BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2009 ROK

środa, 26 lis 2008 08:04

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie budżetu na 2009 r.

wtorek, 13 sty 2009 14:33

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2009 r.

wtorek, 13 sty 2009 14:37

Uchwała nr 1/83/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Piskiego na rok 2009

piątek, 16 sty 2009 08:02

Uchwała nr XXVII/165/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

wtorek, 10 mar 2009 14:12

Uchwała nr 3/88/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04 marca 2009 r.

wtorek, 10 mar 2009 14:27
Uchwała nr 3/88/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2008 R.

wtorek, 10 mar 2009 14:40
Uchwała nr 5/88/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 r.

Uchwała nr 4/88/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04 marca 2009 r.

wtorek, 10 mar 2009 14:36
Uchwała nr 4/88/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2008

Uchwała nr XXVIII/172/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

środa, 25 mar 2009 14:15

Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Piskiego sparwozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2008 rok

czwartek, 26 mar 2009 09:34
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-16/09 SO RIO w Olsztynie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedożonym przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2008 rok

Opinia o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Piskiego wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2008 r. z tytułu wykonania budżetu

czwartek, 26 mar 2009 09:39
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-17/09 SO RIO w Olsztynie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piskiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Piskiego za 2008 rok

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2009 R.

piątek, 24 kwi 2009 12:56

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2008

środa, 20 maj 2009 13:51

Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

wtorek, 2 cze 2009 09:20

Uchwała nr 15/97/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

środa, 17 cze 2009 13:32

Uchwała nr XXX/186/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

środa, 25 mar 2009 14:15

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2009 R.

piątek, 21 sie 2009 08:38

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.

piątek, 21 sie 2009 08:42
Uchwała nr 28/105/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009 r.

Uchwała nr 29/105/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17 sierpnia 2009 roku

piątek, 21 sie 2009 08:52
Uchwała nr 29/105/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2009 r.

Uchwała nr 30/105/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17 sierpnia 2009 roku

piątek, 21 sie 2009 08:59
Uchwała nr 30/105/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2009 r.

Uchwała nr XXXI/191/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

wtorek, 8 wrz 2009 10:24

Uchwała nr 32/109/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

środa, 16 wrz 2009 09:14

Uchwała nr XXXII/198/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

piątek, 2 paź 2009 12:24

Uchwała nr 39/112/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

czwartek, 22 paź 2009 13:54

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2009 R.

piątek, 23 paź 2009 10:18

Uchwała nr XXXIII/202/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

piątek, 6 lis 2009 08:11

Uchwała nr XXXIII/203/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2009 r.

piątek, 6 lis 2009 08:24
Uchwała nr XXXIII/203/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu na finansowanie planowanego deficytu Powiatu Piskiego

wtorek, 24 lis 2009 14:19

Uchwała nr XXXIV/206/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

wtorek, 1 gru 2009 08:13

Uchwała nr 50/118/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10 grudnia w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

piątek, 11 gru 2009 14:27

Uchwała nr XXXVI/210/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

czwartek, 7 sty 2010 07:57

Uchwała nr XXXVI/211/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego

czwartek, 7 sty 2010 08:13

Uchwała nr 51/120/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2009 r.

czwartek, 7 sty 2010 08:16