BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 24 marzec 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - ROŚ.272.2.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - ROŚ.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 marzec 2017

Wiadomości

Wyniki naboru- PZEASiP w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki naboru- PZEASiP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.17.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 marzec 2017

Wiadomości

Program "Aktywny Samorząd"

Dodanie nowej wiadomości: Program "Aktywny Samorząd" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 marzec 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.13.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.13.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Warsztaty.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Warsztaty. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na warsztaty.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na warsztaty. - [Wszystkie zmiany]

Wydarzenia

Dodanie nowej wiadomości: Wydarzenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 marzec 2017

Wiadomości

Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 marzec 2017

Wiadomości

Wykaz GN.6840.2.2.2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6840.2.2.2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 marzec 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 marzec 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marzec 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 marzec 2017

Wiadomości

Uchwała nr 13/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 13/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 12/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 12/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 11/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 11/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 10/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 10/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 marzec 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt b oraz c Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt b oraz c Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 marzec 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 marzec 2017

Wiadomości

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 marzec 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 marzec 2017

Wiadomości

Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 luty 2017

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 luty 2017

Wiadomości

WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 luty 2017

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE - PZD.3211.4.2017.ZK

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - PZD.3211.4.2017.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 luty 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Statystyczna liczba uczniów- Powiat Piski

Dodanie nowej wiadomości: Statystyczna liczba uczniów- Powiat Piski - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVII/173/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVII/173/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVII/172/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVII/172/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVII/171/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVII/171/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVII/170/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVII/170/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 luty 2017

Wiadomości

Uchwała nr 8/76/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 8/76/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 7/76/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 7/76/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 6/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 6/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 5/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 5/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 4/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 4/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 3/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 3/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 2/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 2/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 1/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 1/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 112/74/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 112/74/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 111/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 111/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 110/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 110/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 109/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 109/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 108/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 108/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 107/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 107/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 106/72/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 106/72/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 105/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 105/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 104/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 104/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 103/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 103/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 102/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 102/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 101/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 101/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 100/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 100/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 99/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 99/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 98/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 98/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 luty 2017

Wiadomości

Zarządzenie nr 59/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 59/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 58/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 58/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 57/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 57/2016 Starosty Piskiego z dnia 29.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 55/2016 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 55/2016 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 54/2016 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 54/2016 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 53/2016 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 53/2016 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.12.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 51/2016 Starosty Piskiego z dnia 08.12.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 51/2016 Starosty Piskiego z dnia 08.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 50/2016 Starosty Piskiego z dnia 06.12.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 50/2016 Starosty Piskiego z dnia 06.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Piskiego z dnia 30.11.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Piskiego z dnia 30.11.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 47/2016 Starosty Piskiego z dnia 10.11.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 47/2016 Starosty Piskiego z dnia 10.11.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 46/2016 Starosty Piskiego z dnia 10.11.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 46/2016 Starosty Piskiego z dnia 10.11.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 45/2016 Starosty Piskiego z dnia 10.11.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 45/2016 Starosty Piskiego z dnia 10.11.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 44/2016 Starosty Piskiego z dnia 02.11.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 44/2016 Starosty Piskiego z dnia 02.11.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Piskiego z dnia 28.10.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Piskiego z dnia 28.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 42/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.10.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 42/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Piskiego z dnia 11.10.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Piskiego z dnia 11.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 39/2016 Starosty Piskiego z dnia 05.10.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 39/2016 Starosty Piskiego z dnia 05.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 41/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.10.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 41/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie celu publicznego ROŚ.6733.4.2017 z dn. 15.02.2017r.

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie celu publicznego ROŚ.6733.4.2017 z dn. 15.02.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 luty 2017

Wiadomości

GN.6840.1.10.2016

Dodanie nowej wiadomości: GN.6840.1.10.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 luty 2017

Wiadomości

Zarządzenie nr 27/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.07.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 27/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Piskiego z dnia 27.05.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Piskiego z dnia 27.05.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt b oraz c Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt b oraz c Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Nr 1/2017 Starosty Piskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jeglin, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Nr 1/2017 Starosty Piskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jeglin, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 1/2017 Starosty Piskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie midernizacji operatu ewidencji gruntow i budynków obrębu Jeglin gmina Pisz , powiat piski województwo warmińsko - mazurskie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 1/2017 Starosty Piskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie midernizacji operatu ewidencji gruntow i budynków obrębu Jeglin gmina Pisz , powiat piski województwo warmińsko - mazurskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 luty 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 luty 2017

Wiadomości

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni nr 1 w msc. Dąbrówka

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni nr 1 w msc. Dąbrówka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 luty 2017

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA w 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

XXVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVI/169/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVI/169/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVI/168/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVI/168/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVI/167/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVI/167/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVI/166/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVI/166/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 luty 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 luty 2017

Wiadomości

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 styczeń 2017

Wiadomości

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 styczeń 2017

Wiadomości

Uchwała Nr XXVI/169/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVI/169/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVI/168/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVI/168/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVI/167/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVI/167/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wycinkę trzciny z jeziora Zdedy działka o nr geod. 484, obręb Wierzbiny, gmina Orzysz.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wycinkę trzciny z jeziora Zdedy działka o nr geod. 484, obręb Wierzbiny, gmina Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian