BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXV/167/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:01
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”
Czytaj całość

Uchwała nr XXII/149/12 z dnia 28 sierpnia 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:21
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie, na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie geodezyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska
Czytaj całość

Uchwała nr XXII/146/12 z dnia 28 sierpnia 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 10:43
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz do działania w imieniu Rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie
Czytaj całość

Uchwała nr XX/144/12 z 28.06.2012r.

wtorek, 14 sie 2012 09:13
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVIII/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:32
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pisz do podpisania porozumienia partnerskiego w celu realizacji projektu „Chronione środowisko- zdrowe młode pokolenie” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVII/118/12 z dnia 29 marca 2012r.

piątek, 13 kwi 2012 10:49
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz do działania w imieniu Rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 27 lut 2012 14:53
o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Powiatu Pisz Nr X/65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę, parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz w sprawie wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Czytaj całość