BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

uchwała nr XXXI-193-09

środa, 23 lut 2011 14:26
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Czytaj całość

uchwała nr XXXI-192-09

środa, 23 lut 2011 14:23
zmieniająca uchwałę Nr XX/134/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Piski.
Czytaj całość

uchwała nr XXX-190-09

środa, 23 lut 2011 14:17
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu." i zabezpieczenie wykonania tej umowy w formie weksla "in blanco"
Czytaj całość

uchwała nr XXX-188-09

środa, 23 lut 2011 14:13
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na rok 2009
Czytaj całość

uchwała nr XXVII-169-09

wtorek, 11 sty 2011 12:07
w sprawie przyznania Przewodniczącemu Zarządu Powiatu - Staroście Piskiemu Andrzejowi Nowickiemu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok
Czytaj całość

uchwała nr XXVII-168-09

wtorek, 11 sty 2011 12:04
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
Czytaj całość

uchwała nr XXVII-166-09

wtorek, 14 gru 2010 14:27
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2009 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czytaj całość

uchwała nr XXIX-185-09

wtorek, 14 gru 2010 14:10
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska w drodze bezprzetargowej
Czytaj całość

uchwała nr XXIX-179-09

wtorek, 14 gru 2010 13:13
w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009"
Czytaj całość

uchwala nr XXIX-178-09

wtorek, 14 gru 2010 13:08
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2009 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czytaj całość

uchwała nr XXIX-176-09

wtorek, 14 gru 2010 12:44
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu za 2008 r.
Czytaj całość