BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 08 kwiecień 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 kwiecień 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 kwiecień 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 marzec 2020

Wiadomości

Uchwała nr XVIII/130/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVIII/130/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVIII/129/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVIII/129/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 23/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 23/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 22/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 22/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 21/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 21/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 20/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 20/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 marzec 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 marzec 2020

Wiadomości

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

Dodanie nowej wiadomości: TERMINOWA ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 marzec 2020

Wiadomości

XVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XVIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA GODZIN PRACY POWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA GODZIN PRACY POWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 marzec 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Ograniczenia w obsłudze klientów i interesantów PZD w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ograniczenia w obsłudze klientów i interesantów PZD w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o awarii urządzeń

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o awarii urządzeń - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - [Wszystkie zmiany]

Wniosek wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o wydanie zezwolenia na reklamy w pasie drogowym

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o wydanie zezwolenia na reklamy w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 marzec 2020

Wiadomości

KOMUNIKAT nr 7 z dn. 18.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT nr 7 z dn. 18.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.10.2020.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.10.2020.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 marzec 2020

Wiadomości

Zachowanie zasad bezpieczeństwa

Dodanie nowej wiadomości: Zachowanie zasad bezpieczeństwa - [Wszystkie zmiany]

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICNZE URUCHOMIŁO INFOLINIĘ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

Dodanie nowej wiadomości: POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICNZE URUCHOMIŁO INFOLINIĘ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2020 - [Wszystkie zmiany]

Infrmacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Infrmacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 marzec 2020

Wiadomości

AWARIA TELEFONÓW - URUCHOMIONO ZASTEPĘCZE NUMERY

Dodanie nowej wiadomości: AWARIA TELEFONÓW - URUCHOMIONO ZASTEPĘCZE NUMERY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 15 marzec 2020

Wiadomości

UWAGA ! OGRANICZENIE W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA ! OGRANICZENIE W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 marzec 2020

Wiadomości

TERMINOWA ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM

Dodanie nowej wiadomości: TERMINOWA ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - [Wszystkie zmiany]

Przedłużenie terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu

Dodanie nowej wiadomości: Przedłużenie terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 marzec 2020

Wiadomości

KOMUNIKAT

Dodanie nowej wiadomości: KOMINIKAT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 marzec 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.7.2020.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.7.2020.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 marzec 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 marzec 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 marzec 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2019 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2019 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 marzec 2020

Wiadomości

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT

Dodanie nowej wiadomości: SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 marzec 2020

Wiadomości

Uchwała nr 10/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 10/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 12/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 12/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 3/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 3/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 4/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 4/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 5/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 5/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 6/50/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 6/50/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 7/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 7/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 8/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 8/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 9/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 9/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 13/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 13/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 14/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 14/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 2/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 2/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 1/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 1/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 luty 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Piskiego z dnia 28.11.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Piskiego z dnia 28.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Piskiego z dnia 04.11.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Piskiego z dnia 04.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.11.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Piskiego z dnia 08.10.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Piskiego z dnia 08.10.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 luty 2020

Wiadomości

Uchwała nr 67/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 67/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 68/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 68/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 69/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 69/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 66/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 66/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 70/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 70/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 72/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 72/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 71/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 71/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 73/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 73/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 74/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 74/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 75/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 75/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 76/40/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 76/40/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 77/41/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 77/41/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 84/44/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 84/44/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 78/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 78/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 79/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 79/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 81/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 81/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 82/43/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 82/43/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 88/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 88/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 83/43/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 83/43/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 85/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 85/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 86/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 86/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 87/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 87/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 89/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 89/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 90/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 90/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 91/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 91/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 92/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 92/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 93/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 93/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 94/47/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 94/47/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 95/48/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 95/48/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 80/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 80/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 luty 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 luty 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Klauzule o RODO dla kandydatów

Dodanie nowej wiadomości: Klauzule o RODO dla kandydatów - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Kocioł Duży dz. nr 62

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Kocioł Duży dz. nr 62 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 luty 2020

Wiadomości

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 luty 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 luty 2020

Wiadomości

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

XVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 luty 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 luty 2020

Wiadomości

Petycja w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Petycja w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 luty 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian