BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR VI/25/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

czwartek, 4 kwi 2019 11:21
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/298/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
Czytaj całość

UCHWAŁA NR V/23/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r.

środa, 30 sty 2019 08:55
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na Uchwałę Nr XXXIII/222/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.
Czytaj całość