BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr XLV/290/14 z 23 września 2014 r.

wtorek, 30 wrz 2014 09:44
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu piskiego oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2015 r.
Czytaj całość

Uchwała Nr XLII/275/14

czwartek, 5 cze 2014 10:55
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2014
Czytaj całość

Uchwała Nr XLII/274/14

czwartek, 5 cze 2014 10:53
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Orzysz zadania publicznego prowadzenia sezonowych schronisk młodzieżowych w Drozdowie i Okartowie.
Czytaj całość

Uchwała Nr XLII/273/14

czwartek, 5 cze 2014 10:47
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wicestarosty Piskiego oraz działalność Dyrektor PCPR.
Czytaj całość

Uchwała Nr XLII/271/14

czwartek, 5 cze 2014 10:42
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2013 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu.
Czytaj całość

Uchwała Nr XXXIX/259/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:20
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”
Czytaj całość

Uchwała Nr XXXIX/258/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:18
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”
Czytaj całość