BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2027

poniedziałek, 14 lis 2022 12:57
Uchwała nr 121/158/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2023 R.

poniedziałek, 14 lis 2022 13:08
Uchwała nr 122/158/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2023 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

czwartek, 15 gru 2022 08:14

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2023 rok

czwartek, 15 gru 2022 08:17

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2023 rok

czwartek, 15 gru 2022 08:18

Uchwała nr LII/297/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

piątek, 30 gru 2022 12:06

Uchwała nr LII/298/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 30 gru 2022 12:10

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

poniedziałek, 6 lut 2023 08:59
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-80/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Piskiego na 2023 rok

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

poniedziałek, 6 lut 2023 09:01
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-81/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2023

Uchwała nr LIV/303/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

piątek, 24 lut 2023 09:49

Uchwała nr LIV/304/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 24 lut 2023 09:55

Uchwała nr 15/174/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

wtorek, 14 mar 2023 14:22

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2022 R.

czwartek, 16 mar 2023 11:35

Uchwała nr 16/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2022

czwartek, 16 mar 2023 11:36

Uchwała nr 17/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2022

czwartek, 16 mar 2023 12:01

Uchwała nr 18/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r.

czwartek, 16 mar 2023 12:05
Uchwała nr 18/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2022

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2022

czwartek, 23 mar 2023 14:16

Uchwała nr 24/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 marca 2023 r.

poniedziałek, 3 kwi 2023 08:17
Uchwała nr 24/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2022

Uchwała nr 25/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 marca 2023 r.

poniedziałek, 3 kwi 2023 08:28
Uchwała nr 25/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr LVI/314/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027.

poniedziałek, 3 kwi 2023 08:29

Uchwała nr LVI/315/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

poniedziałek, 3 kwi 2023 08:33

Uchwała nr 27/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

czwartek, 13 kwi 2023 09:30

Uchwała nr 28/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 kwietnia 2023 r.

czwartek, 13 kwi 2023 09:33
Uchwała nr 28/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2023 R.

piątek, 21 kwi 2023 12:02

Uchwała nr LVII/320/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

piątek, 28 kwi 2023 10:43

Uchwała nr LVII/321/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:46

Uchwała nr LVII/322/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 kwietnia 2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:53
Uchwała nr LVII/322/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2022

piątek, 5 maj 2023 13:53

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

wtorek, 9 maj 2023 10:07

Uchwała nr LVIII/325/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2023 r.

czwartek, 25 maj 2023 11:01
Uchwała nr LVIII/325/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2022 r.

Uchwała nr LVIII/327/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

czwartek, 25 maj 2023 11:05

Uchwała nr LVIII/328/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

czwartek, 25 maj 2023 11:07

Uchwała nr LIX/329/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r.

piątek, 30 cze 2023 14:34
Uchwała nr LIX/329/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2022 rok

Uchwała nr LIX/330/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r.

piątek, 30 cze 2023 14:38
Uchwała nr LIX/330/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr LIX/335/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

piątek, 30 cze 2023 14:09

Uchwała nr LIX/336/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 30 cze 2023 14:14

Uchwała nr 59/187/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

poniedziałek, 10 lip 2023 12:53

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2023 R.

poniedziałek, 31 lip 2023 12:48

Uchwała nr 62/188/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

poniedziałek, 31 lip 2023 12:49

Uchwała nr LX/345/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

piątek, 1 wrz 2023 12:28

Uchwała nr LX/346/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 1 wrz 2023 12:32

Uchwała nr 69/194/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

czwartek, 14 wrz 2023 11:54

Uchwała nr LXI/348/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

czwartek, 28 wrz 2023 12:45

Uchwała nr LXI/349/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

czwartek, 28 wrz 2023 12:36

Uchwała nr 73/196/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 29 wrz 2023 10:10

Uchwała nr 74/197/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

środa, 11 paź 2023 10:35

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2023 R.

poniedziałek, 23 paź 2023 10:57

Uchwała nr 81/199/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu

środa, 25 paź 2023 10:07

Uchwała nr LXII/352/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

poniedziałek, 30 paź 2023 08:54

Uchwała nr LXII/353/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

poniedziałek, 30 paź 2023 08:58

Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-383/23 SO RIO w Olsztynie z dnia 9 listopada 2023 roku

piątek, 10 lis 2023 07:59

Uchwała nr 91/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 17 lis 2023 11:48

Uchwała nr LXIII/362/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

piątek, 1 gru 2023 13:53

Uchwała nr LXIII/363/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 1 gru 2023 13:57

Uchwała nr LXIV/364/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

piątek, 22 gru 2023 11:52

Uchwała nr LXIV/365/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

piątek, 22 gru 2023 11:57

Uchwała nr LXIV/366/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023

piątek, 22 gru 2023 12:06

Uchwała nr 98/209/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

środa, 3 sty 2024 10:25