BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 21 marzec 2018

Wiadomości

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.231.231.2.5.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.231.231.2.5.2018 - [Wszystkie zmiany]

Decyzja GN.6853.1.5.2017 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja GN.6853.1.5.2017 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 marzec 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 marzec 2018

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mebli

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mebli - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 marzec 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.8.2018- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.8.2018- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 marzec 2018

Wiadomości

Uchwała nr 17/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 17/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 18/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 19/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 19/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 16/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 16/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 marzec 2018

Wiadomości

Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 marzec 2018

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.7.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.7.2018 - [Wszystkie zmiany]

Program Aktywny Samorząd 2018

Dodanie nowej wiadomości: Program Aktywny Samorząd 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 marzec 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.6.2018- dostawa trenażera do nauki ścinki drzew z wykorzystaniem drewna

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.6.2018- dostawa trenażera do nauki ścinki drzew z wykorzystaniem drewna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 marzec 2018

Wiadomości

ogłoszenie - zakup pomocy dydaktycznych

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie - zakup pomocy dydaktycznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 marzec 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.5.2018.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.5.2018.ZK - [Wszystkie zmiany]

Wykaz GN.6845.1.2.2018 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6845.1.2.2018 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 marzec 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 marzec 2018

Wiadomości

UCHWAŁA NR XXXVIII/256/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 21 lutego 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVIII/256/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 21 lutego 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVIII/255/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 21 lutego 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVIII/255/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 21 lutego 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 21 lutego 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVIII/254/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 21 lutego 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 luty 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2018 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU z dnia 28 lutego 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU z dnia 28 lutego 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 luty 2018

Wiadomości

Uchwała nr XXXVIII/256/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVIII/256/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVIII/255/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVIII/255/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 luty 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Wykaz GN.6840.2.3.2017 nieruchomości przeinaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6840.2.3.2017 nieruchomości przeinaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 luty 2018

Wiadomości

GN.6853.1.5.2017 Wszczęcie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: GN.6853.1.5.2017 Wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

XXXVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXVIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVII/253/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 stycznia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVII/253/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 stycznia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 luty 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie GN.6840.2.2.2017 o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie GN.6840.2.2.2017 o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 luty 2018

Wiadomości

WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW Z TERENU POWIATU PISKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW Z TERENU POWIATU PISKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Zdawalność WORD z podziałem na OSK 2017

Dodanie nowej wiadomości: Zdawalność WORD z podziałem na OSK 2017 - [Wszystkie zmiany]

Zdawalność WORD z podziałem na OSK 2016

Dodanie nowej wiadomości: Zdawalność WORD z podziałem na OSK 2016 - [Wszystkie zmiany]

Lista Przedsiębiorców OSK

Dodanie nowej wiadomości: Lista Przedsiębiorców OSK - [Wszystkie zmiany]

Zdawalność WORD z podziałem na OSK 2017

Dodanie nowej wiadomości: Zdawalność WORD z podziałem na OSK 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Zdawalność WORD z podziałem na OSK 2016

Dodanie nowej wiadomości: Zdawalność WORD z podziałem na OSK - [Wszystkie zmiany]

Lista Przedsiębiorców OSK

Dodanie nowej wiadomości: Lista Przedsiębiorców OSK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 luty 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2018 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 luty 2018

Wiadomości

Uchwała nr 108/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 108/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 100/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 100/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 107/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 107/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 106/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 106/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 105/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 105/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 104/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 104/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 103/111/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 103/111/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 102/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 102/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 101/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 101/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 99/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 99/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 98/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 98/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 97/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 97/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 96/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 96/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 95/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 95/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 94/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 94/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 93/108/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.11.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 93/108/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.11.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 92/108/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.11.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 92/108/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.11.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 luty 2018

Wiadomości

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 luty 2018

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowanie deficytu budżetu

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowanie deficytu budżetu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 luty 2018

Wiadomości

Informacja o udzielenie zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o udzielenie zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 luty 2018

Wiadomości

UCHWAŁA NR XXXVI/252/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVI/252/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVI/251/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVI/251/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVI/250/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVI/250/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVI/249/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVI/249/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVI/248/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVI/248/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVI/247/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVI/247/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVI/246/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVI/246/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVI/245/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVI/245/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXVI/244/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXVI/244/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXV/243/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV/243/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXV/242/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV/242/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXV/241/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV/241/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXV/240/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV/240/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXV/239/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV/239/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 luty 2018

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 styczeń 2018

Wiadomości

Postępowanie ZEAS.231.2.2.2018- dostawa zestawu symulatorów maszyn leśnych typu harwester i forwarder

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie ZEAS.231.2.2.2018- dostawa zestawu symulatorów maszyn leśnych typu harwester i forwarder - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 styczeń 2018

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.1.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 styczeń 2018

Wiadomości

Plan zamówień publicznych na 2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 styczeń 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - obsługa geologiczna Starostwa Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - obsługa geologiczna Starostwa Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 styczeń 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Plan Postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprzeciw do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Sprzeciw do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Sprzeciw do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Sprzeciw do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

XXXVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian