BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020.

poniedziałek, 17 lis 2014 10:04
Uchwała nr 85/133/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu WPF powitu piskiego na lata 2015 - 2020.

Projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2015 rok

poniedziałek, 17 lis 2014 10:11
Uchwała nr 86/133/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2015r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

poniedziałek, 8 gru 2014 10:50

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na 2015 - 2020.

poniedziałek, 8 gru 2014 10:55

Uchwała nr III/21/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015 - 2020.

piątek, 6 lut 2015 14:06

Uchwała nr III/22/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2015 r.

piątek, 6 lut 2015 14:09

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 R.

poniedziałek, 23 lut 2015 09:13

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jst WPF na lata 2015-2020 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2015 r.

poniedziałek, 2 mar 2015 08:18

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2014

poniedziałek, 30 mar 2015 09:47
Uchwała nr 26/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2014

Uchwała nr 27/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2014

poniedziałek, 30 mar 2015 10:02

Uchwała nr 28/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

poniedziałek, 30 mar 2015 10:07
Uchwała nr 28/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2014

Uchwała nr 29/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

poniedziałek, 30 mar 2015 10:09
Uchwała nr 29/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2014

Uchwała nr V/32/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

poniedziałek, 30 mar 2015 10:23

Uchwała nr V/33/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

poniedziałek, 30 mar 2015 10:12

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok

poniedziałek, 20 kwi 2015 09:39

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-228/15 SO RIO w Olsztynie z dnia 11 maja 2015 r.

środa, 20 maj 2015 11:50
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-228/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2014 rok

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2014

czwartek, 28 maj 2015 07:52

Uchwała nr VII/40/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

czwartek, 28 maj 2015 08:25
Uchwała nr VII/40/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2014 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała nr VII/48/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

czwartek, 28 maj 2015 07:57

Uchwała nr VII/49/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r. r.

czwartek, 28 maj 2015 08:11

Uchwała nr VIII/55/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

piątek, 26 cze 2015 13:16

Uchwała nr VIII/56/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

piątek, 26 cze 2015 13:21

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2015 R.

czwartek, 6 sie 2015 11:13

Uchwała nr 58/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku

piątek, 7 sie 2015 13:26
Uchwała nr 58/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 59/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku

piątek, 7 sie 2015 13:30
Uchwała nr 59/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2015 roku

Uchwała nr 60/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku

piątek, 7 sie 2015 13:33
Uchwała nr 60/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2015 roku

Opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Piszu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku

piątek, 21 sie 2015 10:56
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-334/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Piszu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku

Uchwała nr IX/63/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 13:22

Uchwała nr X/71/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

poniedziałek, 28 wrz 2015 13:46

Uchwała nr X/72/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

poniedziałek, 28 wrz 2015 13:52

Uchwała nr 71/29/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 września 2015 r.

czwartek, 12 lis 2015 11:34
Uchwała nr 71/29/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020

Uchwała nr 72/30/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 6 października 2015 r.

piątek, 9 paź 2015 13:55
Uchwała nr 72/30/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 6 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2015 R.

czwartek, 22 paź 2015 13:52

Opinia o możliwości spłaty kredytu w wysokości 4.000.000 zł przez Powiat Piski na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

środa, 28 paź 2015 12:53
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-422/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu w wysokości 4.000.000 zł przez Powiat Piski na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Uchwała nr XI/76/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

piątek, 30 paź 2015 13:58

Uchwała nr XI/77/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

piątek, 30 paź 2015 13:50

Uchwała nr XII/82/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

piątek, 27 lis 2015 14:24

Uchwała nr XII/83/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

piątek, 27 lis 2015 14:31

Uchwała nr XIII/92/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

czwartek, 31 gru 2015 10:18

Uchwała nr XIII/93/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

czwartek, 31 gru 2015 10:29

Uchwała nr XIII/94/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015

czwartek, 31 gru 2015 10:36

Uchwała nr 92/38/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

wtorek, 5 sty 2016 10:51