BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2023

środa, 15 lis 2017 14:18
Uchwała nr 90/107/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2018 R.

środa, 15 lis 2017 14:27
Uchwała nr 91/107/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2018 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2018 rok

środa, 29 lis 2017 13:08
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-596/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Piskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2018 rok.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

środa, 29 lis 2017 13:22
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-597/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Piskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2018 rok

środa, 29 lis 2017 13:25
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-598/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2018 rok.

Uchwała nr XXXVI/251/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

piątek, 29 gru 2017 14:20

Uchwała nr XXXVI/252/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2018 r.

wtorek, 2 sty 2018 10:14

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

środa, 7 lut 2018 14:10
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-97/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2018

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowanie deficytu budżetu

środa, 7 lut 2018 14:25
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-98/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Piskiego na 2018 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2017 R.

wtorek, 20 lut 2018 11:26

Uchwała nr XXXVIII/255/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

czwartek, 22 lut 2018 13:45

Uchwała nr XXXVIII/256/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

czwartek, 22 lut 2018 14:00

Uchwała nr 16/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2017

wtorek, 13 mar 2018 08:58

Uchwała nr 17/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2017

wtorek, 13 mar 2018 09:05

Uchwała nr 18/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r.

wtorek, 13 mar 2018 09:08
Uchwała nr 18/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2017

Uchwała nr 19/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r.

wtorek, 13 mar 2018 09:09
Uchwała nr 19/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2017

Uchwała nr XXXIX/259/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

wtorek, 3 kwi 2018 11:26

Uchwała nr XXXIX/260/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

wtorek, 3 kwi 2018 11:31

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2017 rok

środa, 11 kwi 2018 08:55

Uchwała nr 30/122/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

czwartek, 19 kwi 2018 13:36

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2018 R.

piątek, 27 kwi 2018 11:29

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

piątek, 18 maj 2018 11:03

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2017

wtorek, 22 maj 2018 08:52

Uchwała nr XLI/267/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 30 maj 2018 13:08
Uchwała nr XLI/267/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała nr XLI/276/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

środa, 30 maj 2018 11:46

Uchwała nr XLI/277/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

środa, 30 maj 2018 13:09

Uchwała nr XLI/278/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu

środa, 30 maj 2018 13:27

Uchwała nr 45/126/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

środa, 13 cze 2018 13:10

Uchwała nr XLII/286/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

piątek, 6 lip 2018 11:28

Uchwała nr XLII/287/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

piątek, 6 lip 2018 11:35

Uchwała nr 56/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

czwartek, 12 lip 2018 11:14

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2018 R.

poniedziałek, 23 lip 2018 12:57

Uchwała nr XLIII/288/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 lipca 2018 r.

piątek, 27 lip 2018 09:24
Uchwała nr XLIII/288/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLII/287/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-446/18 SO RIO w Olsztynie z dnia 25 lipca 2018 roku

piątek, 27 lip 2018 12:35

Uchwała nr 71/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 29 sie 2018 13:58
Uchwała nr 71/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 72/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 29 sie 2018 14:08
Uchwała nr 72/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2018 roku

Uchwała nr 73/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 29 sie 2018 14:11
Uchwała nr 73/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2018 roku

Uchwała nr XLIV/294/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

środa, 29 sie 2018 14:16

Uchwała nr XLIV/295/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

środa, 29 sie 2018 14:26

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

środa, 19 wrz 2018 10:14

Uchwała nr 83/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

poniedziałek, 1 paź 2018 10:20

Uchwała nr 84/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 września 2018 r.

poniedziałek, 1 paź 2018 10:26
Uchwała nr 84/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Piskiego na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2018 R.

wtorek, 23 paź 2018 09:44

Uchwała nr XLVI/301/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

piątek, 26 paź 2018 12:56

Uchwała nr XLVI/302/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

piątek, 26 paź 2018 13:00

Uchwała nr 95/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

środa, 31 paź 2018 12:11

Uchwała nr III/13/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

piątek, 7 gru 2018 12:15

Uchwała nr IV/16/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

poniedziałek, 31 gru 2018 11:56

Uchwała nr IV/17/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

poniedziałek, 31 gru 2018 12:00

Uchwała nr IV/18/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018

poniedziałek, 31 gru 2018 12:16

Uchwała nr 113/7/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

środa, 2 sty 2019 14:17