BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.

wtorek, 19 lis 2013 10:15
Uchwała nr 77/101/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2014 - 2017.

Projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2014 rok

wtorek, 19 lis 2013 10:37
Uchwała nr 78/101/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2014 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

wtorek, 3 gru 2013 11:32

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na lata 2014 - 2017.

wtorek, 3 gru 2013 11:36

Uchwała nr XXXVII/253/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2017.

poniedziałek, 20 sty 2014 10:45

Uchwała nr XXXVII/254/13 Rady Powiatu Pisz z 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2014 r.

poniedziałek, 20 sty 2014 11:40

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jst WPF na lata 2014-2017 oraz uchwały budżetowej na rok 2014

piątek, 31 sty 2014 13:02

Uchwała nr XXXIX/260/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2017.

poniedziałek, 10 mar 2014 09:28

Uchwała nr XXXIX/261/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

poniedziałek, 10 mar 2014 11:41

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2013 ROK.

poniedziałek, 10 mar 2014 09:20

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2013

czwartek, 20 mar 2014 12:31

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2013

czwartek, 20 mar 2014 12:37
Uchwała nr 31/112/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU ZA ROK 2013.

czwartek, 20 mar 2014 12:42
Uchwała nr 32/112/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2013.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU ZA ROK 2013.

czwartek, 20 mar 2014 12:57
Uchwała nr 33/112/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego W PRANIU ZA ROK 2013.

Uchwała nr XL/265/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2017.

poniedziałek, 31 mar 2014 08:54

Uchwała nr XL/266/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

poniedziałek, 31 mar 2014 09:10

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie przedłożenia przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

poniedziałek, 7 kwi 2014 09:37

Uchwała nr XLI/269/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2017.

wtorek, 29 kwi 2014 12:12

Uchwała nr XLI/270/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

wtorek, 29 kwi 2014 12:42

Opinia SO RIO w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2013 r.

piątek, 23 maj 2014 08:59

Informacja dotycząca roku budżetowego 2013.

wtorek, 27 maj 2014 12:40

Uchwala nr XLII/271/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 maja 2014 r.

piątek, 30 maj 2014 09:37
Uchwała nr XLII/271/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2013 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu.

Uchwała nr XLII/276/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

piątek, 30 maj 2014 09:54

Uchwała nr XLIII/281/14 Rady Powiatu Pisz z 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2017.

środa, 2 lip 2014 10:22

Uchwała nr XLIII/282/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

środa, 2 lip 2014 10:26

Uchwała nr 59/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r.

czwartek, 28 sie 2014 14:01
Uchwała nr 59/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2014 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwała nr 60/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r.

czwartek, 28 sie 2014 14:09
Uchwała nr 60/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2014 r.

Uchwała nr 61/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r.

czwartek, 28 sie 2014 14:14
Uchwała nr 61/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2014 r.

Uchwała nr XLIV/288/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

poniedziałek, 1 wrz 2014 12:30

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

piątek, 12 wrz 2014 12:40
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-417/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 05 września 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Piszu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Uchwała nr XLV/291/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2017.

wtorek, 30 wrz 2014 11:51

Uchwała nr XLV/292/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

wtorek, 30 wrz 2014 11:56

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu

środa, 22 paź 2014 08:42
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-457/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 października 2014 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu w kwocie 4.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Piskiego.

Uchwała nr XLVI/303/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2018

środa, 5 lis 2014 12:33

Uchwała nr XLVI/304/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

środa, 5 lis 2014 12:39

Uchwała nr II/11/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2018.

wtorek, 30 gru 2014 12:59

Uchwała nr II/12/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

wtorek, 30 gru 2014 13:04

Uchwała nr II/13/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014 r.

wtorek, 30 gru 2014 13:09

Uchwała nr 5/4/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2014 r.

poniedziałek, 5 sty 2015 08:20