BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 19 czerwiec 2018

Wiadomości

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 czerwiec 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 czerwiec 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a-Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a-Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 45/126/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 45/126/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 czerwiec 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2018- sukcesywna mięsa i wyrobów z mięsa

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2018- sukcesywna mięsa i wyrobów z mięsa - [Wszystkie zmiany]

UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1522N

Dodanie nowej wiadomości: UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1522N - [Wszystkie zmiany]

Klauzula o RODO

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula o RODO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 czerwiec 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 maj 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZSZ.26.I.1.2018- sukcesywna dostawa różnych artykułow spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSZ.26.I.1.2018- sukcesywna dostawa różnych artykułow spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLI/267/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLI/267/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLI/278/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLI/278/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLI/277/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLI/277/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLI/276/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLI/276/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Legalizacja wag i odważników

Dodanie nowej wiadomości: LEGALIZACJA wag i odważników - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maj 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 maj 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

XLI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 maj 2018

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS. 231.2.20.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS. 231.2.20.2018 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS. 231.2.19.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS. 231.2.19.2018 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 maj 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 maj 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.18.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.18.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 maj 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.6.2018- dostawa betonu towarowego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.6.2018- dostawa betonu towarowego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 maj 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.5.2018- wykonanie posadzki przemysłowej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.5.2018- wykonanie posadzki przemysłowej - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 maj 2018

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.13.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 maj 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 maj 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.17.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.17.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 kwiecień 2018

Wiadomości

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.16.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.16.2018 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.15.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2018 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2018 R. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2017 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2017 R. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2017 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2017 R. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2017 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2017 R. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2016 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2016 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 kwiecień 2018

Wiadomości

Informacja o udzieleniu zamówienia - Or.272.2.21.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o udzieleniu zamówienia - Or.272.2.21.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 kwiecień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 kwiecień 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2018 - [Wszystkie zmiany]

4 maja 2018 r. dzień wolny od pracy dla pracowników PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: 4 maja 2018 r. dzień wolny od pracy dla pracowników PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 kwiecień 2018

Wiadomości

Petycja mieszkańców miejscowości Karwik

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców miejscowości Karwik - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 30/122/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 30/122/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UWAGA ! - Prom "BEŁDANY" w m-cu maju 2018r. - nie kursuje.

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA ! - Prom "BEŁDANY" w m-cu maju 2018r. - nie kursuje. - [Wszystkie zmiany]

UWAGA ! - Prom "BEŁDANY" w m-cu maju 2018r. - nie kursuje.

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA ! - Prom "BEŁDANY" w m-cu maju 2018r. - nie kursuje. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwiecień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.4.2018- dostawa mebli

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.4.2018- dostawa mebli - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 kwiecień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.2.14.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.14.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Wiadomości

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.231.2.9.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.231.2.9.2018 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamóienia publicznego ZEAS.231.2.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamóienia publicznego ZEAS.231.2.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 kwiecień 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanoiwsko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

GN.6840.2.3.2017 ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego

Dodanie nowej wiadomości: GN.6840.2.3.2017 ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 kwiecień 2018

Wiadomości

ZEAS.231.2.12.2018 - wyłonienie 2 ekspertów do opracowania programu nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do obróbki drzewnej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: ZEAS.231.2.12.2018 - wyłonienie 2 ekspertów do opracowania programu nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do obróbki drzewnej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 kwiecień 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 kwiecień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.21.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.21.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 kwiecień 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.11.2018- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.11.2018- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian