BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2023

czwartek, 15 lis 2018 08:28
Uchwała nr 98/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2019 R.

czwartek, 15 lis 2018 08:38
Uchwała nr 99/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2019 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

środa, 19 gru 2018 12:51

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2019 rok

środa, 19 gru 2018 12:55

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2019 rok

poniedziałek, 31 gru 2018 11:53

Uchwała nr IV/19/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

poniedziałek, 31 gru 2018 13:13

Uchwała nr IV/20/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2019 r.

poniedziałek, 31 gru 2018 13:17

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

piątek, 18 sty 2019 07:50
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-21/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2019

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2018 R.

czwartek, 21 lut 2019 09:01

Uchwała nr VI/28/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

poniedziałek, 4 mar 2019 09:08

Uchwała nr 16/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2018

wtorek, 19 mar 2019 13:46

Uchwała nr 17/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2018

wtorek, 19 mar 2019 13:53

Uchwała nr 18/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r.

wtorek, 19 mar 2019 13:56
Uchwała nr 18/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2018

Uchwała nr 19/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r.

wtorek, 19 mar 2019 13:58
Uchwała nr 19/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2018

Uchwała nr VII/35/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023.

piątek, 29 mar 2019 13:33

Uchwała nr VII/36/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

piątek, 29 mar 2019 13:35

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2018

poniedziałek, 8 kwi 2019 14:08

Uchwała nr 22/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2018 rok

czwartek, 11 kwi 2019 10:07

Uchwała nr 23/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 kwietnia 2019 r.

czwartek, 11 kwi 2019 10:15
Uchwała nr 23/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2018

Uchwała nr 24/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

czwartek, 11 kwi 2019 10:18

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 R.

środa, 24 kwi 2019 12:54

Uchwała nr 29/21/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

wtorek, 30 kwi 2019 11:50

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

środa, 15 maj 2019 13:46

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2018

piątek, 17 maj 2019 10:01

Uchwała nr IX/43/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 maja 2019 r.

piątek, 31 maj 2019 13:23
Uchwała nr IX/43/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała nr IX/48/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

piątek, 31 maj 2019 13:26

Uchwała nr IX/49/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

piątek, 31 maj 2019 13:28

Uchwała nr X/52/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r.

czwartek, 27 cze 2019 12:23
Uchwała nr X/52/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr X/56/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

czwartek, 27 cze 2019 12:28

Uchwała nr X/57/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

czwartek, 27 cze 2019 12:32

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2019 R.

piątek, 26 lip 2019 14:24

Uchwała nr 49/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 sierpnia 2019 r.

poniedziałek, 26 sie 2019 13:45
Uchwała nr 49/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 50/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 sierpnia 2019 r.

poniedziałek, 26 sie 2019 13:52
Uchwała nr 50/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2019 roku

Uchwała nr 51/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 sierpnia 2019 r.

poniedziałek, 26 sie 2019 13:55
Uchwała nr 51/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2019 roku

Uchwała nr XI/73/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

poniedziałek, 2 wrz 2019 12:47

Uchwała nr XI/74/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

poniedziałek, 2 wrz 2019 12:51

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2019 roku

środa, 11 wrz 2019 14:06

Uchwała nr 66/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 września 2019 r.

środa, 25 wrz 2019 10:32
Uchwała nr 66/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Piskiego na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025

Uchwała nr XII/81/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

piątek, 27 wrz 2019 12:50

Uchwała nr XII/82/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

piątek, 27 wrz 2019 12:54

Uchwała nr 74/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

środa, 16 paź 2019 12:19

Uchwała nr 75/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 października 2019 r.

środa, 16 paź 2019 12:29
Uchwała nr 75/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2019 R.

środa, 23 paź 2019 10:38

Uchwała nr XIII/100/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

poniedziałek, 4 lis 2019 09:51

Uchwała nr XIII/101/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

poniedziałek, 4 lis 2019 10:00

Uchwała nr XIV/109/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

piątek, 29 lis 2019 13:09

Uchwała nr XIV/110/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

piątek, 29 lis 2019 13:12

Uchwała nr XV/113/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

wtorek, 31 gru 2019 11:57

Uchwała nr XV/115/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

wtorek, 31 gru 2019 11:08

Uchwała nr XV/116/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

wtorek, 31 gru 2019 11:18

Uchwała nr XV/117/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2019

wtorek, 31 gru 2019 11:29

Uchwała nr 95/48/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

piątek, 3 sty 2020 13:38