BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr XXXVI/244/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 07:53
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”
Czytaj całość

Uchwała nr XXXIII/218/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:20
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pisz do podpisania porozumienia partnerskiego w celu realizacji projektu „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” finansowanego ze środków Programu Polska Litwa.
Czytaj całość

Uchwała nr XXXII/214/13 z dnia 27 czerwca 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 10:22
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/209/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Czytaj całość

Uchwała nr XXVIII/188/13 z dnia 27 lutego 2013r.

poniedziałek, 11 mar 2013 10:58
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Czytaj całość

Uchwała nr XXVII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013r.

czwartek, 21 lut 2013 12:12
w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Piski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Czytaj całość