BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXXI/197/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:37
zmieniająca uchwałę Nr X/40/99 Rady Powiatu w Piszu z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczone usługi w szkolnych schroniskach młodzieżowych Powiatu Piskiego
Czytaj całość

Uchwała nr XXXII/205/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:49
w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu piskiego
Czytaj całość

Uchwała nr XXXII/207/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:53
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/145/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 października 2004r. w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Czytaj całość

Uchwała nr XXXII/208/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 13:02
zmieniająca uchwałę Nr X/40/99 Rady Powiatu w Piszu z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczone usługi w szkolnych schroniskach młodzieżowych Powiatu Piskiego
Czytaj całość

Uchwała nr XXXIV/219/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:26
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Długą w Piszu oraz budowy przejazdu kolejowego kat. "D" (tymczasowego) na ul. Mazurskiej w Piszu
Czytaj całość

Uchwała nr XXXIV/221/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:58
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 w ramach realizacji projektu "Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich"
Czytaj całość

Uchwała nr XXXIV/222/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 09:01
w sprawie przyjęcia regualminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na rok akademickich 2005/2006 w ramachrealizacji projektu "Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych"
Czytaj całość

Uchwała nr XL/251/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:07
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/179/05 Rady Powiatu Pisz z dn. 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
Czytaj całość

Uchwała nr XL/252/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:11
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/180/05 Rady Powiatu Pisz z dn. 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w ZSDiL w Rucianem Nidzie oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
Czytaj całość