BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2017 ROK

środa, 16 lis 2016 13:50
Uchwała nr 96/69/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2017 r.

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2021

środa, 16 lis 2016 13:42
Uchwała nr 95/69/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

środa, 7 gru 2016 14:43

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na lata 2017-2021

środa, 7 gru 2016 14:47

Uchwała nr XXV/164/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

piątek, 30 gru 2016 14:00

Uchwała nr XXV/165/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2017 r.

poniedziałek, 2 sty 2017 14:59

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2017 roku

piątek, 27 sty 2017 12:11

Uchwała nr XXVI/167/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

piątek, 27 sty 2017 12:22

Uchwała nr XXVI/168/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

piątek, 27 sty 2017 12:35

Uchwała Nr XXVI/169/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 stycznia 2017 r.

piątek, 27 sty 2017 12:41
Uchwała Nr XXVI/169/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację zadania pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2016 R.

piątek, 17 lut 2017 11:02

Uchwała nr 10/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2016

piątek, 10 mar 2017 13:52

Uchwała nr 11/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2016

piątek, 10 mar 2017 13:57

Uchwała nr 12/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r.

piątek, 10 mar 2017 14:03
Uchwała nr 12/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2016

Uchwała nr 13/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r.

piątek, 10 mar 2017 14:04
Uchwała nr 13/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2016

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2016 rok

piątek, 31 mar 2017 09:15

Uchwała nr XXVIII/180/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu

piątek, 31 mar 2017 12:22

Uchwała nr XXVIII/181/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

piątek, 31 mar 2017 12:28

Uchwała nr XXVIII/182/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

piątek, 31 mar 2017 12:31

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2017 R.

poniedziałek, 24 kwi 2017 10:47

Uchwała nr XXIX/187/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

piątek, 28 kwi 2017 12:41

Uchwała nr XXIX/187/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

piątek, 28 kwi 2017 12:55

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2016 rok

poniedziałek, 15 maj 2017 13:59

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2016

czwartek, 18 maj 2017 14:16

Uchwała nr XXX/189/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2017 r.

piątek, 26 maj 2017 13:27
Uchwała nr XXX/189/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała nr XXX/193/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

piątek, 26 maj 2017 13:29

Uchwała nr XXXI/204/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

piątek, 30 cze 2017 14:23

Uchwała nr XXXI/205/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

piątek, 30 cze 2017 14:15

Uchwała nr 59/93/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

wtorek, 11 lip 2017 08:56

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2017 R.

czwartek, 20 lip 2017 11:16

Uchwała nr 61/94/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

środa, 9 sie 2017 08:25

Uchwała nr 73/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 28 sie 2017 13:30
Uchwała nr 73/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 74/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 28 sie 2017 13:49
Uchwała nr 74/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Uchwała nr 75/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 28 sie 2017 13:53
Uchwała nr 75/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2017 roku

Uchwała nr XXXII/217/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

piątek, 1 wrz 2017 10:28

Uchwała nr XXXII/218/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

piątek, 1 wrz 2017 10:33

Uchwała nr XXXII/219/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r.

piątek, 1 wrz 2017 10:40
Uchwała nr XXXII/219/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Orzysz na realizację zadania „Remont grobu Michała Kajki w miejscowości Ogródek”

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2017 roku

wtorek, 12 wrz 2017 10:15

Uchwała nr 77/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

środa, 13 wrz 2017 10:30

Uchwała nr XXXIII/226/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

piątek, 29 wrz 2017 11:57

Uchwała nr XXXIII/227/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

piątek, 29 wrz 2017 12:03

Uchwała nr XXXIII/228/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r.

piątek, 29 wrz 2017 12:09
Uchwała nr XXXIII/228/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na usuwanie skutków nawałnicy.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2017 R.

piątek, 20 paź 2017 11:22

Uchwała nr XXXIV/233/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

czwartek, 26 paź 2017 12:40

Uchwała nr XXXIV/234/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

czwartek, 26 paź 2017 12:48

Uchwała nr XXXIV/235/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2017 r.

czwartek, 26 paź 2017 12:54
Uchwała nr XXXIV/235/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Orzysz na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogowej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu”

Uchwała nr XXXIV/236/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2017 r.

czwartek, 26 paź 2017 12:56
Uchwała nr XXXIV/236/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Biała Piska na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w kierunku Cmentarza Komunalnego w mieście Biała Piska na działkach o numerach geod. 167/2 i 257/4”

Uchwała nr 88/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2017 r.

środa, 8 lis 2017 08:16
Uchwała nr 88/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-529/17 SO RIO w Olsztynie z dnia 10 listopada 2017 roku

czwartek, 16 lis 2017 13:14
Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała nr 92/108/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

wtorek, 21 lis 2017 11:40

Uchwała nr XXXV/241/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

piątek, 1 gru 2017 14:03

Uchwała nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

piątek, 1 gru 2017 14:27

Uchwała nr XXXVI/248/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

piątek, 29 gru 2017 12:33

Uchwała nr XXXVI/249/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

piątek, 29 gru 2017 12:39

Uchwała nr XXXVI/250/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017

piątek, 29 gru 2017 12:44

Uchwała nr 108/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

wtorek, 2 sty 2018 12:03