BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XVI/80/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 25 mar 2004 08:42
w sprawie wprowadzenia opłaty za przeprawę promową przez jezioro Bełdany w miejscowości Wierzba, w ciągu drogi powiatowej Nr 40217 Wejsuny - Wierzba - Mikołajki, ustalenia wysokości tej opłaty, sposobu jej ogłaszania i pobierania
Czytaj całość

Uchwała nr XXII/133/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 11:08
w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolenego
Czytaj całość

Uchwała nr XXIII/137/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 09:46
zmieniająca uchwałę Nr XVII/103/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze środków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czytaj całość

Uchwała nr XXIII/140/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 09:56
zmieniająca uchwałę Nr XX/123/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2003 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2003r. dotyczącej ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających na akwenach wodnych powiatu
Czytaj całość

Uchwała nr XXIV/145/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 10:34
w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, finansowanym ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Czytaj całość

Uchwała nr XXV/150/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 08:44
zmieniająca uchwałe nr XXIII/137/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 września 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czytaj całość

Uchwała nr XXVI/156/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:42
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu
Czytaj całość

Uchwała nr XXVI/157/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:48
zmieniająca uchwałę Nr XXV/150/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czytaj całość