 24 lut 2023 09:49

Uchwała nr LIV/304/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 24 lut 2023 09:55

Uchwała nr 15/174/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

wtorek, 14 mar 2023 14:22

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2022 R.

czwartek, 16 mar 2023 11:35

Uchwała nr 16/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2022

czwartek, 16 mar 2023 11:36

Uchwała nr 17/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2022

czwartek, 16 mar 2023 12:01

Uchwała nr 18/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r.

czwartek, 16 mar 2023 12:05
Uchwała nr 18/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2022

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2022

czwartek, 23 mar 2023 14:16