BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Obwieszczenie Nr 1/2015 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:21
o sprostowaniu błędu w Uchwale Nr X/67/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi 4662N ul. Leśna w Orzyszu oznaczonej jako działek 161/1 poprzez wyłączenie jej z użytkowania
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/91/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:15
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Pisz do wspólnej realizacji projektu pn. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/87/15 z 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:08
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Czytaj całość

Uchwała Nr XI/74/15 z 29 października 2015 r.

poniedziałek, 8 lut 2016 11:01
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”
Czytaj całość

Uchwała nr VIII/57/15

piątek, 3 lip 2015 13:04
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz, dotyczącego wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Pisz.
Czytaj całość

Uchwała nr VIII/54/15

piątek, 3 lip 2015 13:02
w sprawie ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu na nieruchomość położoną w Piszu, obręb Pisz 2, przy ulicy Gustawa Gizewiusza.
Czytaj całość

Uchwała nr VIII/53/15

piątek, 3 lip 2015 13:01
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2, przy ulicy Gustawa Gizewiusza 3.
Czytaj całość

Uchwała Nr III/17/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:15
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”
Czytaj całość

Uchwała nr III/15/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:14
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących
Czytaj całość

Uchwała Nr III/14/15 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 16 lut 2015 11:11
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Czytaj całość