BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2025

czwartek, 14 lis 2019 12:45
Uchwała nr 78/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2020 R.

czwartek, 14 lis 2019 12:51
Uchwała nr 79/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2020 rok

czwartek, 19 gru 2019 12:18

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2020 rok

czwartek, 19 gru 2019 12:21

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

czwartek, 19 gru 2019 12:22

Uchwała nr XV/118/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

wtorek, 31 gru 2019 13:28

Uchwała nr XV/119/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r.

czwartek, 2 sty 2020 09:27

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

piątek, 31 sty 2020 09:10
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-65/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2020

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

piątek, 31 sty 2020 09:13
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-66/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Piskiego na 2020 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2019 R.

środa, 4 mar 2020 13:36

Uchwała nr 20/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2019

piątek, 27 mar 2020 12:13

Uchwała nr 21/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2019

piątek, 27 mar 2020 12:20

Uchwała nr 22/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2019

piątek, 27 mar 2020 12:24

Uchwała nr 23/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2019

piątek, 27 mar 2020 12:29
Uchwała nr 23/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2019

Uchwała nr XVIII/129/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

piątek, 27 mar 2020 12:51

Uchwała nr XVIII/130/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

piątek, 27 mar 2020 12:54

Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

czwartek, 9 kwi 2020 11:29

Uchwała nr 29/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2019 rok

piątek, 24 kwi 2020 13:00

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2019

poniedziałek, 27 kwi 2020 12:30

Uchwała nr XIX/134/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

poniedziałek, 4 maj 2020 12:19

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2020 R.

piątek, 15 maj 2020 09:54

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2019

wtorek, 19 maj 2020 10:34

Uchwała nr XX/136/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

piątek, 29 maj 2020 12:23

Uchwała nr XX/137/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

piątek, 29 maj 2020 12:30

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

poniedziałek, 8 cze 2020 10:19

Uchwała nr XXI/140/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2020 r.

piątek, 26 cze 2020 12:53
Uchwała nr XXI/140/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2019 r.

Uchwała nr XXI/143/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

piątek, 26 cze 2020 12:57

Uchwała nr XXI/144/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

piątek, 26 cze 2020 13:06

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2020 R.

poniedziałek, 10 sie 2020 08:59

Uchwała nr 38/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

poniedziałek, 10 sie 2020 09:00

Uchwała nr 44/68/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

poniedziałek, 10 sie 2020 10:43

Uchwała nr 45/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r.

wtorek, 11 sie 2020 12:49
Uchwała nr 45/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 46/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r.

wtorek, 11 sie 2020 12:54
Uchwała nr 46/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2020 roku

Uchwała nr 47/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r.

wtorek, 11 sie 2020 12:57
Uchwała nr 47/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2020 roku

Uchwała nr XXII/150/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 09:29

Uchwała nr 56/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 września 2020 r.

poniedziałek, 7 wrz 2020 14:11
Uchwała nr 56/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2020 roku

wtorek, 8 wrz 2020 10:30

Uchwała nr 70/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 września 2020 r.

środa, 23 wrz 2020 10:36
Uchwała nr 70/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Piskiego na rok 2021 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2025

Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-403/20 SO RIO w Olsztynie z dnia 21 wrzesnia 2020 roku

piątek, 25 wrz 2020 14:09

Uchwała nr XXIII/156/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2020 r.

piątek, 25 wrz 2020 14:14
Uchwała nr XXIII/156/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/150/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Uchwała nr XXIII/157/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

piątek, 25 wrz 2020 14:19

Uchwała nr XXIII/158/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

piątek, 25 wrz 2020 14:21

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2020 R.

piątek, 23 paź 2020 12:07

Uchwała nr 89/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 października 2020 r.

czwartek, 29 paź 2020 13:50
Uchwała nr 89/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki

Uchwała nr XXIV/160/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

poniedziałek, 2 lis 2020 08:52

Uchwała nr 97/80/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

poniedziałek, 16 lis 2020 11:54

Uchwała nr XXV/162/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

piątek, 27 lis 2020 10:48

Uchwała nr XXV/163/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

piątek, 27 lis 2020 10:55

Uchwała nr 101/82/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

czwartek, 3 gru 2020 09:00

Uchwała nr XXVI/165/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 12:58
Uchwała nr XXVI/165/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na lata 2020-2022

Uchwała nr XXVI/169/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

poniedziałek, 4 sty 2021 13:02

Uchwała nr XXVI/170/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 13:27

Uchwała nr XXVI/171/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 14:02
Uchwała nr XXVI/171/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała nr 111/85/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

piątek, 8 sty 2021 09:11