BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XXXII/216/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:22
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie oraz zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie oraz utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XXVII/171/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r.

poniedziałek, 20 lut 2017 07:50
w sprawie przyjęcia do realizacji w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w partnerstwie z Fundacją Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS w Warszawie projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, działanie 4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
Czytaj całość