BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 1/8/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:41
uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 grudnia 2018r. Nr 105/4/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku.
Czytaj całość

Uchwała nr 3/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:44
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Czytaj całość

Uchwała nr 12/11/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:02
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu na lata 2019 - 2020 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Czytaj całość

Uchwała nr 15/13/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.03.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:06
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej znajdującej się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15 /na rzecz p. Janusza Długozimy, prowadzącego Prywatną Szkołę Podstawową oraz Prywatne Gimnazjum w Piszu/.
Czytaj całość