BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 17/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:52
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie Powiatu Piskiego” w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Czytaj całość

Uchwała nr 66/96/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:16
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Modernizacji Sali Tradycji Leśnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie – zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Czytaj całość

Uchwała nr 68/96/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:18
w sprawie realizacji projektu pn. „Wizerunek Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Czytaj całość