BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2017

poniedziałek, 12 lis 2012 14:40
Uchwała nr 68/70/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2013-2017

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2013 ROK

poniedziałek, 12 lis 2012 14:51

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na lata 2013-2017

poniedziałek, 26 lis 2012 13:09

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

poniedziałek, 26 lis 2012 13:13

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2013 rok

poniedziałek, 26 lis 2012 13:14

Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

poniedziałek, 31 gru 2012 11:48

Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2013 r.

poniedziałek, 31 gru 2012 11:57

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jst WPF na lata 2013-2017 oraz uchwały budżetowej na rok 2013

czwartek, 17 sty 2013 14:47

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Piskiego na 2013 rok

czwartek, 17 sty 2013 14:50

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

środa, 27 lut 2013 14:02

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2012

wtorek, 19 mar 2013 09:52

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2012

wtorek, 19 mar 2013 10:01
Uchwała nr 8/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2012

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU ZA ROK 2012

wtorek, 19 mar 2013 10:05
Uchwała nr 9/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2012

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU ZA ROK 2012

wtorek, 19 mar 2013 10:07
Uchwała nr 10/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2012

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

wtorek, 26 mar 2013 08:53

Uchwała nr XXIX/200/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

środa, 3 kwi 2013 12:52

Uchwała nr XXIX/201/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

środa, 3 kwi 2013 12:56

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2013 R.

poniedziałek, 22 kwi 2013 14:46

Uchwała nr 26/84/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 kwietnia 2013 r.

wtorek, 30 kwi 2013 09:19
Uchwała nr 26/84/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu”

Uchwała nr XXX/204/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

wtorek, 30 kwi 2013 09:24

Uchwała nr XXX/205/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

wtorek, 30 kwi 2013 09:28

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2012

środa, 22 maj 2013 08:25

Opinia SO RIO w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2012 r.

środa, 22 maj 2013 08:35

Uchwała nr XXXI/206/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r.

środa, 29 maj 2013 13:22
Uchwała nr XXXI/206/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu

Uchwała nr XXXI/211/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiegona lata 2013-2017

środa, 29 maj 2013 13:28

Uchwała nr XXXI/212/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

środa, 29 maj 2013 13:51

Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013 - 2017.

czwartek, 4 lip 2013 08:47

Uchwała nr XXXII/216/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

czwartek, 4 lip 2013 09:16

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2013 R.

poniedziałek, 22 lip 2013 14:19

Uchwała nr 52/94/2013 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20 sierpnia 2013 r.

środa, 21 sie 2013 09:28
Uchwała nr 52/94/2013 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2013 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 53/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 sierpnia 2013 r.

środa, 21 sie 2013 10:14
Uchwała nr 53/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2013 roku

Uchwała nr 54/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 sierpnia 2013 r.

środa, 21 sie 2013 10:22
Uchwała nr 54/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2013 roku

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

wtorek, 3 wrz 2013 13:48
Uchwała Nr RIO. VIII-0120-422/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Piszu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Uchwała nr XXXIII/221/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013 - 2017

środa, 4 wrz 2013 09:53

Uchwała nr XXXIII/222/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

sobota, 4 wrz 3013 10:45

Uchwała nr XXXIV/229/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013 - 2017

poniedziałek, 30 wrz 2013 12:29

Uchwała nr XXXIV/230/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

poniedziałek, 30 wrz 2013 13:46

Uchwała Nr 75/98/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 października 2013 r.

czwartek, 7 lis 2013 10:19
Uchwała Nr 75/98/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 października 2013 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

czwartek, 7 lis 2013 10:40
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-500/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat w Piszu kredytu w kwocie 2.100.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu.

Uchwała nr XXXV/239/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

czwartek, 7 lis 2013 11:10

Uchwała nr XXXV/240/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

czwartek, 7 lis 2013 11:39

Uchwała nr XXXVI/246/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013 - 2017.

czwartek, 28 lis 2013 12:26

Uchwała nr XXXVI/247/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

czwartek, 28 lis 2013 13:07

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2013 R.

środa, 18 gru 2013 09:01

Uchwała nr XXXVII/250/13 Rady Powiatu Pisz z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017.

poniedziałek, 20 sty 2014 08:40

Uchwała nr XXXVII/251/13 Rady Powiatu Pisz z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

poniedziałek, 20 sty 2014 09:08

Uchwała nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2013 r.

poniedziałek, 20 sty 2014 09:20

Uchwała nr 92/106/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

poniedziałek, 20 sty 2014 09:34