BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 24 września 2020

Wiadomości

Ogłoszenie PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

środa, 23 września 2020

Wiadomości

Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dodanie nowej wiadomości: Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. - [Wszystkie zmiany]

Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dodanie nowej wiadomości: Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 70/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 70/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 września 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 września 2020

Wiadomości

Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 września 2020

Wiadomości

XXIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 września 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu - Or.272.1.8.2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - Or.272.1.8.2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057). - [Wszystkie zmiany]

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057). - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 września 2020

Wiadomości

Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.17.2020.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.17.2020.ZK - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 września 2020

Wiadomości

Obwieszczenie o przetargu - Or.2613.2.3.2020

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o przetargu - Or.2613.2.3.2020 - [Wszystkie zmiany]

Petycja mieszkańców ul. Słonecznej w gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców ul. Słonecznej w gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 września 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.17.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.17.2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 września 2020

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.6.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.6.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 września 2020

Wiadomości

Uchwała nr 56/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 56/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Konkurs ofert na realizację Powiatowego Programu Profilaktycznych Szczepień Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert na realizację Powiatowego Programu Profilaktycznych Szczepień Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia - [Wszystkie zmiany]

Konkurs ofert na realizację Powiatowego Programu Profilaktycznych Szczepień Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXII/150/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/150/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXII/149/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/149/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXII/148/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/148/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXII/147/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/147/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXII/146/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/146/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 września 2020

Wiadomości

Zarządzenie nr 37/2020 Starosty Piskiego z dnia 21.08.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 37/2020 Starosty Piskiego z dnia 21.08.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 35/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 35/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 34/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 34/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 55/71/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 55/71/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 września 2020

Wiadomości

Sprawozdania finansowe Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 01 września 2020

Wiadomości

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat - [Wszystkie zmiany]

Bilans 2019

Dodanie nowej wiadomości: Bilans 2019 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe jednostki za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE NR 1/2020 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE NR 1/2020 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXI/145/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/145/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXI/144/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/144/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXI/143/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/143/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXI/142/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/142/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXI/141/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/141/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXI/140/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/140/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXI/139/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/139/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXI/138/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/138/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 sierpnia 2020

Wiadomości

UCHWAŁA NR XX/137/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/137/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XX/136/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/136/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XX/135/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/135/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIX/134/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/134/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 kwietnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIX/133/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/133/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 kwietnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE NR 1/2020 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE NR 1/2020 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVIII/132/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/132/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVIII/131/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/131/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVIII/130/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/130/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVIII/129/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/129/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVIII/128/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/128/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVIII/127/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/127/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVII/126/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/126/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVII/125/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/125/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVII/124/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/124/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVII/123/20 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/123/20 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/122/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/122/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/121/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/121/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/120/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/120/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/119/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/119/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XV/118/19 z dnia 30 grudnia 2019r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XV/118/19 z dnia 30 grudnia 2019r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/117/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/117/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/116/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/116/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/115/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/115/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/114/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/114/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/113/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/113/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/112/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/112/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/111/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/111/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIV/110/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/110/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIV-109/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV-109/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIV/108/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/108/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIV/107/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/107/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIV/106/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/106/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIV/105/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/105/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIV/104/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/104/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIV/103/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/103/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIV/102/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/102/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/101/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/101/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/100/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/100/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/99/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/99/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/98/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/98/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/97/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/97/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/96/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/96/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/95/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/95/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/94/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/94/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/93/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/93/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/92/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/92/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/91/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/91/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/90/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/90/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/89/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/89/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/88/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/88/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/87/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/87/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/86/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/86/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/85/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/85/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XII/84/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/84/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XII/83/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/83/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XII/82/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/82/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XII/81/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/81/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XII/80/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/80/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XII/79/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/79/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XII/78/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/78/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XII/77/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/77/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XII/76/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/76/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/75/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/75/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/74/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/74/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/73/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/73/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/72/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/72/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/71/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/71/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/70/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/70/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/69/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/69/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/68/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/68/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/67/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/67/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/66/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/66/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/59/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/59/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/60/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/60/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/61/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/61/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/62/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/62/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XI/64/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/64/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - Or.272.1.6.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXII/150/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXII/150/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 sierpnia 2020

Wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdujacej sie w lokalizacji Cibory, dz. nr 59/1 gm. Biała Piska, pow. Piski

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdujacej sie w lokalizacji Cibory, dz. nr 59/1 gm. Biała Piska, pow. Piski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 sierpnia 2020

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.5.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.5.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji bazowej BT 44468 TUROŚl zlokalziowanej Turośl 24,dz. nr 86/3, gmina Pisz, powiat piski

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji bazowej BT 44468 TUROŚl zlokalziowanej Turośl 24,dz. nr 86/3, gmina Pisz, powiat piski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 sierpnia 2020

Wiadomości

Uchwała nr 54/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 54/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 53/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 53/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 52/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 52/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 51/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 51/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 50/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 50/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 49/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 49/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 48/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 48/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 47/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 47/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 46/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 46/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 45/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 45/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 44/68/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 44/68/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 43/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 43/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 42/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 42/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 41/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 41/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 40/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 40/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 39/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 39/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 38/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 38/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 sierpnia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Ruciane- Nida

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Ruciane- Nida - [Wszystkie zmiany]

XXII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 sierpnia 2020

Wiadomości

Uchwała w sprawie zlecenia realizacji zadania w trybie art. 19a ustawy o dpp

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie zlecenia realizacji zadania w trybie art. 19a ustawy o dpp - [Wszystkie zmiany]

Wyniki naboru

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji bazowej BT 43912 PISZ WSCHÓD zlokalizowanej na dz. nr 172 Łupki, gmina Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji bazowej BT 43912 PISZ WSCHÓD zlokalizowanej na dz. nr 172 Łupki, gmina Pisz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu - Or.2613.2.2.2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - Or.2613.2.2.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 47/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 47/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 46/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 46/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 45/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 45/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Wiadomości

Uchwała nr 44/68/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 44/68/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 38/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 38/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2020 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2020 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 sierpnia 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 sierpnia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian