BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2026

poniedziałek, 15 lis 2021 09:43
Uchwała nr 87/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2022 R.

poniedziałek, 15 lis 2021 09:54
Uchwała nr 88/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2022 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2022 rok

poniedziałek, 13 gru 2021 10:09

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2022 rok

poniedziałek, 13 gru 2021 10:11

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

poniedziałek, 13 gru 2021 10:12

Uchwała nr XXXIX/230/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 10:42
Uchwała nr XXXIX/230/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXXIX/231/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026.

poniedziałek, 3 sty 2022 10:40

Uchwała nr XXXIX/232/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2022 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 10:30