BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 27 styczeń 2020

Wiadomości

Uchwała Nr 65/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 65/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 styczeń 2020

Wiadomości

Petycja w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Petycja w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

XVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 styczeń 2020

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 styczeń 2020

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2020r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 styczeń 2020

Wiadomości

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wierzbiny dz. nr 45_5, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wierzbiny dz. nr 45_5, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 styczeń 2020

Wiadomości

Plan zamówień publicznych 2020

Dodanie nowej wiadomości: Plan zmówień publicznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 styczeń 2020

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 styczeń 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 36/2017 Starosty Piskiego z dnia 11.12.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 36/2017 Starosty Piskiego z dnia 11.12.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 47/2018 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 47/2018 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Piskiego z dnia 08.01.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Piskiego z dnia 08.01.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 styczeń 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 styczeń 2020

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.1.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.1.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 styczeń 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 95/48/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 95/48/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyżury aptek w 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury aptek w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 styczeń 2020

Wiadomości

Uchwała nr XV/119/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XV/119/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 grudzień 2019

Wiadomości

Uchwała nr XV/118/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XV/118/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XV/113/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XV/113/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XV/117/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XV/117/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XV/116/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XV/116/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XV/115/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XV/115/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacje dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacje dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim w 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 grudzień 2019

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Drozdowo, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Drozdowo, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 grudzień 2019

Wiadomości

XV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 grudzień 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 grudzień 2019

Wiadomości

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Kocioł Duży dz. nr 62

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Kocioł Duży dz. nr 62 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne ul. Leśna 10, Ruciane Nida

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne ul. Leśna 10, Ruciane Nida - [Wszystkie zmiany]

Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Strzelniki dz. nr 38/1

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Strzelniki dz. nr 38/1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 grudzień 2019

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 grudzień 2019

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 grudzień 2019

Wiadomości

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu poszukuje chętnych osób do pracy na stanowisko głównego księgowego

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu poszukuje chętnych osób do pracy na stanowisko głównego księgowego - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu poszukuje chętnych osób do pracy na stanowisko głównego księgowego

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu poszukuje chętnych osób do pracy na stanowisko głównego księgowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 grudzień 2019

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 grudzień 2019

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.9.2019- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.9.2019- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr SOSW.230.9.2019- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.9.2019- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 grudzień 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 grudzień 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 grudzień 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.52.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.52.2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2019

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 grudzień 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - ROŚ.272.4.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ROŚ.272.4.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 grudzień 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.06.2019.FS

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.06.2019.FS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 listopad 2019

Wiadomości

Uchwała nr XIV/110/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIV/110/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XIV/109/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIV/109/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Statut II Liceum Ogolnokształcącego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Statut II Liceum Ogolnokształcącego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2019

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 listopad 2019

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.2.2019- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.2.2019- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 listopad 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.23.2019.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.23.2019.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian